Değer Yönetimi Eğitimi

Değer Yönetimi Eğitimi

MoV Değer Yönetimi Nedir ?

Tüm kamu ve özel sektör organizasyonlarının üzerinde her zaman daha azıyla daha fazlasını yapma baskısı vardır.Tüm organizasyonlar için gerekli kaynakları bulmak , ürün ve servis kalitesi üzerine benzersiz bir baskı yaratmaktadır.Üretim sonunda en fazla değeri sağlayacak kararların denenebilmesi ve ulaşılabilir kaynakların bulunabilmesi için yol gösterecek bir kılavuz mutlaka gereklidir.

Management of Value (MoV) , Türkçe karşılığı ile Değer Yönetimi metodunun bir çok sektörde uzun yıllarca denenmiş başarılı tekniklerinden oluşmaktadır.

Bir kurumun esas değerini belirleyen faktör o anki değeri değil gelecekte vaat ettiği değeri ile ölçülür. Gelecek değerini yükseltmek tüm kurumlar için önemlidir ve bunun yolu MoV teknikleri ile daha planlı ve başarılı bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir.

MoV Değer Yönetiminin Faydaları

-Yöneticinin faydaları korumasını veya yükseltmesini garantiler

-Kaynakların daha kullanılabilir olması için yol gösterir

-Sağlam kararlar alınmasını sağlayan denetlenebilir bir yol sağlar

-Yatırım maaliyetlerini ve uzun dönem operasyonların maaliyetlerini optime eder

-Kaynakları daha az tüketerek ve daha çok çıkar sağlayarak çok daha etkili sonuçların alınmasını sağlar

-Hissedarlar ve son kullanıcılar için etkili bir danışma ve sözleşme hizmeti sağlar

Eğitimimizde MoV metodolojisini tüm yönleriyle teorik olarak ve gerçek tecrübelerle aktararak katılımcıların uygulayabilecek seviyeye gelmesi hedeflenmektedir.

Değer Yönetimi Eğitimi Hedef Kitle:

Kurs tüm yönetim düzeyleri için yararlı olacaktır, aşağıdakiler dahil:

 • Şirket Yöneticileri – yeni programlar veya projeler başlama amacıyla MoV çalışmalarını kışkırtmaktan sorumlu
 • Program Yöneticileri – programların paydaşların görüşlerini dikkate alarak en iyi değer çözümlerini ilettiğinden emin olmaktan sorumlu
 • Proje Yöneticileri – para çözümleri için en iyi değeri temsil eden projelerinden ürünleri teslim etmekten sorumlu
 • Operasyonel Yöneticiler – işlemsel prosedürleri gözden geçirmek ve etkililiği arttırmada yardımcı olmak üzere MoV çalışmalarını taahhüt etmekten sorumlu
 • Kendi kuruluşunda Değer Yönetimi için ilgili veya sorumluluğu olan tüm diğer profesyoneller

Değer Yönetimi Eğitimi Öğrenme Amaçları:

Bir MoV kursunun tamamlanması ardından, adaylar aşağıdaki tartışabilecek ve açıklayabilecek olmaları gerekir:

 • MoV içerisinde kullanılan ana süreçler ve teknikler ile bunların kullanılma sebepleri
 • Portföy, program, proje ve operasyonel düzeylerde MoV nasıl uygulanabilir
 • Bir projede farklı aşamalarda MoV uygulamada farklılıklar ve her bir aşamadaki MoV Çalışmasından beklenen çıktılar
 • MoV’un kullanılması gereken koşullar
 • Değer kavramı ve değerin nasıl geliştirilebileceği
 • MoV kullanımından doğan ana faydalar
 • MoV uygulamada yaklaşımlar
 • Dış ve iç etkilere nasıl yanıt verilir
 • MoV’u bir kuruluş içinde uygulama ilkeleri
 • Kontrol listeleri, araç kutusu, sağlık kontrolü, örgütsel olgunluk ve bireysel yeterlikteki ana konular

Değer Yönetimi Eğitimi Almanın Faydaları:

Bu başarıyla tamamlanması üzerine, aşağıdakileri yapabileceksiniz:

 • Bir Değer Yönetimi (MoV) Çalışmasını düzenleme ve yapıcı şekilde katkıda bulunma
 • MoV ilkeleri, süreçler, yaklaşım ve çevre bilgisi göstermek
 • Örgütsel değerini oluşturmak için bir şirket, program veya projeyi analiz etmek; Değer Sürücülerinin tanımlanması ve ölçümü dahil
 • AXELOS MoV Hazırlık Sınavını geçmek

Değer Yönetimi Eğitimi Ön Koşullar:

Hiçbir resmi önkoşul bulunmamaktadır.

Değer Yönetimi Eğitimi 1. Gün

Değer yönetimi ve MoV’a giriş●      Değer ve Değer Yönetimi

●      Yetenekler, Çıktılar, Yararlar ve Zararlar

●      Değer nedir?

●      Değer Yönetimi (MoV) nedir?

●      Neden MoV kullanılır?

●      Nerede MoV kullanılır?

●      MoV ne zaman kullanılmalıdır?

●      MoV kullanmak neyi içerir?

●      Seçili MoV faydaları

●      Diğer AXELOS Genel En İyi Uygulamalar ve Modelleri ile ilişkisi

●      MoV diğer AXELOS Kürsel En İyi Uygulama Kılavuzlarına nasıl uyum sağlar

MoV ilkeleri●      1. Kuruluşun hedefleri ile hizalayın

●      2. İşlevler ve gerekli sonuçlara odaklanın

●      3. Değeri en üst düzeye çıkarmak için değişkenleri dengeleyin

●      4. Yatırım kararını kapsamlı uygulayın

●      5. Konuya uymak için MoV’u adapte edin

●      6. Deneyimden öğrenin ve geliştirin

●      7. Net roller ve sorumluluklar atayın ve destekleyici bir kültür inşa edin

MoV süreçleri●      1. Programı veya projeyi çerçeveleyin

●      2. Bilgi toplayın

●      3. Bilgiyi analiz edin

●      4. Bilgiyi işleyin

●      5. Değerlendirin ve seçin

●      6. Değer Artırma Önerileri Geliştirin

●      7. Uygula ve çıktıları paylaşın

Öğle Yemeği
MoV teknikleri●      Fonksiyon Analizi

o      Fonksiyon Analizi Sistem Tekniği (FAST)

o      Geleneksel (ya da klasik) FAST

o      Teknik FAST

o      Müşteri FAST

●      Değer Ağaçları

●      Değer ölçümü

o      Değer profil oluşturma (değer karşılaştırma olarak da bilinir)

o      Basit çok öznitelikli derecelendirme tekniği (ayrıca SMART olarak da bilinir)

o      Değer dizini

o      Değer ölçümleri

o      Paranızın karşılığı (VfM) oranı

o      Değer Mühendisliği / Analiz

Değer Yönetimi Eğitimi 2. Gün

MoV içinde kullanılan yaygın teknikler●      Bilginin analizi

o      Karşılaştırma

o      Süreç Haritalandırma

o      Temel Neden Analizi

o      İndirimli Nakit Akışı Analizi

●      Fikir Üretmek

o      Beyin fırtınası

●      Değerlendirme ve seçenek seçimi

o      Seçenek Seçim Matrisi

o      Fikir seçimi

▪       Kategorilere ayırma

▪       Fikir Seçimi Matrisi

●      Ölçüm teknikleri

o      Eşleştirilmiş Karşılaştırmalar

o      Puan Dağılımı

●      VIP’ler Geliştirmek

o      Teklifler Geliştirmek

o      Maliyet Fayda Analizi

o      Kararlar Hazırlamak

●      VIP’leri Uygulamak

o      Planları Uygulamak

o      Geribildirim

●      İzleme

o      Faydaları İzleme

Uygulamaya Yaklaşım●      MoV uygulamasına genel yaklaşım

●      MoV etkinliklerini planlama

●      Değeri anlamak ve ifade etmek

●      Değeri önceliklendirmek

●      Değeri iyileştirmek

●      Değeri ölçmek

●      Değerdeki iyileştirmeleri izlemek

●      Dersler almak

Çevresel faktörler●      Portföy Hususları

●      Programı hususları

●      Proje konuları

●      Operasyonel Hususlar

Öğle Yemeği
MoV’u bir Kuruluşa Uygulama●      MoV’u bir Kuruluşa Uygulamanın Faydaları

●      MoV Politikası

●      MoV Politikası – Kompozisyon

●      MoV’u bir Örgüte Uygulama – Ana Adımlar

●      Önerilen MoV Yönetim Yapısı

●      Engelleri aşmak

●      Bunu zaten yapıyoruz

●      Çok fazla zaman alıyor

●      Değişiklikleri yapmayı göze alamıyoruz

●      Bu yenilik bana neler getiriyor?

●      Bozuk değilse tamir etme

●      Sabit yatırım getirileri

MoV ürünleri●      Brifing Toplantı Gündemi (A.1)

●      İletişim Denetim Listesi (A.2)

●      Etkin Çalışma/Atölye için Ekipman listesi (A.3)

●      Çalışma Ekibine Katılma Daveti (A.4)

●      Seçenek Değerlendirme Matrisi (A.5)

●      Çalışmayı Planla (A.6)

●      Fikir Seçimini Kaydet (A.7)

●      Çalışma Çıktılarını Raporlama (A.8)

●      Çalışma Kapsamını Belirleme (A.9)

●      Çalışma veya Atölye El Kitabı (A.10)

●      Değer-Geliştirme Teklif Formları (A.11)

●      Değer Geliştirme İzleme Raporu (A.12)

MoV Toolkits
MoV sağlık denetimi ve olgunluk modeli●      P3M3 Olgunluk Modeli

●      MoV Olgunluk Modeli (P3M3 ile uyumlu)

MoV Sınav HazırlığıMoV Sertifika Sınavı

Exam Type (Paper & Web Based)  :   Foundation

Prerequisites :   Self study is acceptable but training through an Accredited Training Organization is recommended

Passing Mark :    50%    (25 out of 50)

Exam Time :    40′

Results :    Web based – Immediate preliminary results

Paper based – 2 days after the exam paper is received by PEOPLECERT

Exam Type (Paper & Web Based)  :   Pratitioner

Prerequisites :   Foundation Certificate Self study is acceptable but training through an Accredited Training Organization is recommended

Passing Mark :    50%    (40 out of 80)

Exam Time :   150′

Open book exam (MoV guide only)

Results :    Web based – Immediate preliminary results

Paper based – 2 days after the exam paper is received by PEOPLECERT

MoV Uygulamarının İş Faydaları

Temel MoV Uygulamaları

 

You may also like

Değer Mühendisliği Programı

DEĞER MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI Certified Value Engineer – CVE