ITIL® Service Strategy Eğitimi

ITIL® Service Strategy Eğitimi

ITIL® Intermediate Servis Strateji Eğitimi

Eğitim Bilgileri

Bu 3-günlük eğitim, Hizmet Yaşam Döngüsünün Hizmet Stratejisi ile ilgili genel kavramlar, süreçler, ilkeler ve yöntemler hakkında bilgiler sağlar. Bu eğitim, Hizmet Stratejisi aşaması dahilinde etkinlikler ve tekniklerin yönetimi ve kontrolünü kapsar, ancak destekleyici süreçlerin her biri hakkında detaylar değil. Bu kurs, ITIL en iyi uygulamanın temel disiplinlerini öğrenmeye yönelik senaryoya dayalı yaklaşımını kullanılarak tasarlanmıştır ve katılımcıya ilgili sınavı başarıyla tamamlama olanağı verir.

Bu kurs, hizmet-tabanlı iş modeli içinde stratejik planlama, yürütme ve kontrol ile ilişkilendirilmiş rollerde çalışan BT uzmanlarını için önemlidir. Katılımcılar Servis Hizmet Ömrünün Servis Stratejisi aşamasının daha derin bir anlayışını elde edecek ve bir kuruluşta BT hizmet yönetiminin kalitesini iyileştirmek için bu aşamada etkinliklerin nasıl uygulanacağını kavrayacaktır. Bu kurs, yeterliğin bir ön gereksinim olduğu ITIL Uzman (ve daha sonra ITIL Master) düzeyine kendi yeterliklerini genişleten ITIL Hazırlık sertifikalı profesyoneller için özel ilgilidir.

Hedef Kitle:

 • CIO/CTO’lar
 • Denetleyici personel
 • BT Takım liderleri
 • BT Tasarımcıları
 • BT Mimarları
 • BT Danışmaları
 • BT Denetim Yöneticileri
 • BT Güvenlik Yöneticileri
 • Hizmet Test Yöneticileri
 • ITSM Eğitmenleri

Öğrenme Amaçları:

Bu kursun sonunda, katılımcılar aşağıdakileri yapabilecekler:

 • Hizmet Yönetimini bir uygulama olarak ve Hizmet Stratejisi ilkelerini, amacını ve amacını anlamak.
 • Tüm Hizmet Stratejisi süreçlerinin nasıl diğer Hizmet Yaşam Döngüsü süreçleriyle etkileşimde bulunduğunu anlamak.
 • Hizmet Stratejisi süreçlerinin her birinde kullanılan etkinlikleri, yöntemleri ve fonksiyonları tanımlamak.
 • Hizmet Stratejisindeki roller ve sorumlulukları ve de işlevsel mükemmelliği başarmak için etkinlikler ve fonksiyonları tanımlamak.
 • Hizmeti Stratejisi performansını ölçmek.
 • Hizmet Strateji desteğindeki teknoloji ve uygulama gereksinimlerini anlamak.
 • Hizmet Stratejisi ile ilgili zorluklar, kritik başarı faktörleri ve riskleri tanımlamak.

Ön Koşullar:

Katılımcıların ITIL® Hazırlık sertifikasını almış olmaları gerekir. Buna ek olarak, yaklaşık 2 yıllık BT deneyimi tercih edilir.

Kurs Planı:

Kurs Tanımı

 • Giriş
 • Kurs Tanımı
 • Kurs Öğrenme Amaçları
 • Kursun Eşsiz Doğası
 • Kurs Gündemi ve Sınav Detayları
 • Kurs Gündemi
 • ITIL Ara Sınıf Kursu
 • ITIL Ara Uzman Program Kursu
 • ITIL Ara Sınıf Karışık Kurs
 • ITIL Ara Sanal Sınıf Karışık Kurs

Hizmeti Stratejine Giriş

 • Amacı ve Hedefler
 • Hizmet Stratejisinin Kapsamı
 • İşletmeye Değer
 • Diğer Yaşam Döngüsü Aşamaları ile İlişkisi
 • Grup/Bireysel Alıştırma

Hizmet Stratejisi İlkeleri

 • Bir Stratejiye Karar Vermeye Temel Yaklaşım
 • Strateji ve Muhalif Dinamikler ve Rakiplerin Performansını Geçmek
 • Hizmet Stratejisinin Dört P’si
 • Hizmetler ve Değer
 • Yardımcı Program ve Hizmetlerin Garantisi
 • Müşteri Varlıkları, Hizmet Varlıkları ve Stratejik Varlıklar
 • Servis Sağlayıcılar – Türleri ve Aralarında Seçme
 • Hizmetleri Tanımlama
 • Müşteri Memnuniyeti için Stratejiler
 • Hizmet Ekonomisi
 • Kaynak Bulma Stratejisi
 • Hizmet Yaşam Döngüsü ile Strateji Girdileri ve Çıktıları

Hizmet Strateji Süreçleri

 • BT Hizmetleri için Strateji Yönetimi
 • Hizmet Portföy Yönetimi
 • BT Hizmetleri için Mali Yönetim
 • Talep Yönetimi
 • İş İlişkisi Yönetimi
 • Grup/Bireysel Alıştırma
 • Örnek Test Soruları

Yönetişim

 • Yönetişim
 • Yönetim için Stratejiler
 • BT Yönetim Çerçevesi
 • BT Yönetimi
 • Yönetim Organları
 • Yönetim ile Hizmet Stratejisinin İlişkisi
 • Grup/Bireysel Alıştırma

Hizmet Stratejisi için Organizasyon

 • Örgütsel Gelişme
 • Kuruluşu Bölümlere Ayırma
 • Örgütsel Tasarım
 • Hizmet Sahibi ve İş İlişkileri Müdürü
 • Diğer Roller

Teknoloji Hakkında Önemli Noktalar

 • Hizmet Otomasyonu
 • Hizmet Arayüzleri

Hizmet Stratejisini Uygulama

 • Yaşam Döngüsü Boyunca Uygulama
 • Yaşam Döngüsü Yaklaşımını İzleme
 • Diğer Yaşam Döngüsü Aşamaları Üzerinde Hizmet Stratejisinin Etkisi
 • Grup/Bireysel Alıştırma

Zorluklar, Kritik Başarı Faktörleri ve Riskler

 • Zorluklar
 • Riskler
 • CSF’ler
 • Örnek Test Soruları

Sınav Hazırlama Kılavuzu

 • Örnek Sınav 1
 • Örnek Sınav 2

 

You may also like

Değer Mühendisliği Programı

DEĞER MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI Certified Value Engineer – CVE