COBIT® 5 Foundation Eğitimi

COBIT® 5 Foundation Eğitimi

COBIT® 5 Foundation Eğitimi

Kurs Açıklaması:

COBIT® 5 Foundation kursu interaktif, sınıf tabanlı bir öğrenme deneyimidir. Katılımcılar bir BT yönetim çerçevesine yönelik ihtiyaç hakkında ve COBIT’in kuruluş-çapında BT yönetimine en son öngörüleri sağlayarak bu ihtiyaca nasıl göndermeye yaptığı hakkında bilgi alır. Bu kurs COBIT hazırlık düzeyi bilgilerini adaylara mantıksal ve örnek-tabanlı bir yaklaşım kullanarak COBIT çerçevesinin ögelerini ve destekleyici materyalleriyle açıklar. COBIT 5 Foundation , COBIT® 5 Uygulamacısı ve COBIT® 5 Değerlendiricisi olmaya başvurmak için ilk adımdır.  COBIT 5 Foundation sınavı COBIT® 5 Uygulamacısı ve COBIT® 5 Değerlendiricisi sınavları için bir ön koşuldur.

COBIT Hakkında:

COBIT 5, kuruluş yönetimi ve BT yönetimi üzerinde ISACA’nın rehberliğinin gelecek neslini sağlar. Bu kurs, iş, BT, risk, güvenlik ve güvence topluluklarından birçok kurum ve kullanıcı tarafından 15 yıllık COBIT deneyimi ve pratik kullanımı üzerine inşa edilmiştir. Bugün, her zamankinden daha fazla, bilgi ve ilgili teknolojilerin yönetilebilir ve bütünsel bir şekilde işletilmesi gerekmektedir — gerekli olan rollerin, sorumlulukların ve uygulamaların uçtan uca kapsamasını sağlayan tek ve entegre bir süreç modeli ile bunu sağlamak için COBIT oluşturulmuştur.

COBIT 5, kurumların BT yönetişimi ve yönetimi hedeflerine ulaşmada işletmelere yardımcı olan kapsamlı bir çerçeve sunmaktadır. Bu kurs kuruluşların faydaları gerçekleştirmek ve risk düzeyleri ile kaynak kullanımını optimize etmek arasında bir denge sağlayarak BT’den ideal değeri oluşturmalarına yardımcı olur. COBIT 5, hem tam uçtan uca işlerini hem de BT’nin fonksiyonel sorumluluk alanlarını içererek, öte yandan da BT ile ilgili iç ve dış taraf paydaşların çıkarlarını göz önüne alırken, BT’nin bütüncül bir şekilde bütün kuruluş için yönetilmesine olanak sağlar. COBIT 5 kapsamlıdır, ister ticari, kar amacı gütmeyen ister kamu sektöründe olsun tüm boyutlardaki girişimler için kullanışlıdır.

Hedef Kitle:
COBIT 5 ve çerçevenin kendi kuruluşu içni sağlayabileceği şeyler hakkında daha iyi bir anlayışın isteyen bir dizi işletme müdürü, BT yönetici danışmanları, BT yönetişim uzmanları ve denetçiler.

Öğrenme Amaçları:
Bu kurs sonunda, katılımcılar aşağıdaki konularda yeterliğe sahip olacaktır:

 • BT kullanmanın temel zorlukları
 • BT yönetim kavramları ve faydaları
 • COBIT 5 çerçevesi, ilkeleri ve yardımcı teknolojiler
 • Paydaşların ihtiyaçları ve yönetim ilişkisi
 • COBIT 5 kullanımını için uygulama yaklaşımı
 • COBIT 5 işlem referans modelinin yapısı
 • Yönetişim ve yönetim alanları
 • COBIT 5 süreçlerinin bileşenleri
 • Yeterlik değerlendirmeleri için ihtiyaç
 • COBIT 5 ISO/IEC 15504 yaklaşımı
 • COBIT 5 ile COBIT 4 olgunluk modeli yaklaşımının uygulaması
 • BT yönetişim ve yönetimi için diğer COBIT 5 yardımcı teknolojileri

Faydaları:

Bu kursun sonunda, katılımcılar aşağıdakileri yapabilecekler:

 • Bir hazırlık düzeyinde COBIT 5’e hakim olmak
 • Bu yoğun, grup-öğrenme alıştırmasında meslektaşlarınızla etkileşime girin ve onlarla öğrenin
 • COBIT’i gündelik uygulamada uygulayın

Bu kurs COBIT Uygulama Metodolojisi kursu, ayrıca diğer COBIT 5 kursları için için bir ilerleme aracıdır.

Örnek Çalışma:

Senaryo temelli öğrenme her zaman COBIT Hazırlık kursunun temel başarı faktörlerinden biri olmuştur, çünkü bu kurs sizleri COBIT’i gerçek yaşamda uygulamak için doğru zihniyete getirir. Yeni vaka çalışması bunu dikkate alır ve onun şu temelde oluşturur:

 • Durumlar ve vakalar yoluyla daha fazla iş odaklı zorluklar sağlayarak
 • Gündelik yaşamda meydana gelebilecek durumları kullanarak bir gerçek yaşam bağlantısı sunarak
 • COBIT uygulamasını diğerleri ile tartışarak

cobit5-egitim-roadmap

FOUNDATION EĞİTİM DETAYI

Giriş ve Temeller

Neden COBIT?: BT Yönetişim ve Yönetim Sorunları

BT Kullanmanın Temel Zorlukları

BT Yönetişime Giriş

 

COBIT 5: Çerçeve ve İlkeler

COBIT 5 Çerçevesi

COBIT 5 İlkeleri

 

COBIT 5: Paydaş İhtiyaçlarının Karşılanması

Paydaş İhtiyaçlarını Hizalama

COBIT 5 Hedefler Basamağı

Uygulama Kılavuzu

 

COBIT 5: Enablers 

COBIT 5 BT Yönetişimini Mümkün Kılanlar

COBIT 5 Süreçler

COBIT 5 İlkeler, Politikalar ve Çerçeveler

COBIT 5 Kurumsal Yapılar

COBIT 5 Kişiler, Beceriler ve Yeterlikler

COBIT 5 Kültür, Etik Kuralları ve Davranış

COBIT 5 Hizmetler, Altyapı ve Uygulamalar

COBIT 5 Bilgiler

 

COBIT 5: Süreçleri Etkinleştirme

COBIT 5 Süreç Bileşenleri

COBIT 5 Mümkün Kılanlar – Süreçler

COBIT 5 Süreçlerin Bileşenleri: Bir Örnek

 

Yönetişim ve Yönetim

Yönetişim Alanları

Yönetim Alanları

 

COBIT 5: Süreç Yeterlik Değerlendirmeleri

Neden Yeterlik Değerlendirmeleri?

Yeni ISO/IEC 15504 Süreç Yeterlik Değerlendirme Yaklaşımı

 

COBIT 5 Kullanarak COBIT 4 CMM Yaklaşımını Uygulama (İsteğe Bağlı)

COBIT 5 ile COBIT 4 Olgunluk Modeli Yaklaşımını Uygulama

COBIT 5 Foundation Sınavı

Sınav Hakkında:

 • COBIT 5 Foundation Sınavı (ve hazırlık) yalnızca 3-günlük kursa dahildir.
 • 3-günlük kurs, katılımcıları kursun üçüncü gününde COBIT 5 Hazırlık Sınavını almaya hazırlayan bir Sınava Hazırlama Rehberi modülü içerir.
 • Sınav kapalı-kitap biçimindedir ve 50 çoktan seçmeli soru içerir. Geçme puanı %50’dir. Sınav 40 dakika sürer. Sınav web tabanlı veya kağıda tabanlı olarak mevcuttur.

 

 

 

 

You may also like

Değer Mühendisliği Programı

DEĞER MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI Certified Value Engineer – CVE