Lean IT Foundation Eğitimi

Lean IT Foundation Eğitimi

Yalın BT Temel Eğitimi

lita-foundationYalın BT Hazırlık kursu BT kuruluşlarının müşterilerine en iyi olası hizmetleri sağladıklarından emin olmalarına yardımcı olur. Müşteri değerini, bu değeri ileten süreçler, performansı yönetme şekli, düzenleme yöntemi ve gerekli yaklaşım ve davranışı anlamak yoluyla, BT kuruluşlarına devamlı bir gelişim anlayışı geliştirmelerine yardımcı olur. Yalın BT tüm diğer en iyi uygulama yöntemleri için tamamlayıcıdır (örneğin ITIL®, PRINCE2® ve P3O®).

Bu kurs Yalın BT Hazırlık düzeyi sertifikasını kapsar. Daha ileri Yalın BT yeterlikleri ise Yalın BT Kaizen Lider, Yalın BT Koçu ve Yalın BT Lideri şeklindedir. Bu Yalın BT Hazırlık kursu giriş seviyesi sertifikasyondur. Bu sertifika diğer sertifikalar için zorunludur.

Hedef Kitle:

 • Bir BT kuruluşu içerisinde çalışan herhangi bir yönetici veya uzmanlar
 • Yalın projeleri ile ilgili olan veya bunlara katılan BT profesyonelleri.

Öğrenme Amaçları:

Lean IT eğitiminin tamamlanması ardından, başarılı bir aday Yalın felsefesinin ilkeleri ile aşina olacaktır, özellikle bir BT ortamında bu felsefenin uygulanmasıyla ilgili olarak şunları öğrenecektir :

 • Yalın felsefesinin altında yatan ilkeler
 • Müşteri değerini anlamak ve teslim etmenin önemi
 • Yalının süreçlere bakış yöntemi
 • Performansın nasıl ölçüleceği ve performansın temel belirleyicileri
 • Görsel yönetim araçları kullanımı dahil olmak üzere Yalın uygularken kuruluş gereksinimleri
 • Hangi davranış ve yaklaşım Yalının bir BT kuruluşu içerisinde başarılı olması için gereklidir
 • DMAIC sorun çözme modeli
 • Bu Yalın ilkeleri bir BT organizasyonunda nasıl uygulanabilir

Ön Koşullar:

Bu kurs için herhangi resmi bir ön koşul bulunmamaktadır.

Sınav:

 • Sınavı bir kapalı kitap formatındadır.
 • Bu sınav 50 çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır.
 • Sınavı geçmek için minimum %75’lik bir puan gereklidir.
 • Sınav 60 dakika sürer.

Kurs Planı:

Modül 1: Giriş

 • Yalın ilkeleri: bunlar nasıl birbiriyle bağlantılıdır.
 • Atık: bir BT organizasyonu veya süreci (Talent ile TIMWOOD) içinde atık türlerini tanımlama yeteneği
 • Performansı geliştirmek için Yalın İlkelerini kullanmak için nedenler ve düşük kalitenin maliyeti
 • Aktivite türleri: hangi BT etkinliklerinin hangi kategoriye düşeceğini tanımlayabilme yeteneği
 • PDCA: PDCA döngüsünün en temel düzeyde nasıl çalıştığını açıklama yeteneği
 • Diğer modeller ve BT içinde kullanılan yöntemlerle olan ilişkisi: Yalın BT’nin diğer yöntemlerden nerede farklı olduğu ve nerede bunları tamamladığını anlamak. BT hizmet yönetimi ile Yalın BT bağlantısı özellikle araştırılmaktadır.

Modül 2: Müşteri

 • Müşteri değeri türleri ve müşteri değerini etkileyen faktörler
 • Müşterinin Sesi ve Kaliteye Kritik arasındaki bağlantı
 • Bir Kaliteye Kritik ağacı nasıl oluşturulur

Modül 3: Süreç

 • Diğer Yalın ilkeleri ile sürecin (Değer akışı) ilişkisi
 • İtiş ve Çekiş sistemleri arasındaki fark
 • Değer Akışı Haritası oluşturma için adımlar, SIPOC ve Değer Akışı Haritası kullanma
 • Bir Değer Akışı Haritasındaki atık, TIMWOOD atıklar için sembolleri tanımlama yeteneği
 • SIPOC gibi BT örnekleri kullanarak SIPOC ve VSM açıklamak: Yazılım geliştirme, VSM: Yüksek düzey Değişim süreci (diğer örneklere izin verilir)

Modül 4: Performans

 • PDCA döngüsü ile performansın ilişkisi
 • Bir KPI’nin önemli yönleri
 • Neden zaman BT içerisindeki en önemli üretim faktörüdür
 • VSM ile PCE ilişkisi
 • Performansı sağlamada beceriler ve bilgilerin rolü

Modül 5: Kuruluş

 • Neden kuruluşların müşteri odaklı olması gerekir
 • Bir performans diyaloğunun hedefi nedir
 • Görsel yönetim kurullarının her birinin kullanımı – günlük kurul, haftalık kurul ve Kaizen/geliştirme kurulu

Modül 6: Kaizen

 • Diğer boyutlardan hangi araçlar DMAIC döngüsünün hangi aşamasında kullanılır
 • Hem hangi sorunların bir Kaizen ile çözüleceğini ve hangi çözümlerin Kaizen İyileştirme adımında uygulanacağını belirlemede fizibilite ve etki yoluyla adayların iyileşmesinin önceliklendirilmesi

Modül 7: Davranış ve Tutum

 • Davranış ve tutum arasındaki fark
 • Geleneksel yönetim ve Yalın yönetim arasındaki fark
 • Yalının başarılı kullanımı için gerekli davranış ve tutum
 • Çalışma şeklinde bir değişimi çevreleyen beklentilere bağlı davranış ve yaklaşım

 

You may also like

Değer Mühendisliği Programı

DEĞER MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI Certified Value Engineer – CVE