ISTQB® Yazılım Test Temelleri Eğitimi

ISTQB® Yazılım Test Temelleri Eğitimi

ISTQB® Yazılım Test Temelleri Eğitimi

Kurs Açıklaması

Katılımcılara test faaliyetlerinin temel prensiplerine yönelik bir anlayış sağlayacak şekilde tasarlanmış bir hazırlık düzeyi kurstur. Test etkinliklerinin farklı yazılım geliştirme modelleri boyunca gelişim etkinliklerini nasıl desteklediğini ve ayrıca ortak test terminolojisini öğreneceksiniz. Kurs hem statik hem de dinamik test tekniklerine ve bunların nasıl uygulandığına dair genel bakış sağlar; test planlama ve tahmin, risk tabanlı test etme ve olay yönetimi dahil test yönetimi konularını tanıtır; test için araç desteği, araç desteğinin birçok türünü açıklamayı, araçların faydaları ve potansiyel riskleri ile bunları bir kuruluşa tanıtmanın etkin bir sürecini kapsar. Hazırlık Sertifikası sahipleri daha yüksek bir yazılım test yeterliğine devam edebilecektir.

Hedef Kitle

Hazırlık Düzeyi yeterliliği öncelikle yazılım testinin temel kavramlarının pratik bilgi dağarcığını göstermeye ihtiyaç duyan profesyonelleri hedef almaktadır. Bu da test tasarımcıları, test analistleri, test mühendisleri, test danışmanları, test yöneticileri, kullanıcı kabul test edicileri ve BT Profesyonelleri gibi rollerdeki kişileri içerir.

Hazırlık Düzeyi yeterliliği ayrıca proje yöneticileri, kalite yöneticileri, yazılım geliştirme müdürleri, işletme analistleri, BT müdürleri ve yönetim danışmanları gibi yazılım testinin temel anlayışına ihtiyaç duyan herhangi birisi için de uygundur.

Diğer sertifikalı eğitimler şunlardır: Test Program Yöneticisi, Test Yöneticisi, Gereksinimler Mühendisi, Geliştirici, Fonksiyonel Test Edici, Agile Test Edici, Kullanıcı Kabul Testi, Test Otomasyon Sorumlusu, Performans Test Uzmanı, Test Ortamları Uzmanı, Güvenlik Test Uzmanı

Öğrenme Amaçları

Bu düzeyde sertifikalı bireyler aşağıdakileri yapabileceklerdir:

 • Diğer test ediciler ve proje paydaşları ile verimli ve etkili haberleşme için ortak dil kullanmak.
 • Test hedeflerini desteklemek için kurulu test kavramlarını, temel test sürecini, test yaklaşımlarını ve ilkeleri anlamak.
 • Kurulmuş teknikleri kullanarak testleri tasarlamak ve önceliklendirme; düşükten ortak düzeye kadar karmaşıklık içeren sistemler için tüm test düzeylerinde hem işlevsel hem de işlevsel olmayan özellikleri analiz etmek (örneğin performans ve kullanılabilirlik).
 • Kabul edilmiş test planları uyarınca testler gerçekleştirmek ve testlerin sonuçları üzerinde analiz yapmak ve rapor hazırlamak.
 • Net ve anlaşılır olay raporları yazmak.
 • Küçükten orta boyutlu projelere kadar incelemelere etkin biçimde katılmak.
 • Test araçlarının farklı türleri ve bunların kullanımları hakkında bilgi sahibi olmak; seçim ve uygulama işleminde yardımcı olmak.

Bu Eğitimi Almanın Faydaları

 • Katılımcıları ISTQB Yazılım Testi Hazırlık Sertifika sınavına hazırlar.
 • Katılımcıların gerçek dünya testlerinin zorlukları ile daha iyi başa çıkmaları için onlara aşağıdaki becerileri sağlar:
 • Test düzeyleri ve hedefler arasındaki farklar hakkında bilgi edinin.
 • Tüm test düzeylerinde siyah beyaz kutu yaklaşımını nasıl uygulayacağını bilmek.
 • Çeşitli gözden geçirme türleri arasındaki farklılıkları anlamak ve Statik Analizin farkında olmak.
 • Test planlama, tahmin, izleme ve kontrolün yönlerini öğrenmek.
 • Terimlerin standart tanımlarını anlamak yoluyla daha iyi iletişim kurmak.
 • Farklı test araçları türlerinin ve bu araçları uygulamanın en iyi yolunun bilgisini kazanmak.

Sertifikaya Sahip Olmanın Faydaları

 • Edinilen yeterlik ve becerilerin dahili tanınması.
 • ‘Sertifikalı Test Edici’ logosunu kullanma yetkisi (sertifika düzeyini belirtme).

Ön Koşullar

ISTQB® Sertifikalı Test Edici Hazırlık Düzey kursu, yazılım test etmeye dahil olan herkes için uygundur. Ancak, ISTQB tarafından adayların ayrıca ya yazılım geliştirme ya da yazılım test etmede minimal bir geçmişe sahip olması önerilir.

Sınav

 • Sınav Formatı: kapalı-kitap formatında. Kağıt Tabanlı veya Çevrimiçi. Katılımcılar dil çeviri sözlüğü, programlanamaz elektronik hesap makinesi getirebilirler.
 • Sorular: 40 çoktan seçmeli soru.
 • Geçme Puanı: %65 / 26 puan
 • Sınav Süresi: 60 dakika. Ana dili İngilizce olmayanlar için 15 dakika ekstra zaman

Kurs Planı

Testin Temel Prensipleri

 • Test neden gereklidir?
 • Test nedir?
 • Yedi Testi İlkesi
 • Temel Test İşlemi
 • Test Psikolojisi
 • Etik Kurallar

Yazılım Yaşam Döngüsü Boyunca Test Etme

 • Yazılım Geliştirme Modelleri
 • Test Seviyeleri
 • Test Tipleri
 • Bakım Testi

Statik Teknikleri

 • Statik Teknikler ve Test Süreci
 • Gözden Geçirme İşlemi
 • Araçlarla Statik Analiz

Test Tasarım Teknikleri

 • Test Geliştirme Süreci
 • Test Tasarım Tekniklerinin Kategorileri
 • Özellik-tabanlı veya Kara-kutu Teknikleri
 • Yapı-tabanlı veya Beyaz-kutu Teknikleri
 • Deneyim-tabanlı Teknikler
 • Test Tekniklerini Seçme

Test Yönetimi

 • Test Organizasyonu
 • Test Planlama ve Tahmin
 • Test Süreç İzleme ve Kontrol
 • Konfigürasyon Yönetimi
 • Risk ve Test
 • Olay Yönetimi

Test için Araç Desteği

 • Test Araçları Türleri
 • Araçların Etkin Kullanımı: Potansiyel Faydalar ve Riskler
 • Bir Organizasyona Araç Tanıtmak

ISTQB® ve ISTQB® Logosu ve amblemleri ile sloganları ISTQB® ticari markalarıdır

You may also like

Değer Mühendisliği Programı

DEĞER MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI Certified Value Engineer – CVE