ITIL4 İleri Seviye Eğitimleri

ITIL4 İleri Seviye Eğitimleri

- in ITIL EĞİTİMLERİ
2154
0

ITIL4 MP SERTİFİKA PROGRAMI

ITIL Managing Professional (ITIL MP), işletmelerde teknoloji ve dijital ekipler içinde çalışan IT uygulayıcılarını hedefler. Managing Professional (MP) serisi eğitimler; başarılı IT projeleri, ekipler ve iş akışlarının nasıl yönetileceği hakkında pratik ve teknik bilgi sağlar.

ITIL Strategic Leader (ITIL SL), sadece IT operasyonları için değil, tüm dijital olarak etkinleştirilmiş hizmetler için de ITIL’in değerini sunmak için tasarlanmıştır.

ITIL Strategic Leader olmak (ITIL SL), eğitimi alan BT profesyonelinin, IT’nin iş stratejisini nasıl etkilediğini ve yönlendirdiğini net bir şekilde anlamasını sağlamak için tasarlanmıştır. ITIL Managing Professional ya da ITIL Strategic Leader sertifikalarını alabilmekiçin adaylar, her bir serideki tüm modülleri tamamlamalıdır. ITIL Stratejist eğtimi ve sertifikası ise her iki stream için de ortak bir modül olmalıdır. ITIL MP sertifikasını aldıktan sonra tekrar ITIL Stratejist sertifikası almadan doğrudan ITIL Leader eğitim ve sertifikası alınarak ITIL Strategic Leader (ITIL SL) sertifikası alınabilir.

Tüm MP ve SL sertifikalarının ön koşulu ITIL4 Foundation sertifikasıdır.

ITIL 4 İleri Seviye Eğitimleri
ITIL 4 İleri Seviye Eğitimleri

Eğitim sınıfta mı online mı?

Eğitimlerin yeri ajandamızda Virtual Classroom veya Online Canlı Eğitim şeklinde belirtilenler, salgın tedbirleri kapsamında online canlı eğitmen sunumu ile yapılmaktadır.

Sınav eğitimin sonunda mı? Fiyata dahil mi?

Online eğitimlerde, eğitimden sonra katılımcıların kendi belirledikleri tarih ve saatte online olarak yapılmaktadır.  Sınav fiyatı eğitim fiyatından farklıdır ve fiyata dahil değildir.

Eğitim sonunda sertifika var mı?

Eğitim sonunda yetkili eğitim merkezi olarak kurs katılım belgesi sunulmaktadır. Peoplecert onaylı uluslararası geçerli resmi sertifika için yukarıda ve şu linktedetayları belirtilen sınav sürecinin tamamlanması gerekmektedir.

Sınavı kim yapıyor? Geçerliliği nedir?

Sınavları Axelos’un Dünya çapında tek yetkili sınav enstitüsü olan Peoplecert sunmaktadır. Online sınavlar doğrudan tek yetkili sınav mercii olan Peoplecert’den alınmaktadır ve sertifikanız da Peoplecert’de açacağınız hesabınıza yüklenmekte ve emaille sınav sonucu ile birlikte PDF formatında gönderilmektedir.

ITIL 4 MANAGING PROFESSIONAL  EĞİTİMLERİ

ITIL 4 ile birlikte güncellenen yeni ileri seviye eğitimlerin yapısı genel olarak yukarıdaki şemadaki gibidir.

Temel 3 seviye eğitimden sırayla geçerek ITIL MP ve ITIL SL seviyelerini tamamlamak mümkündür :

ITIL Uzmanı – 3 farklı konuda 3 farklı eğitim (CDS, DSV, HVIT)

ITIL Stratejist – 1 eğitim (DPI)

ITIL Lideri – 1 eğitim (SL)

Solda gördüğünüz geçiş eğitimi sadece ITIL’da halihazırda Intermediate eğitimlerden 17 kredisi olan veya ITIL Expert olanlar içindir. Bu eğitime girebilen bu kişiler geçiş eğitimi ile MP serisini 5 günlük yoğunlaştırılmış bir program ile tamamlayıp 4 ayrı eğitim ve 4 ayrı sınav almak zorunda kalmayacaklardır.

Eğer önceden 17 krediniz veya ITIL Expertliğiniz yoksa öncelikle MP serisi ardından SL serisi gelmektedir. MP ve SL serilerinde ITIL Strategist (Direct, Plan & Improve) eğitimi ortaktır.

ITIL Managing Professional Sertifika Programı

Çok yönlü ve modern bir BT Servis Yönetimi Uzmanı olmanıza yardımcı olacak dört uygulamalı eğitim programını tamamlayarak ITIL Managing Professional sertifikası alabilirsiniz.

ITIL Managing Professional (ITIL MP), dört modülden oluşan bir akıştır:

ITIL Specialist – Create, Deliver & Support

ITIL Specialist – Drive Stakeholder Value

ITIL Specialist – High Velocity IT

ITIL Strategist – Direct, Plan and Improve

Bu programlar, işletmelerde teknoloji ve dijital ekiplerde çalışan BT uygulayıcılarınayöneliktir.

Dört program da kurumunuzda etkin hizmet, ekip ve iş akışı yürütmenize olanak tanıyan pratik ve teknik bilgiler sağlar.

ITIL Managing Professional sertifikasını almak için dört programı da tamamlamanız gerekir.

Bu sertifikaların ön koşulu ITIL4 Foundation sertifikasıdır. Eğitim sonrası sınava girildiğinde ön koşul olan ITIL4 Foundation sertifikası Peoplecert tarafından talep edilecektir.

Eski ITIL v3 programından en az 17 krediniz varsa ITIL 4’e MP Transition eğitimi ile geçiş yapmanız gerekir, bu durumda ITIL4 Foundation sertifikasını almanıza gerek yoktur.

Managing Professional serisini takiben bir sonraki adımı atmak istiyorsanız, ITIL Stratejik Lider atamasını alma seçeneğiniz vardır. Digital & IT Strategy eğitimi 2020 sonuna doğru Axelos tarafından yayınlanacaktır.

Şimdi MP serisinde yer alan 4 programı açıklayalım:

ITIL Specialist – Create, Deliver & Support Eğitimi

Hedef kitle:
BT Servis Yönetimi uzmanları, özellikle uçtan uca BT işlemleri yönetiminden sorumlu olanlar

Eğitim süresi :
2,5 gün gün sınıf veya 2 gün online eğitim

Fiyatlandırma:
Kişi başına ödeme.

Açıklama:

ITIL Specialist – Create, Deliver & Support Eğitimi ve sertifikası ‘temel’ hizmet yönetimi programıdır ve hizmet yönetimi profilinde çalışan herkesle ilgilidir. ITIL Managing Professional serisini tamamlamakla ilgileniyor olsanız da olmasanız da, bu sertifika ITSM’de çalışan herkes için bir zorunluluktur.

BT teslimi ve BT Desteği faaliyetlerinin ötesine geçen bu modül, kapsamı genişletmiş ve aynı zamanda BT hizmetlerinin ‘oluşturulmasını’ kapsama almıştır. Bu modül, destekleyici uygulamaları, yöntemleri ve araçları da kapsayan, BT destekli ürünler ve hizmetler oluşturmak, sunmak ve desteklemek için farklı değer akışlarının ve faaliyetlerinin entegrasyonuna odaklanır.

Bu kurs aynı zamanda hizmet performansını da kapsayacak ve uygulayıcılara hizmet kalitesi ve iyileştirme yöntemleri hakkında bir anlayış verecektir. BT uygulayıcılarının giderek daha rekabetçi bir pazarda müşterilerine yenilikçi ancak güvenilir teknolojiye sahip hizmetler sunmaya devam etmelerini sağlayacaktır.

ITIL Specialist – Create, Deliver & Support Eğitimi , BT destekli ve dijital ürün ve hizmetlerin çalışmasını yöneten ITSM uygulayıcılarına ve uçtan uca teslimattan sorumlu olanlara yöneliktir. Çekirdek malzemenin tam olarak anlaşılmasını sağlamak için ITIL Managing Professional modüllerinin akredite eğitimi zorunludur. ITIL 4 Foundation önkoşuldur.

ITIL Specialist – Drive Stakeholder Value Eğitimi

Hedef kitle:
BT Servis Yönetimi profesyonelleri, özellikle tedarikçi ve ortak ilişkilerini yönetmekten sorumlu olanlar

Eğitim süresi :
2,5 gün gün sınıf veya 2 gün online eğitim

Fiyatlandırma:
Kişi başına ödeme.

Açıklama:

ITIL Specialist Drive Stakeholder Value Uzman Sertifikasyonu, tedarikçilerle ve paydaşlarla karşı karşıya olan herkesle ilgilidir. Bu, bir veya daha fazla tedarikçiyi yöneten ve tek bir entegre hizmet yönetimi organizasyonu sağlamak için tedarikçilerle çalışanlar anlamına gelir.

Bu kurs, bir servis sağlayıcı ile müşterileri, kullanıcıları, tedarikçileri ve ortakları arasındaki her türlü etkileşim ve etkileşimi kapsar. BT destekli servislerle talebin değere dönüştürülmesine odaklanmaktadır. Eğitimde ayrıca SLA tasarımı, çoklu tedarikçi yönetimi, iletişim, ilişki yönetimi, CX ve UX tasarımı, müşteri yolculuk haritası ve daha fazlası gibi önemli konular ele alınmaktadır. Adaylara, mevcut rekabet ortamındaki iş başarısının bir parçası olan paydaş memnuniyetini artırma araçları sağlayacaktır.

ITIL Specialist Drive Stakeholder Value Eğitimi, paydaşların yönetilmesinden ve entegrasyonundan sorumlu pratisyenleri, müşteri yolculuğuna ve deneyimine odaklananları ve ortaklar ve tedarikçilerle ilişkilerin geliştirilmesinden sorumlu olanları hedeflemektedir. Çekirdek malzemenin tam olarak anlaşılmasını sağlamak için ITIL Managing Professional modüllerinin akredite eğitimi zorunludur. ITIL 4 Foundation ön koşuldur.

ITIL Specialist – High Velocity IT

Hedef Kitle:
BT Hizmeti Yönetimi profesyonelleri, özellikle yüksek performanslı ve çok katlı BT ekiplerinde çalışanlar

Eğitim süresi :
2,5 gün gün sınıf veya 2 gün online eğitim

Fiyatlandırma:
Kişi başına ödeme.

Açıklama:

ITIL Specialist – High Velocity IT Uzman Sertifikası, BT çözümlerinin hızlı dağıtımına odaklanan Agile ve DevOps Ekiplerinde çalışan herkes için geçerlidir. Kuruluşunuz Agile ve Scrum’un ötesine geçtiyse ve Yalın (Lean) prensipleri ve DevOps çalışma yöntemini uyguluyorsa, bu sizin için uygun eğitim programıdır.

Bu ders, Çevik ve Yalın gibi çalışma uygulamalarının ve Bulut, Otomasyon ve Otomatik Test gibi teknik uygulamaların kullanılmasını ve maksimum değer elde etmek için ürün ve hizmetlerin hızlı teslimatına odaklanmayı içerir.

ITIL Specialist – High Velocity IT, yüksek hızlı ortamlarda veya içinde çalışan dijital servislerde veya dijital dönüşüm projelerinde yer alan BT yöneticilerine ve uygulayıcılarına yöneliktir. Çekirdek malzemenin tam olarak anlaşılmasını sağlamak için ITIL Managing Professional modüllerinin akredite eğitimi zorunludur. Bu kursun önkoşulu olarak ITIL 4 Foundation vardır ve ayrıca DASA DevOps Fundamentals bu program için ön koşul olarak önerilmektedir.

ITIL Strategist – Direct, Plan and Improve Eğitimi

Hedef Kitle:
BT Servis Yönetimi uzmanları, özellikle her düzeydeki yöneticilerve sürekli hizmet geliştirme girişimlerine katılanlar

Eğitim süresi :
2,5 gün gün sınıf veya 2 gün online eğitim

Fiyatlandırma:
Kişi başına ödeme.

Açıklama:

ITIL Strategist – Direct, Plan and Improve, BT organizasyonu içindeki her seviyedeki yöneticilerle ilgilidir. Bir veya daha fazla ekip liderliği yapıyorsanız ve planlar oluşturmaya ve kurum-süreç iyileştirme girişimleriyle ilgiliyseniz, bu sertifika sizin için önemlidir.

Bu kurs, bireylere güçlü ve etkili bir stratejik yönelimli bir “öğrenme ve iyileştirme” BT organizasyonu oluşturmak için gerekli pratik becerileri sağlar. Kurs, Agile ve Lean çalışma yöntemlerinin etkisini ve etkilerini ve bunların bir kurumun avantajına nasıl uygulanabileceğini kapsar.

Profesyoneller, gerekli çeviklikle sürekli iyileştirmeyi planlamak ve sağlamak için pratik ve stratejik yöntemleri kullanmayı öğreneceklerdir. Planlama ve sürekli iyileştirme evrensel yetenekler olduğundan, bu sertifika hem ITIL Yönetici Profesyonelinin yanı sıra Stratejik Lider akışıyla da ilgilidir. Bu dersin ön koşulu ITIL 4 Foundation sertifikasıdır. Bir Çevik / DevOps ortamında çalışıyorsanız, DASA DevOps Temelleri eğitimini de dikkate almak yararlı olabilir.

ITIL Leader – Digital and IT Strategy

Hedef Kitle:
BT Servis Yönetimi uzmanları, özellikle BT Liderleri

Eğitim süresi :
2,5 gün gün sınıf veya 2 gün online eğitim

Fiyatlandırma:
Kişi başına ödeme.

Açıklama:

ITIL Leader – Digital and IT Strategy Sertifikasyonu, BT alanında liderlik kapasitesine sahip kişilerle ilgilidir. Etkili bir BT Stratejisi oluşturmak ve uygulamak isteyen yeni ve istekli bir liderseniz veya liderlik becerilerinizi bir üst düzeye çıkarmak isteyen mevcut bir yöneticiyseniz, bu program tam size göre.

Bu kurs, dijital iş stratejisinin BT stratejisi ile uyumlaştırılmasına odaklanmaktadır. Tabii ayrıca, yeni teknolojilerdeki kesintilerin her sektördeki kuruluşları nasıl etkilediğini ve iş liderlerinin nasıl yanıt verdiğini de kapsamaktadır. Dijital dünyadaki evrim hızı hiç bu kadar hızlı olmamıştı ve pazarda rekabetçi kalırken, müşterilerine değer katmaya devam etmek istiyorlarsa kurumların esnek olması ve sürekli değişen çevreye uyum sağlamaları gerekiyor.

IT & Dijital Strateji modülü, ITIL paketine yeni bir bakış açısı ekliyor ve ITIL konseptleri hakkındaki tartışmayı iş liderleri ve adaylar arasında stratejik bir seviyeye yükseltiyor.

Çekirdek malzemenin tam olarak anlaşılmasını sağlamak için ITIL Stratejik Lider sertifikası için akredite eğitim zorunludur. ITIL 4 Foundation bir önkoşuldur. Ek olarak, ITIL Leader modülleri en az üç yıl BT yönetimi deneyimi gerektirir. Agile / DevOps organizasyonunda lider olarak çalışıyorsanız, DASA DevOps Leader programını da düşünebilirsiniz.

Managing Professional Transition Eğitimi

Hedef Kitle:
IT Servis Yönetimi uzmanları – çeşitli ITIL v3 programlarını tamamlamış olanlar

Ön Koşul:

ITIL v3 Sertifika Programından en az 17 kredi

Eğitim süresi :
5 gün (sanal) sınıf + 30 saat kendi kendine çalışma

Fiyatlandırma:
Kişi başına ödeme.

Açıklama:
Halihazırda bir ITIL Expertseniz veya ITIL v3 sertifika programında en az 17 kredi topladıysanız, ITIL 4 Managing Professional Transitionmodülü ve ilgili sınav sizi ITIL 4 MP seviyesine taşır.

ITIL 4 Managing Professional Transitionkursu, bu modül için AXELOS tarafından öngörülen öğrenme çıktılarına dayanan 5 günlük bir eğitim programıdır. Bu kurs, ITIL 4 Managing Professional akışında (ITIL Uzmanı Yarat, Sun ve Destek; ITIL Uzmanı Sürücü Paydaş Değeri; IT Uzmanı Yüksek Hız BT; IT Stratejisti Doğrudan, Planla ve Geliştir) başlıklı dört modülün temel unsurları hakkında bilgi sağlayacaktır.

Elbette ITIL 4 Foundation’da ele alınan anahtar kavramlara bir giriş yapılacaktır. Bu kurs özellikle ITIL v3 sertifikasyon programında 17 kredisine sahip olan ve ITIL 4’e kolay bir geçiş yapmak isteyen profesyonellere yöneliktir.

ITIL 4 Managing Professional Transition
ITIL 4 Managing Professional Transition Yolu

ITIL® is a Registered Trade Mark of AXELOS Limited

About the author

Related Posts

You may also like

ITIL ZİRVESİ 2019

ITIL ZİRVESİ 2019 ITIL hakkında bilgi ve tecrübe