ISTQB® Gelişmiş Teknik Test Analisti

ISTQB® Gelişmiş Teknik Test Analisti

ISTQB® Gelişmiş Teknik Test Analisti

Sertifika: ISTQB®  Gelişmiş Teknik Test Analisti

Süre: 3 gün

Gelişmiş Teknik Test Analisti Kurs Açıklaması

Bu İleri Düzey Kurs, Hazırlık Düzeyinde elde edilen bilgi ve becerileri üzerine kurulur. Bu kursta, performans, güvenlik, güvenilirlik, taşınabilirlik ve korunabilirlik ile ilgili tipik kalite risklerini hafifletmek için test etmeyi tanımak, sınıflandırmak ve planlamayı öğreneceksiniz. Yapı-tabanlı test tasarım tekniklerinin seçimini uygulayarak test durumları yazabilecek ve her bir tekniğin ne zaman uygun olduğunu anlayabileceksiniz. Ayrıca, kodu anomalilerini tespit etmek için kontrol ve veri akışı analizini kullanabilecek, kod korunabilirliğini iyileştirme yolları önerebilecek ve dinamik analiz kullanımının ne zaman uygun olduğunu bileceksiniz. Fonksiyonel olmayan gereksinimler için test planlamaya nasıl katkıda bulunabileceğinizi, güvenlik, güvenirlik ve performans testleri için yüksek seviyede test durumları tasarlayabilecek ve yaklaşım tanımlayabilecek ve de bu türde testler tarafından hedeflenen hata türlerini tanımlayabileceksiniz. Bir mimari tasarımı ve bir kod bölümünü nasıl analiz edebileceğini, bir kontrol listesi kullanılarak sorunları tespit etmeyi öğreneceksiniz. Test otomasyonunu uygulamada teknik sorunlar ve kavramlarını anlayacak ve belirli bir iş sürecine dayalı test otomasyonu için bir anahtar kelime tablosu oluşturabileceksiniz.

ISTQB®  İleri Düzey Teknik Test Analist Sertifikasına sahip olmak sizlere CTAL-TTA kısaltmalı Sertifikalı Teknik Test Edici Gelişmiş Düzey unvanı sağlar.

Gelişmiş Teknik Test Analisti Hedef Kitle

İleri Seviye yeterlililik yazılım testinde gelişmiş bir nokta elde tmiş kişileri hedefler. Bu da Test Ediciler, Test Analistleri, Test Mühendisleri, Test Danışmanları, Test Yöneticileri, Kullanıcı Kabul Test Edicileri ve Yazılım Geliştiricileri gibi rollerdeki kişileri içerir.

Bu Gelişmiş Düzey yeterlilik ayrıca Proje Yöneticileri, Kalite Yöneticileri, Yazılım Geliştirme Müdürleri, İşletme Analistleri, BT Müdürleri ve Yönetim Danışmanları gibi yazılım testinin daha derin bir anlayışına ihtiyaç duyan herhangi birisi için de uygundur.

Gelişmiş Teknik Test Analisti Öğrenme Amaçları

Bu düzeyde sertifikalı bireyler aşağıdakileri yapabileceklerdir:

 • Teknik Test Analistinin genellikle dikkat etmesi gereken genel risk faktörlerini özetlemek.
 • Test planlama ve yürütme için risk tabanlı bir yaklaşımda Teknik Test Analistinin faaliyetlerini özetlemek.
 • Tanımlı bir kapsama düzeyi elde etmek için Karar/Koşul, Düzenlenmiş Koşul/Karar Kapsamı (MC/DC) ve Çoklu Koşul testi test tasarım tekniklerini uygulayarak belirli bir özellikten test durumları yazmak.
 • Yol testi test tasarım tekniğini uygulayarak belirli özellik ögesinden test durumları yazmak.
 • Belirli bir proje durumu için uygun bir yapı tabanlı teknik seçmek.
 • Kodun herhangi bir akış anomalisine sahip olup olmadığını tespit etmek için kontrol akış analizini kullanmak.
 • Kodun herhangi bir veri akış anomalisine sahip olup olmadığını tespit etmek için veri akış analizini kullanmak.
 • Statik analiz uygulayarak kodun korunabilirliğini arttırmanın yollarını önermek.
 • Dinamik analiz kullanılarak elde edilebilir hedefleri belirtmek.
 • Test altındaki belirli bir proje ve sistem için, fonksiyonel olmayan gereksinimleri analiz etmek ve test planının ilgili bölümlerini yazmak.
 • Yaklaşımı tanımlamak ve güvenlik testleri için yüksek seviyede test durumlarını tasarlamak.
 • güvenilirlik kalite özellikleri ve onun karşılık gelen ISO 9126 alt özellikleri için yüksek seviye test durumları tasarlamak ve yaklaşımı tanımlamak.
 • Yaklaşımı tanımlamak ve performans testleri için yüksek seviyede operasyonel profiller tasarlamak.
 • Belirli ürün riski göz önüne alındığında, en uygun olan belirli işlevsel olmayan test türlerini tanımlamak.
 • Belirli bir senaryo için, işlevsel olmayan test türlerini kullanarak bulmayı beklediğiniz hata türlerini tanımlamak.
 • Bir mimari tasarımı analiz etmek ve müfredatta sağlanan denetim listesine göre sorunları tanımlamak.
 • Bir kod bölümünü veya sahte kodu analiz etmek ve müfredatta sağlanan denetim listesine göre sorunları tanımlamak.
 • Belirli bir iş sürecine dayalı olarak test otomasyonu için bir anahtar kelime tablosu oluşturmak.

Gelişmiş Teknik Test Analisti Eğitimi Almanın Faydaları

 • Katılımcıları ISTQB Gelişmiş Teknik Test Analist Sertifika sınavına hazırlar.
 • Katılımcıların gerçek dünya testlerinin zorlukları ile daha iyi başa çıkmaları için onlara aşağıdaki becerileri sağlar:
  • Yazılım sistemlerinin performansı, güvenliği, güvenilirliği, taşınabilirliği ve korunabilirliği ile ilgili tipik riskleri tanımak ve sınıflandırmak.
  • Performans, güvenlik, güvenilirlik, taşınabilirlik ve korunabilirlik risklerini hafifletmek için testlerin planlaması, tasarımı ve yürütmesini detaylandıran test planları oluşturmak.
  • Testlerin kod kapsamı ve tasarım kapsamına dayalı olarak yeterli güven düzeyi sağladığından emin olmak için uygun yapısal tasarım teknikleri seçmek ve uygulamak.
  • Kod ve mimaride yapılan tipik hataların bilgilerini uygulayarak geliştiriciler ve yazılım mimarları ile birlikte etkili bir şekilde teknik incelemelere katılmak.
  • Kod ve yazılım mimarisindeki riskler tanımak ve dinamik analizi yoluyla bu riskleri azaltmak için test planı ögelerini oluşturmak.
  • Statik analiz uygulayarak kodun güvenliği, korunabilirliğini ve test edilebilirliğini arttırmanın yollarını önermek.
  • Belirli test test otomasyon türlerini tanıtılmadan beklenen faydaları ve maliyetleri özetlemek.
  • Teknik test etme görevlerini otomatik hale getirmek için uygun araçları seçmek.
  • Test otomasyonunu uygulamada teknik konuları ve kavramları anlamak.

ISTQB İleri Seviye Teknik Test Analisti Sertifikasına Sahip Olmanın Yararları

 • Edinilen yeterlik ve becerilerin dahili tanınması.
 • ‘Sertifikalı Test Edici’ logosunu kullanma yetkisi (sertifika düzeyini belirtme).

Ön Koşullar

Bir İleri Düzey sertifika elde edebilmek için, adayların ISTQB Hazırlık Sertifikasına sahip olmaları ve Gelişmiş Düzeyde yeterli olduklarını düşünmeleri için yeterli pratik deneyim sahip oldukları inceleyen kurulu tatmin etmeleri gerekir. Pratik deneyimi değerlendirmek için kullanılan belirli bir ölçütü kontrol etmek için ilgili Sınav Kurulu ve/veya Ulusal Kurula başvurun.

Gelişmiş Teknik Test Analisti için öğrenme hedeflerinin bazıları, kurs katılımcılarının programlama ve sistem mimarisinin genel kavramlarına aşine olduğunu varsayar.

Gelişmiş Teknik Test Analisti Sınavı

 • Sınav Formatı: kapalı-kitap formatında. Kağıt-tabanlı. Katılımcılar dil çeviri sözlüğü, programlanamaz elektronik hesap makinesi getirebilirler.
 • Sorular: 45 senaryo tabanlı çoktan seçmeli soru.
 • Geçme Puanı: 65%
 • Sınav Süresi: 120 dakika. Ana dili İngilizce olmayanlar için 30 dakika ekstra zaman

Gündem

Gün 1

Gün 2

Gün 3

1. Risk Tabanlı Testte Teknik Test Analistinin Görevleri 1. Teknik Test için Kalite Özellikleri 1. Test Araçları ve Otomasyon
2. Yapıya Dayalı Test 2. Gözden Geçirme 2. Sınav
3. Analitik Teknikler

Gelişmiş Teknik Test Analisti Kurs Planı

Riske Dayalı Test

 • Giriş, Risk Tanımlama, Değerlendirmesi ve Azaltma

Yapıya Dayalı Test

 • Giriş
 • Koşul Testi
 • Karar Koşul Testi
 • Değiştirilmiş Koşul/Karar Testi
 • Çoklu Koşul Testi
 • Yol Testi
 • API Testi
 • Yapıya Dayalı Teknik Seçme

Analitik Teknikler

 • Giriş ve Kontrol Akış Diyagramları
 • Statik Analizi: Kontrol Akış Analizi
 • Statik Analizi: Veri Akış Analizi
 • Korunabilirliği iyileştirme
 • Çağrı Grafikleri
 • Dinamik Analizi

Teknik Test için Kalite Özellikleri

 • Giriş
 • Genel Planlama Sorunları
 • Güvenlik Testi
 • Güvenilirlik Testi
 • Performans Testi
 • Kaynak Kullanımı
 • Korunabilirlik Testi
 • Taşınabilirlik Testi

Gözden Geçirme

 • Giriş
 • İncelemelerde Kontrol Listeleri Kullanma

Test Araçları ve Otomasyon

 • Entegrasyon ve Araçlar Arasında Bilgi Değişimi
 • Test Otomasyon Projesini Tanımlama
 • Otomasyon Yaklaşımını Seçme
 • Otomasyon için İş Süreçlerini Modelleme
 • Özel Test Araçları

Sınav Oturumu

You may also like

Değer Mühendisliği Programı

DEĞER MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI Certified Value Engineer – CVE