COBIT® 5 Assessor Eğitimi

COBIT® 5 Assessor Eğitimi

COBIT® 5 Assessor Eğitimi

Bu eğitim, COBIT®  5 Proses Referans Modeli (PRM)’ne göre bir işletmenin süreç yeteneklerini değerlendirmede temel sağlar. BT süreç yeteneklerini değerlendirmek için güvenilir, tutarlı ve tekrarlanabilir bir yöntem sağlamak üzere kanıta dayalı olan bu model, BT liderlerinin C-seviyesi kazanmasına ve yönetim kurulu üyesinin değişim ve iyileştirme girişimlerine katılmasına yardımcı olur.

Değerlendirme sonuçları, süreç iyileştirmesi, işletmeye değer aktarımı, mevcut veya öngörülen iş hedeflerinin başarılmasını ölçme, değerlendirme, tutarlı raporlama ve kurumsal uyumluluk için kullanılabilir. Kurs pratik uygulamalar ve ilgi çekici vaka-tabanlı senaryolarla desteklenmektedir.

Başarılı bir uygulayıcı aday bir değerlendirici ya da bir lider değerlendirici olabilecektir ve eğer ISACA tarafından gerekli yeterliliklerin daha fazla kanıtını sunabilirse tam ISACA sertifikası için başvuruda bulunabilecektir.

Kurs 2 ya da 3 günlük kurs olarak mevcuttur. Üçüncü gün sınav için isteğe bağlıdır.

Hedef Kitle:

 • Kendi denetimleri kapsamına süreç yeterlilik değerlendirmeleri eklemek isteyen iç ve dış denetçiler.
 • Kendi denetimleri kapsamına süreç yeterlilik değerlendirmeleri eklemek isteyen BT denetçileri.
 • Kendi müşterileri adına bağımsız süreç değerlendirmeleri yapan denetçi ve danışmanlar.


Öğrenme Amaçları:
Bu kurs sonunda, aşağıdaki konularda yeterliğe sahip olacaksınız:

 • Değerlendirici Kılavuzu/COBIT 5 kullanarak bir süreç yeterlilik değerlendirmesinin nasıl yapılacağı
 • Bir süreç yeterlilik değerlendirmesini gerçekleştirmede Süreç Değerlendirmesi Modeli (PAM)’nin nasıl uygulanacağı
 • Özellikle:
  • Süreç Referans Modelini kullanmak için, özellikle PRM dahilinde özetlenen 37 süreci kullanabilmek
  • Süreç yeterlilik düzeylerini değerlendirmede ölçüm modelini uygulama ve analiz etme
  • PAM dahilinde özetlenen jenerik kriterleri kullanarak yeterlik boyutunu uygulamak ve analiz etmek
 • Süreç yeterlik değerlendirme sürecinde rollerin ve sorumlulukların nasıl tanımlanacağı ve değerlendirildiği
 • Değerlendirici Kılavuzunda özetlenen 7 adımın nasıl gerçekleştirileceği ve değerlendirileceği
 • Özellikle:
  • Bir süreç değerlendirmesini başlatmak
  • Uygun süreçlerin seçimi için sağlanan araçlar ile PAM kullanarak bir değerlendirme yapmak
  • Takımları planlamak ve talimat vermek
  • Verileri toplamak ve doğrulamak
  • Bir süreç nitelik değerlendirmesi yapmak
  • Değerlendirme bulgularını rapor edin
 • Öz-değerlendirme kılavuzu nasıl kullanılır

COBIT Assessor Eğitim İçeriği 

Giriş

COBIT® Hazırlığı Genel Bakışı ve Tekrarlama

COBIT® 5 Jenerik Kavramlar


COBIT® 5 Değerlendirme Modeline Genel Bakış

PAM

Değerlendirici Kılavuzu


Görev ve Sorumluluklar

Çeşitli roller için sorumluluklar

Yetkinlik Gereksinimleri

Takımlar Oluşturma


Değerlendirmenin Başlatılması

Değerlendirme Sınıfları

Değerlendirme Başlatma

Detaylı Olarak Başlatma Aşaması


Değerlendirmenin Kapsamı

Kapsamını Belirleme Süreçleri

Kapsamını Belirleme Süreçlerinin Uygulanması


Takımları Değerlendirme ve Brifing Planlama

Bilgiler

Adımlar

Uygun şekilde Planlama ve Brifing Aşamasını uygulama


Veri Toplama

COBIT Veri Toplama Aşaması ile çalışma

Kanıtın Doğruluğunu ve Bütünlüğünü Analiz Etme


Veri Doğrulama

Temel Kavramları Uygulama

Verileri Doğrulama


Süreç Öznitelik Derecelendirme

SWOT Analizi

Değerlendirme Raporlama

Öz-Değerlendirmeler

Bir Değerlendirmenin Simülasyonu

 

You may also like

Değer Mühendisliği Programı

DEĞER MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI Certified Value Engineer – CVE