Devops Eğitimi

Devops Eğitimi

- in EĞİTİMLER, ETKİNLİKLER
2829
0

 

Devops Eğitimlerinde İlk ve Tek Akredite Türk Kurumu Educore’dan Açık ve Kurumsal Eğitimler

Devops Eğitimlerinde yetkilendirilmiş tek şirket olarak Educore tarafından sunulan Devops Temel Eğitimi içeriği aşağıdaki gibidir. Düzenli sınıf eğitimlerinin yanısıra kurumlara özel Devops Dönüşümü hizmetleri kapsamında kapalı grup eğitimler düzenlenmektedir.

Devops Dönüşümünde iş ortağınız olarak kurumunuzda ücretsiz analiz hizmetleri sağlamaktayız. Devops süreçlerinin analiz edildiği bu çalışma sonucunda kurumunuzun Devops takımlarının yetiştirilmesi için gerekli bilgi, süreçler ve teknolojiler öğretilmektedir.

Yazılım geliştirmeye ilişkin 200 katına kadar daha yüksek hız, 30 katına kadar daha yüksek frekans oranları ve 60 katına kadar değişim başarı oranları… Veriler yalan söylemez. Netflix, Spotify ve Facebook gibi şirketler, DevOps ilkelerini başarı ile hayata geçirerek BT alanında büyük çaplı dönüşüm hareketlerinin fitilini ateşlemektedirler. Ancak, DevOps alanında bir lider olabilmek için dev bir internet şirketi ya da büyük bir işletme olmanıza gerek yoktur. Büyük ya da küçük, genç ya da yaşlı fark etmeksizin şirketler, dönüşüm hareketlerini büyük bir başarı ile gerçekleştirmişlerdir.

DevOps eğitimi, bu yolculuğa çıkan herhangi bir şirket için başlangıç noktası konumundadır. Geliştirilmiş iş akışları ve hızlı gelişim, DevOps ekibinde yer alan herhangi birisi için DevOps temel ilkelerine ilişkin temel bir anlayış ile başlamaktadır. DASA DevOps Fundamentals kursu, DevOps Agile Skills Association (DASA) tarafından belirlenen gerekli bilgi ve becerileri içeren temel Agile DevOps ilkelerine ilişkin önemli bir giriş sağlamaktadır. Bu kurs, DevOps ile ilgili kelime hazinenizi geliştirmek, DevOps ilke ve uygulamalarını anlayabilmek için gerekli olan temel eğitimi sağlamak için tasarlanmıştır. Temel DevOps kavramları ve terminolojisi, gerçek yaşam durumları, örnekler ve interaktif grup tartışmaları ve her modüldeki geniş kapsamlı uygulamalar yardımıyla, DevOps ile ilgili temel bir anlayış sahibi olacaksınız.

Kimler Katılmalı:

 • Yazılım geliştirme, Yazılım Test, Yazılım Sürüm, BT operasyonları veya BT hizmet yönetiminde çalışan bireyler,
 • Aşağıda belirtilen BT rolleri gibi, DevOps ve sürekli gelişimden etkilenen bireyler:
 • DevOps mühendisleri,
 • Ürün sahipleri,
 • Entegrasyon uzmanları,
 • Operasyon yöneticileri,
 • Olay ve değişim yöneticileri
 • Sistem yöneticileri,
 • Ağ yöneticileri,
 • İş yöneticileri,
 • Otomasyon mimarları,
 • İşletme mimarları,

Eğitim Hedefleri:

DevOps Fundamentals seviyesinde sertifika almaya hak kazanan bireyler, aşağıdaki alanlara ilişkin olarak bilgi ve anlayış sahibi olacaklardır:

 • Temel Kavramlar

○      DevOps kavramının ortaya çıkışı hakkında bilgi sahibi olacaklardır,

○      DevOps ile ilgili temel kavramlar ve ilkeler hakkında bilgi sahibi olacaklardır,

○      Bir profesyonel olarak siz ve kurumunuz için DevOps’un ne anlama geldiği hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

 • Kültür

○      DevOps kültürünün temeli hakkında bilgi sahibi olacaklardır,

○      DevOps kültürünün temel unsurlarını anlayacaklardır,

○      DevOps kültürü yaratırken önemli unsurlar hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

 • Kurumsal

○      DevOps ile ilgili Kurumsal modeller hakkında bilgi sahibi olacaklardır,

○      Bağımsız ekip ihtiyacını anlayacaklardır,

○      Gelişim ile ilgili olarak DevOps’un Mimarlık üzerindeki etkisini anlayacaklardır,

○      DevOps ekipleri içerisindeki yönetimi anlayacaklardır

 • Süreçler

○      Agile, Scrum ve Kanban kavramlarını ve bu kavramların birbirleri ile nasıl bir ilişki içerisinde olduklarını anlayacaklardır,

○      BT Hizmet Yönetimi süreçlerinin, Devops kültüründe bulunan uygulamalar ile nasıl bir ilişki içerisinde olduğunu anlayacaklardır.

○      Süreçlerin optimizasyonu için lean kavramının kullanışını anlayacaklardır.

○      Belirli bir süreç için Değer Akışı Haritasının (Value Stream Map) ne şekilde sağlanacağını anlayacaklardır.

○      Yeni ve inovatif fikirden yararlanma yollarını anlayacaklardır.

 • Otomasyon

○      Otomasyonun, Yazılım Geliştirme süreçleri üzerindeki etkisi hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

○      Sürekli Gelişime ilişkin fayda ve temel ilkeler hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

○      DevOps organizasyonları için temel bulut ilkelerinin belirleyeceklerdir.

 • Ölçme & Geliştirme

○      DevOps işlemlerinin izlenmesi ve kaydının tutulmasının anlamı hakkında bilgi sahibi olacaklardır

Bu Kursu Almanın Faydaları:

Bu kurs,

 • Kurumların, neden hem iş hem de BT perspektiflerine ilişkin DevOps uygulamaları hususunda “Uyum İhtiyacı”nı benimsediklerini,
 • “DevOps nedir?” sorusuna cevap verebilmenizi,
 • DevOps değer ve ilkelerini,
 • DevOps’un, agile, lean ve BT Hizmet Yönetimi gibi çerçevelerle nasıl bir ilişki içerisinde olduklarını,
 • DevOps kültürünün temel özelliklerini,
 • DevOps rolleri, ekipleri ve kurumsal yapısı dâhil olmak üzere DevOps’a ilişkin dikkat edilmesi gereken hususları,
 • Temel DevOps uygulamalarını,
 • Genel DevOps otomasyon uygulamaları ve araç kategorilerini,
 • DevOps Kültürünün ne şekilde benimsenebileceğini anlamanıza yardımcı olacaktır.

Önkoşullar:

 • Agile, SCRUM, Lean ve BT Hizmet Yönetimi ile ilgili temel bilgiler faydalı olacaktır.

Takip Eden Kurslar:

Bu kursu müteakip alabileceğiniz kurslar şu şekildedir:

 • DASA DevOps Practitioner
 • LITA Lean IT Foundation
 • EXIN AgileScrum Foundation
 • Lean Kanban University Temel Serisi

DEVOPS EĞİTİM İÇERİĞİ

DASA – DevOps Fundamentals – Syllabus

MODÜL 1: KURSA GİRİŞ

Tanışma 
Genel Bakış 
Dersin Öğrenme Amaçları
Ders Gündemi
Faaliyet Türü
Sınav
Ders Kitabı
Teknik Terimler Sözlüğü
Grup Etkinliği
Modül Özeti

MODÜL 2: DEVOPS GİRİŞ

Modül Hedefleri
Modül Konuları
DevOps’un Doğuşu
DevOps ile İlgili Temel Kavramlar
DevOps Agile Skills Association (DASA)
Modül Özeti
Modül Sonu Soruları

MODUL 3: KÜLTÜR

Modül Hedefleri
Modül Konuları
DevOps Kültürüne Giriş
DevOps İle İlgili Başlıca Unsurlar
DevOps Kültürünün Uygulanması
Modül Özeti
Modül Sonu Soruları

MODUL 4: KURUM

Modül Hedefleri
Modül Konuları
Kurumsal Model
Bağımsız Ekipler
DevOps Mimarisi
Yönetim
Modül Özeti
Modül Sonu Soruları

MODUL 5: SÜREÇLER

Modül Hedefleri
Modül Konuları
Agile, Scrum Ve Kanban Kavramlarının Tanıtılması
BT Hizmet Yönetimine İlişkin DevOps
Scrum Yaklaşımına İlişkin Daha Fazla Detay
Lean Kullanımı Aracılığı İle Süreçlerin Optimizasyonu
Hikâye Haritacılığı Kullanımı Aracılığı İle İş Değer Optimizasyonu Ve İş Analizi
DevOps Kurumunda Yazılım Geliştirme Döngüsü
Modül Özeti
Modül Sonu Soruları

MODUL 6: OTOMASYON  

Modül Hedefleri
6A Otomasyon Kavramları
Yazılım Geliştirme İçin Otomasyon
Sürekli Gelişime İlişkin Temel Kavramlar
Sürekli Gelişime İlişkin Otomasyon Kavramları
Sürekli Gelişime İlişkin Otomasyon Odak Noktaları
6B Veri Merkezi Otomasyonu
Bulut Teknolojisi ve İlkelerinin Doğuşu
Devops Kurumunda Bulut Hizmetleri Kavramları
Otomatik Konfigürasyon Kavramları
Platform Ürün Özellikleri ve Uygulama Olgunluğu
Modül Özeti
Modül Sonu Soruları

MODUL 7: ÖLÇME VE GELİŞTİRME         

Modül Hedefleri
Modül Konuları
Ölçmenin Önemi
Doğru Metriklerin Seçilmesi
İzleme ve Kayıt
Modül Özeti
Modül Sonu Soruları

Sınavlara Hazırlık Kılavuzu
Modül Öğrenme Hedefleri
Bu Modülde Bulunan Konular:
1. Kalifikasyon Öğrenim Hedefleri
2. Müfredatının Öğrenme Düzeyi
3. Sertifikasyon
4. Sınav Talimatları
5. Sınav için İpuçları
DENEME SINAVI

DevOps Sınav Detayları

○      Kapalı kitap formatı

○      Web Tabanlı

○      Katılımcılar, müsvedde kâğıt getirebilirler.

 • Sorular: 40 tane çoktan seçmeli soru
 • Geçme Notu:  %65
 • Sınav Süresi:

○      60 dakika

○      Anadili İngilizce olmayan katılımcılar için ekstra 15 dakika.

 • Gözetmen: Canlı / Webcam

DASA DEVOPS ÖRNEK SINAVI

DASA – DevOps Fundamentals Mock Exam

About the author

Related Posts

Leave a Reply

You may also like

ITIL ZİRVESİ 2019

ITIL ZİRVESİ 2019 ITIL hakkında bilgi ve tecrübe