ITIL® Managing Across the Lifecycle Eğitimi

ITIL® Managing Across the Lifecycle Eğitimi

- in ITIL EĞİTİMLERİ
1865
0

ITIL® MALC Eğitimi

Yaşam Döngüsü Boyunca Yönetim (MALC), ITIL Expert olmadan önce IT profesyonelleri için nihai ve son adımdır. MALC katılımcıların ITIL yaşam döngüsü aşamalarını köprülemesine olanak sağlayan en yüksek kurstur ve bir kuruluşun gerçekten süreçleri, sorumlulukları ve diğer konuları tutarlı bir hizmet yönetimi yaklaşımına entegre etmesine yardımcı olur. Başarılı olmak için, adayların entegre bir yaklaşımda ITIL ilkelerini strateji oluşturmak, planlamak, kullanmak ve ölçmek zorundadır. MALC eğitim programı ITIL uzmanlarını gerçek dünyada ITIL zorluklarını amaçlayan şekilde ideal olarak hazırlayan yeni nesil bir öğrenim deneyimidir. Kurs, öğrencilerin tek başlarına veya küçük gruplarda onları gerçekçi bir örnek durum çalışmasına ve 5 stratejik görevlendirmeye yönlendirir. MALC eğitimi, adaylardan bir kuruluş için stratejik bir değerlendirme yapmak, örgütsel zorlukları yönetmek, bir uygulama planı geliştirmek, iş durumu oluşturmak ve stratejik değişim programını yönetmesini ister. Bu bir PowerPoint olmayan, anlatımsız kurstur; tamamen pratik örnek olay deneyimidir.

Kurs Açıklaması

Yaşam Döngüsü Boyunca ITIL Yönetme Sertifikası (MALC), BT Hizmet Yönetimi yeterliğinde ITIL Uzmanına ulaşan bir bileşendir. Bu kurs bir 5 günlük Sınıf eğitim programı olarak mevcuttur.

Yaşam Döngüsü Boyunca Yönetim kursu öğrencilerin Intermediate kurslarda edindiği bilgi ve deneyim üzerine kurulur. Öğrencilerin bu bilgiyi, ayrıca hizmet yönetimi fonksiyonlarını gerçekleştirirken edindiği deneyimi uygulaması gereklidir. Royal Phraya Otel zinciri çevresinde geliştirilen beş stratejik atama vardır. Bu otel tüm diğer ITIL kurslarında da bulunmaktadır. Ancak, yeni kursta, zincir kendi işlerini dünyada diğer ülkelere genişlemiştir. Senaryolar birbirleri üzerinde inşa edilir, bunun anlamı gerçek hayatta olduğu gibi eğer başlangıçta hatalar yaparsanız, bunlar size daha sonra geri dönecektir. Senaryoların her biri MALC ders programından çoklu öğrenme hedeflerini kapsar. Ayrıca, tüm ders programı tamamen kurs kapsamındadır. Bu gelişmiş eğitim programında iyi performans gerçekleştiren öğrenciler final MALC sınavında başarılı olur.

Royal Phraya sadece bir alım gerçekleştir ve öğrenenler entegrasyonun yönetiminde yardımcı olmak zorundadır. Bunu yaparken, katılımcılardan, ITIL kavramlarını analiz etmesi ve uygulaması ve bunları duruma (Bloom Seviye 4) uygulaması istenecektir; ve hotel için anlamlı bir sonuç oluşturmak için bilgileri sentezlemeleri ve değerlendirmeleri (Bloom Seviye 5) istenecektir. Öğrenciler küçük takımlarda çalışır veya bireysel olarak çalışır ve takımlarda çalışırken kendi takım rolleri dönüşür. Her bir takım üyesi en az bir stratejik görevlendirmeye liderlik yapmalıdır. Kurs sırasında, eğitici Royal Phraya Otel zincirinin teknoloji müdürü rolünü oynar.

Educore, MALC eğitim programı ile yeni nesil öğrenme deneyimi sunuyor. Bu program bir ITIL Uzmanı olmaya hazır oluşunuzu test edecek ve sizleri büyüme alanlarını ve üstün olduğunuz alanları anladığınızdan emin olmanız için süreç boyunca size rehberlik edecektir.

Hedef Kitle

Yaşam Döngüsü Boyunca Yönetim kursu şu kişiler için ilgili olacaktır:

 • Bilişim Birimi Başkanları
 • Kıdemli BT Müdürleri
 • IT Müdürleri
 • Denetçiler
 • BT Profesyonelleriyle ilgilidir
 • BT İşletme Uygulayıcıları
 • BT Gelişim Uygulayıcıları
 • ITIL Servis döngüsünün işletme ve yönetim düzeyinde anlayışına ve onun bir kuruluş içerisinde BT hizmet yürütme kalitesini iyileştirmek için nasıl uygulanacağını anlamaya ihtiyaç duyan bireyler.
 • Bu yeterliğin nihai zorunlu modül olan IT Hizmet Yönetimi sertifikasında ITIL Uzmanlığı arayan bireyler.
 • ITIL Hizmet Yönetimi sertifikasının ön koşul olduğu BT Hizmet Yönetiminde ITIL Master için ilerleme arayan kişiler.

Öğrenme Amaçları

Bu yeterlik ile ilgili eğitim ve sınav bileşenlerinin başarıyla tamamlanması ardından, adayların aşağıdaki konularda yeterlik kazanmaları beklenir:

 • Hizmet yaşam döngüsünün temel kavramları
 • İletişim ve paydaş yönetimi
 • Hizmet yaşam döngüsü boyunca hizmet yönetim süreçlerini entegre etmek
 • Hizmet yaşam döngüsü boyunca hizmetleri yönetmek
 • Yönetişim ve organizasyon
 • Ölçüm
 • Hizmet yönetim yeterliğini uygulamak ve geliştirmek
 • MALC sınavı için hazırlanma, deneme sınav fırsatı da dahil

Ön Koşullar

Bu kurs için adayların şunları yapması gerekir:

BT Hizmet Yönetiminde ITIL Hazırlık Sertifikası (2 kredi)’na sahip ve ITIL Hizmet Yaşam Döngüsü veya Hizmet Yeterlik yeterliklerinin dengeli bir seçiminden ek bir 15 kredi, örneğin, toplamda en az 17 kredi.

Sınav on (10) çoklu seçimle kapalı kitap şeklindedir, tek bir durum çalışmasına dayalı aşamalı skorlu sorular. Örnek olay eğitim kursunda sahte sınavın sağlandığı gibi aynıdır. Adayların sınava girmeden önce örnek olayı detaylı olarak incelemesi beklenir.

 • Sınav süresi kendi ilgili dillerinde tüm adaylar için maksimum 120 dakikadır. Not: Kendi ana dili dışında bir dilde sınava giren adaylar ve/veya sınavın dilinin ülkede bir iş dili olmayan bir ülkede yaşayanlar maksimum 150 dakikaya sahiptir ve bir sözlük kullanmalarına izin verilir.
 • Her bir soru dört olası cevap seçeneklerine sahip olacaktır: biri 5 puan değerinde, biri 3 puan değerinde, biri 1 puan değerince ve bir tanesi dikkat dağıtıcı olan ve hiçbir puan vermeyen sorudur.
 • Geçme puanı 35/50 veya %70’tir.
 • Sınav bir gözetmen denetimli sınavdır; kayıtlı bir disiplin görevlisi sınav teslimatını yönetir.

Krediler

 • Yaşam Döngüsü Boyunca ITIL Yönetme sınavının başarıyla geçilmesi ardından, öğrenci ITIL yeterlilik düzeninde 5 kredisi ile tanınır.
 • Proje Yönetim Enstitüsü – Professional Geliştirme Birimleri (PDU’lar) = 5 günlük Sınıf programı için 40 ve Karma program için 30.

Beş Günlük Sınıf Kursu Ajandası

Tam MALC sınıf kursu eksiksiz bir grup tabanlı öğrenme deneyimidir. Öğrenciler küçük gruplarda tüm beş atamayı yönetecekler ve meslektaşlarından olduğu kadar eğitici tarafından gerçekleştirilen koçluktan da öğreneceklerdir. Bu kurs dinleyerek, tartışarak ve bilgi paylaşımı ile en iyi öğrenen kişiler için idealdir.

ITIL MALC Kurs Planı

Ünite 1: Giriş

1.1 Genel Bakış
1.2 Öğretici ve Öğrenci Tanıtımları
1.3 MALC Kursunun Eşsiz Doğası
1.4 Kurs Detayları
1.5 Ön-Okuma
1.6 Kurs Gündemi

Ünite 2: Stratejik Değerlendirme

2.1 Genel Bakış
2.2 Senaryo
2.3 Çözüm Geliştirme
2.4 Sunumlar
2.5 Sınıflandırma Başlığı
2.6 Senaryo Özeti

Ünite 3: Örgütsel Zorluklar, Kritik Başarı Faktörleri ve Riskler

3.1 Genel Bakış
3.2 Senaryo
3.3 Çözüm Geliştirme
3.4 Sunumlar
3.5 Sınıflandırma Başlığı
3.6 Senaryo Özeti

Ünite 4: ITSM Uygulama Planı

4.1 Genel Bakış
4.2 Senaryo
4.3 Çözüm Geliştirme
4.4 Sunumlar
4.5 Sınıflandırma Başlığı
4.6 Senaryo Özeti

Ünite 5: İşletme Durumu

5.1 Genel Bakış
5.2 Senaryo
5.3 Çözüm Geliştirme
5.4 Sunumlar
5.5 Sınıflandırma Başlığı
5.6 Senaryo Özeti

Ünite 6: Stratejik Değişimi Yönetmek

6.1 Genel Bakış
6.2 Senaryo
6.3 Çözüm Geliştirme
6.4 Sunumlar
6.5 Sınıflandırma Başlığı
6.6 Senaryo Özeti

Ünite 7: Sınav Hazırlama Kılavuzu

Örnek Sınav 1
Örnek Sınav 2

You may also like

Değer Mühendisliği Programı

DEĞER MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI Certified Value Engineer – CVE