IT4IT™ Foundation Eğitimi

IT4IT™ Foundation Eğitimi

it4it

IT4IT™ Foundation

Sertifikasyon: IT4IT™ Foundation

Süre: 2 gün

Alan: IT Hizmet Yönetimi

Sunum Şekli: Kuruma Özel Sınıf

Akreditör: Open Group

IT4IT Eğitim Açıklaması

IT4IT™ Hazırlık kursu etkili BT hizmetlerini sunmak için ana stratejileri ve yaklaşımları açıklar. Kurs, etkili bir BT kuruluşu kurmak ve yönetmek için gerekli standart bir referans olan IT4IT Referans Mimarisini tanıtır. IT4IT Referans Mimarisi, organizasyonun işletmesine değer katan etkinlikleri belirlemek için BT içerisinde alınması gereken işin ana akışlarını vurgulayan bir değer zinciri modeli kullanır.

Bu ders interaktif ve düşündürücüdür. Kurs şunları içerir:

 • Grup tartışmaları
 • Pratik “çıkarımlar”
 • Uygulama sınavı

Hedef Kitle

Kurs işletme ve BT yönetimini hedef alır ve pratik öngörüler ile yaklaşımların etkileşimi ile değişimini teşvik eder.

Aşağıdaki BT uzmanları bu kursu almayı düşünebilir:

 • BT İşletmeler Müdürü
 • Hizmet Müdürü
 • BT Denetçisi
 • IT Güvenlik Müdürü
 • Proje Yöneticisi
 • Süreç Yöneticisi
 • Değişim Yöneticisi
 • Sorun Yöneticisi
 • Olay Yöneticisi
 • Hizmet Düzey Yöneticileri
 • Müşteri Destek Teknisyeni

Öğrenme Amaçları

Bu kursun sonunda, katılımcılar aşağıdakileri yapabilecekler:

 • IT4IT değeri akışı ve IT4IT Referans Mimarisinin temel kavramlarını anlamak.
 • Ana IT4IT Referans Mimarisi terminolojilerni tanımlamak.
 • IT4IT Sertifika programını anlamak.
 • Dört IT4IT değer akışının ana amaçlarını açıklamak.
 • Dört IT4IT değer akışının işlevsel bileşenlerini tanımlamak.
 • IT4IT sınavı için hazırlamak.

IT4IT Eğitim İçeriği

1. IT4IT Tanımı
2. IT4IT ve Open Group’a Giriş
3. IT4IT Temelleri
4. Portföy (S2P) Değer Akışı için Strateji
5. Dağıtım (R2D) Değer Akışına Gereksinim
6. Değer Akışını (R2F) Yerine Getirmek için İstek
7. Doğru (D2C) Değer Akışı için Tespit
8. Destekleyici Faaliyetler

IT4IT Eğitim Detay İçeriği

Modül 1: Kurs Tanımı

Modül 2: IT4IT ve Open Group’a Giriş

 • IT4IT Giriş
 • IT4IT Bağlam
 • IT4IT Değer Zinciri

Modül 3: IT4IT Çekirdeği

 • IT4IT Çekirdek Genel Bakış
 • Soyutlama Düzeyleri

Modül 4: Portföy (S2P) Değer Akışı için Strateji

 • S2P Değeri ve Akış: Kapsam ve Amaçlar
 • S2P Değeri ve Akış: Aşamalar ve Faaliyetler
 • S2P Değeri ve Akış: Fonksiyonel Bileşen Gözden Geçirme

Modül 5: Dağıtım (R2D) Değer Akışına Gereksinim

 • R2D Değer Akışı: Kapsam ve Amaçlar
 • R2D Değer Akışı: Aşamalar ve Faaliyetler
 • R2D Değer Akışı: Fonksiyonel Bileşen Gözden Geçirme

Modül 6: Değer Akışını (R2F) Yerine Getirmek için İstek

 • S2F Değer ve Akış: Kapsam ve Amaçlar
 • S2F Değer ve Akış: Aşamalar ve Faaliyetler
 • S2F Değer ve Akış: Fonksiyonel Bileşen Gözden Geçirme

Modül 7: Doğru (D2C) Değer Akışı için Tespit

 • D2C Değer ve Akış: Kapsam ve Amaçlar
 • D2C Değer ve Akış: Aşamalar ve Faaliyetler
 • D2C Değer ve Akış: Fonksiyonel Bileşen Gözden Geçirme

Modül 8: Destekleyici Faaliyetler

 • BT Değer Zinciri: Destekleyici Faaliyetler

Sınav Bilgileri

Sınav Açıklaması

IT4IT™ Foundation sınavı bir hazırlık düzeyi sertifikasyon sınavıdır, bunun anlamı da IT4IT standartının temel kavramlarının genel anlayışının sağlandığından emin olmaya yöneliktir. Bu hazırlık düzeyi için hedef kilte BT profesyonelleridir. BT hizmetlerini oluşturmak, tasarlamak veya iletmek veya BT Hizmetleri çevresinde yatırım kararları almakla ilgili herhangi biri bu sertifikasyondan yararlanabilir.

Sınavı geçtikten sonra, adaylar bir IT4IT™ Hazırlık Düzey 1 sertifikası alacak ve Seviye 2 yeterliği için kısmı bir kredi alacaktır. IT4IT™ Hazırlık Düzey 1 sertifikası adayın IT4IT terminolojisi, yapısı ve temel kavramlarının bilgisini kazandığını ve Referans Mimarisi ile BT Değer Zincirinin temel ilkelerini anladığına dair doğrulama sağlar.

Sınav Bilgileri

Teslimat Çevrimiçi
Format Kapalı
Disiplin sağlama NA
Süre 60 dakika, Ana dili İngilizce olmayanlar için 30 Dakika dakika ekstra zaman
# soru 40, basit çoktan seçmeli (soru başına 1 puan)
Geçme Notu %65

 

You may also like

Değer Mühendisliği Programı

DEĞER MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI Certified Value Engineer – CVE