İş Mühendisliği Programı

İş Mühendisliği Programı

İŞ MÜHENDİSLİĞİ

Certified Business Engineer – CBE 2015 Yılında yeni açılan bir programdır.

Yönetim disiplinleri “iş”in nasıl yapılacağını öğretir. Bu bilgi daha iyi sonuçlar alacak “iş”letmeler için gereklidir. Teorik bilgi birikimi çok fazla olmasına rağmen bu biginin “iş”e nasıl uygulanacağı , nasıl devreye alınacağı, nasıl yaşatılacağı, nasıl sonuç verir hale getirileceği.. kısaca “iş”in nasıl dönüştürüleceği ayrı ve daha gerçek hayata dayanan bir “uygulama” alanıdır.

İş Mühendisliği ; yönetim disiplinlerinin işe nasıl uygulanacağının ele alındığı bir uygulamalı mühendislik alanıdır. Bu alanın endüstri mühendisliğinden farkı endüstriye değil yönetime , ürünlere değil bilgi teknolojilerine odaklanmış olmasıdır, şirketlerin dönüşümünde üretim süreçleri değil yönetim süreçlerine, üretim tesislerine değil yönetim yazılımlarına odaklanmasıdır.

İş mühendisliğinin odağında işi dönüştürmek, otomasyonel çalışma, hataları en aza indirme, işlerin otomatize edilmesi, görünürlüğü ve raporlanabilirliği arttırma ve bunların doğal sonucu olarak etkili yönetim sistemi kurmak vardır.
Bilgi teknolojileri özelinde iş dönüşüm projeleri için çok büyük oranda otomasyon çalışmaları “yazılım”lara dayanmaktadır. Bu nedenle iş mühendisinin ana amaçlarından biri kurumlarda yazılımların seçimi, uygulanması, yerleştirilmesi, yaşatılması, doğru konfigüre eidlmesi, doğru implemente edilmesi, doğru bakım yapılması ve devamlılığının sağlanması için teknikleri bilmektir.
İş mühendisliği , şirketleri yazılım çözümleri ile daha verimli daha etkili ve daha iyi yönetilir hale getirmek için çalışır.

İş Mühendisinin amacı teori ile uygulamayı (hem aplication anlamında hem de implementation anlamında) bir araya getirip, gerçek sonuçlara ulaşmak ve kurumlarda teorik danışmanlık değil pratik dönüşüm ajanı olarak çalışmaktır.

İş Mühendisliğinin amaçları şöyle özetlenebilir:
* Yönetim disiplinlerini bilmek
* Yönetim yazılımlarını bilmek
* Yazılımların devreye alınmasını bilmek
* Yazılımların sonuç vermesini sağlamak
* Yazılım ve iş süreçlerinin bağdaştırıp kurumu dönüştürmek

Belirli konularda uzmanlaşmak için ayrıca gerçek proje ve iş ortamında, proje dersi ve tez çalışması yaptırılmaktadır.

Programda başarılı olan katılımcıların işe yerleştirme çalışmaları da EU tarafından yapılmaktadır.

Program kapsamında yer alan dersler şunlardır:

İş Mühendisliği Programı Ders Listesi

You may also like

Değer Mühendisliği Programı

DEĞER MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI Certified Value Engineer – CVE