Gelecek Mühendisliği Programı

Gelecek Mühendisliği Programı

Gelecek Mühendisliği Programı

Certified Future Engineer – CFEP Gelecek araştırmaları alanında çalışacak, strateji geliştirme, gelecek tahminleme, senaryo oluşturma ve stratejik plan oluşturma şilerini yürütüecek kalifiye uzman geliştirmek amacıyla oluşturulmuştur.

EU CFEP kapsamında gelecek araştırma, gelecek uzgörü, gelecek planlama ve modelleme, stratejik uzgörü alanında en yaygın metodların neler olduğu, nasıl kullanılacağı , uygulamaların nasıl yapılacağı hem teorik hem de pratik düzeyde aktarılmaktadır.

Katılımcıların gelecek mühendisliği alanında teorik sunumlar, self study çalışmalar ve pratik uygulamalarla, zorunlu 8 dersi ve proje dersini tamamlayan katılımcılar 30 kredilik program sonunda Gelecek Mühendisi diplomasına hak kazanabilmektedir.

Belirli konularda uzmanlaşma isteyen katılımcılar için ise proje dersi ve tez çalışması yaptırılmaktadır.

Katılımcı seçimli olarak proje-tez çalşması yapabilir ve seçtiği bir konuda ek olarak uzmanlık geliştirebilir.

Gelecek Mühendisliği Program kapsamında yer alan dersler şunlardır:

  1. Gelecek Mühendisliğine Giriş
  2. Geleceği Anlama (Değişim Modelleri,Sistem Düşüncesi, Gelecek Perspetifleri)
  3. Geleceği Haritalama ve Modelleme (Araştırma, Tarama, Uzgörü)
  4. Geleceği Etkileme (Liderlik, Vizyon, Planlama, Değişim Yönetimi)
  5. İleri Gelecek Araştırma Metodları 1 (Environmental Scanning, The Delphi Method, The Futures Wheel, Trend Impact Analysis, Cross-Impact Analysis , Wild Cards)
  6. İleri Gelecek Araştırma Metodları II (Structural Analysis, The Systems Perspectives, Decision Modeling, Substitution Analysis, Statistical Modeling, Technology Sequence Analysis, Morphological Analysis, Relevance Trees, Scenario Planning, Interactive Scenarios)
  7. İleri Gelecek Araştırma Metodları III (Robust Decisionmaking, Participatory Methods, Simulation and Games, Genius Forecasting, Intuition, and Vision, Prediction Markets, Using Vision in Futures Planning, Normative Forecasting, S&T Road Mapping, Agent Modeling)
  8. İleri Gelecek Araştırma Metodları IV (Chaos and Non-Linear Dynamics, Multiple Perspective Concept, Heuristics Modeling, Causal Layered Analysis, Personal Futures, SOFI Software System, Integration, Comparisons, and Frontiers of Futures Research Methods)
  9. CFE Proje Dersi (Gelecek araştırma uygulama projesi)

You may also like

Değer Mühendisliği Programı

DEĞER MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI Certified Value Engineer – CVE