ITIL® Service Transition Eğitimi

ITIL® Service Transition Eğitimi

ITIL® Intermediate
Service Transition Eğitimi

Bu 3-günlük kurs, Hizmet Yaşam Döngüsünün Hizmet Geçiş aşaması ile ilgili genel kavramlar, süreçler, ilkeler ve yöntemler hakkında bilgiler sağlar. Bu kurs, Hizmet Geçiş aşaması dahilinde etkinlikler ve tekniklerin yönetimi ve kontrolünü kapsar, ancak destekleyici süreçlerin her biri hakkında detaylar değil. Bu kurs, ITIL en iyi uygulamanın temel disiplinlerini öğretmeye yönelik senaryoya dayalı yaklaşımını kullanılarak tasarlanmıştır ve öğrencilere ilgili sınavı başarıyla tamamlama olanağı verir.

Bu kurs, ITIL çekirdek hizmet döngüsünün ITIL Hizmet Geçişi aşamasının ve onun bir organizasyon içerisinde BT hizmetini yürüten BT hizmetinin kalitesini arttırmaya yönelik olarak nasıl uygulanacağına yönelik anlayışa ihtiyaç duyan bireylere yöneliktir. Ayrıca, bu kurs yeterliğin bir ön gereksinim olduğu ITIL Uzman (ve daha sonra ITIL Master) düzeyine kendi yeterliklerini genişleten ITIL Hazırlık sertifikalı profesyoneller için özel ilgilidir.

Hedef Kitle:

 • Yayın Yöneticisi
 • Konfigürasyon Müdürü
 • Değişim Yöneticisi
 • BT Danışmaları
 • IT Denetim Müdürü

Öğrenme Amaçları:

Bu kursun sonunda, aşağıdakileri yapabileceksiniz:

 • Uygulama kavramı olarak Hizmet Yönetiminin önemini anlamak.
 • Hizmet Geçişinin ilkeleri, amacı ve hedeflerininin önemini anlamak.
 • Hizmet Geçişinin tüm süreçlerinin nasıl diğer Hizmet Yaşam Döngüsü süreçleriyle etkileşimde bulunduğunu öğrenmek.
 • Her bir Hizmet Geçişi sürecinde kullanılan alt süreçleri, etkinlikleri, yöntemleri ve fonksiyonları tanımak.
 • Hizmet Geçişindeki roller ve sorumluluklar ile işlevsel mükemmelliği başarmak için etkinlikler ve fonksiyonları tanımak.
 • Hizmet Geçişinin nasıl ölçüleceğini öğrenin.
 • Hizmet Geçişini çevreleyen teknoloji ve uygulama konularını anlamak.
 • Zorlukları, Kritik Başarı Faktörlerini (CSF’ler) ve Servis Geçişi ile ilgili riskleri özetlemek.

 

ITIL Service Transition Eğitim İçeriği

MODÜL 01: KURSA GİRİŞ

Kursa Giriş
•          Kurs Hedefleri
•          Kursun Eşsiz Doğası
•          Kurs Yeterlik Şeması
•          Kurs Gündemi

MODÜL 02: HİZMET GEÇİŞİNE GİRİŞ

Modül Hedefleri
•          Amaç ve Hedefler
•          Hizmet Geçişi Kapsamı ve Süreçler
•          İşletmeye Değer
•          Hizmet Yaşam Döngüsünde Hizmet Geçişi
•          Modül Özeti

MODÜL 03: HİZMET GEÇİŞ İLKELERİ

Modül Hedefleri
•          Hizmet Başlıkları
•          Hizmet Geçişi İlkeleri Kavramı
•          Temel Politikalar ve En İyi Uygulama İlkeleri
•          Hizmet Geçiş Performansını İyileştirme
•          Girdiler ve Çıktılar
•          Grup/Bireysel Alıştırma
•          Örnek Test Sorusu
•          Modül Özeti

MODÜL 04: HİZMET GEÇİŞ SÜREÇERİ — KISIM 1

Modül Hedefleri
•          Modül Başlıkları
•          Geçiş Planlama ve Destek
•          Değişim Değerlendirme
•          Grup/Bireysel Alıştırmalar
•          Modül Özeti

MODÜL 05: HİZMET GEÇİŞ SÜREÇLERİ — KISIM 2

Modül Hedefleri
•          Modül Başlıkları
•          Değişim Yönetimi
•          Hizmet varlığı ve Yapılandırma Yönetimi (SACM)
•          Bilgi Yönetimi
•          Grup/Bireysel Alıştırma
•          Örnek Test Soruları
•          Modül Özeti

MODÜL 06: HİZMET GEÇİŞ SÜREÇLERİ — KISIM 3

Modül Hedefleri
•          Modül Başlıkları
•          Yayınlama ve Yayılma Yönetimi
•          Hizmet Doğrulama ve Test Etme
•          Grup/Bireysel Alıştırma
•          Örnek Test Soruları
•          Modül Özeti

MODÜL 07: HİZMET GEÇİŞİ YOLUYLA KİŞİLERİ YÖNETME

Modül Hedefleri
•          Modül Başlıkları
•          Hedef
•          İletişimleri ve Bağlantıyı Yönetme
•          Kurumsal ve Paydaş Değişimini Yönetme
•          Paydaş Yönetimi
•          Grup/Bireysel Alıştırma
•          Örnek Test Sorusu
•          Modül Özeti

MODÜL 08: HİZMET GEÇİŞİ İÇİN DÜZENLEME

Modül Hedefleri
•          Modül Başlıkları
•          Kurumsal Gelişim
•          Fonksiyonlar
•          Hizmet Geçişi için Kurumsal Bağlam
•          Hizmet Geçişi Rolleri ve Sorumluluklar
•          Diğer Hizmet Döngü Aşamaları ile Hizmet Geçişinin İlişkisi
•          Grup/Bireysel Alıştırma
•          Örnek Test Sorusu
•          Modül Özeti

MODÜL 09: TEKNOLOJİ HUSUSLARI

Modül Hedefleri
•          Modül Başlıkları
•          Hizmet Geçişi Teknolojisi Gereksinimleri
•          Grup/Bireysel Alıştırma
•          Örnek Test Sorusu
•          Modül Özeti

MODÜL 10: HİZMET GEÇİŞİNİ UYGULAMA VE GELİŞTİRME
•          Modül Hedefleri
•          Modül Başlıkları
•          Hizmet Geçişine Girişte Temel Etkinlikler
•          Hizmet Geçiş Süreçlerine Entegre Bir Yaklaşım
•          Sanal veya Bulut Ortamında Hizmet Geçişini Uygulamak
•          Grup/Bireysel Alıştırma
•          Örnek Test Sorusu
•          Modül Özeti

MODÜL 11: ZORLUKLAR, CSF’LER VE RİSKLER

Modül Hedefleri
•          Modül Başlıkları
•          Hizmet Geçişinin Zorlukları
•          CSF’ler Boyunca Ölçüm
•          Hizmet Geçişi ve Plan Sırasında Riskler
•          Zor Koşullarda Hizmet Geçişi
•          Modül Özeti

You may also like

Değer Mühendisliği Programı

DEĞER MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI Certified Value Engineer – CVE