Management of Risk / Risk Yönetimi Temel Eğitimi

Management of Risk / Risk Yönetimi Temel Eğitimi

MoR Nedir ? 

Risk, kurumun stratejik, mali ve operasyonel hedeflerinin gerçekleştirmesini engelleyecek, her türlü olayın gerçekleşme olasılığıdır. Proje başlangıcında ve sürecinde tüm riskler net olarak öngörülemeyebilir , fakat risk yönetilebilir bir olgu olduğundan projeler için risk yönetimi metotları belirlenmiştir.

MoR (Management of Risk) , belirsizlikleri ve belirsizligin yaratacagi olumsuz etkileri daha kabul edilebilir düzeye indirgemeyi hedefleyen bir disiplindir.

MoR Uygulamasının Faydaları

-Kurumsal kararların riskin görünürlüğü doğrultusunda  daha sağlıklı alınması

-Süreç yönetimi ve devamlı gelişimin bir kültürü olan MoV , risklerle ilgili aaçık noktaların doğrultusunda geliştirilmiştir

-Maaliyet . zaman ve performans yönündeki tehditlerin önceden görülmesi ve önleminin alınması

-Proje ve program finansmanlarının daha iyi yönetimi ile finansal faydaları

-Yüksek derecede gözlem ve yönlendirmeyle projede istikrar sağlaması

-Organizasyonların planlarının ve planlarının devamlılığının geliştirilmesi

Tüm MoR disiplinleri ve yaklaşımları tecrübeli eğitmenlerimiz tarafından tüm detaylarıyla öğretilmektedir.Eğitim sonunda katımlımcılar iş hayatlarına uyarlayabilecek seviyeye  gelmektedir.

M_o_R® Foundation Eğitimi

Kurs Açıklaması:

M_o_R Foundation Kursu 2 gün sürer ve öğrencileri M_o_R çerçevesinin dört ögesinin anlayışını ve bilgilerini göstermeye hazırlar: İlkeler, Yaklaşım, Süreçler ve Gözden Geçirme; ile bu ögelerin nasıl kurumsal yönetimini desteklediği. M_o_R Hazırlık Kursu ayrıca M_o_R Uygulayıcı yeterliliği için bir önkoşuldur.

 

M_o_R Hakkında

M_o_R (Risk Yönetimi) bir kuruluştaki farklı bakış açılarından riski ele alır: Stratejik, Program, Proje ve Operasyonel. Bu diğer Kabin Ofisi En İyi Uygulamalarına bağlanırken, bu program ve proje yönetiminin disiplinleri dışında kullanılan roller, sorumluluklar ve terminolojilere riayet eder.

“Bir risk hedefler üzerinde etkisi büyüklüğü ile meydana gelen algılanan bir tehdit veya fırsatın olasılığının bir kombinasyonundan oluşur.” Bu tanımıyla, “tehdit” hedefler veya faydalar üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilecek belirsiz bir olayı tanımlamak için kullanılır; ve “fırsat” ise amaçlar veya faydalar üzerinde olum bir etkiye sahip olabilecek belirsiz bir olayı tanımlamak için kullanılır.


Hedef Kitle

Bu M_o_R Hazırlık Kursu özellikle M_o_R yönteminin ilkelerini ve dilini anlamak isteyen ve risk yönetimi kavramları öğrenmek ve uygulamak isteyen profesyoneller için idealdir. Örneğin, Müdürler, tüm seviyelerdeki Yöneticiler, Program ve Proje Yöneticileri, Programı Ofis Personeli, İş Değişim Yöneticileri ve İş Danışmanları.


Öğrenme Hedefleri

M_o_R Hazırlık kursu sonunda, katılımcıların aşağıdaki konularda yetkinlikler kazanacak ve yetenekli olacaktır:

 • Risk yönetiminin faydaları ve riskin temel özelliklerini açıklamak
 • Sekiz M_o_R İlkelerini listelemek
 • Temel M_o_R yaklaşım belgelerinin kullanımını listelemek ve açıklamak
 • Olasılık ve Etki ölçeklerini oluşturmak
 • Riskler ve sorunlar arasında ayrım yapmak ve tanımlamak
 • Bir Risk Kaydı oluşturma
 • Bir Paydaş haritası oluşturma
 • Risk yönetimindeki anahtar rolleri tanımlamak
 • Anahtar teknikleri kullanmak ve risk yönetiminde uzmanlıkları tarif etmek
 • M_o_R Kurs sınavını almak

Faydaları

M_o_R Hazırlık Kursu bir proje veya program ortamında risk yönetiminde yardımcı olacak geniş bir kurallar yelpazesini sunar. Kurs öğrencinin M_o_R Hazırlık Sınavına hazırlanmasına yardımcı olacaktır. M_o_R kursuna katıldıktan sonra, onlar risk yönetimine yaklaşmada daha güvenli hissedecekler ve bu görevde yardımcı olabilecek farklı tekniklerin kullanımının farkında olacaklardır, aşağıdakiler yoluyla:

 • Etkili strateji oluşumu için geliştirilmiş temel
 • Yangınla mücadelede azaltılmış zaman harcama ve daha az istenmeyen sürprizler
 • Başarılı değişim girişim çıkışlarının artan olasılığı
 • Doğru şeyleri doğru şekilde yapmaya daha yakın dahili odak
 • Atık ve hileli kaynakların etkin kullanımı artırma
 • Acil durum kaynaklarının daha iyi yönetimi

Önkoşullar
Resmi önkoşul yoktur, ancak, bir iş bağlamında risk ile bazı aşinalık istenir.

Kurs Planı

Giriş

 • M_o_R Kursuna Giriş
 • Risk nedir?
 • Risk yönetimi nedir?
 • Risk yönetimi neden önemlidir?
 • Temel risk tanımları
 • Risk yönetimi hakkında bilginin gelişimi
 • Kurumsal yönetim ve dahili kontrol
 • Risk yönetimi ne zaman ve nerede uygulamalıdır?

M_o_R ilkeleri:

 • M_o_R ilkelerinin amacı
 • Hedefler ile hizalar
 • Bağlama uyarlar
 • Paydaşları bir araya getirir
 • Net kılavuzluk sağlar
 • Karar almayı bilgilendirir
 • Devamlı gelişimimi kolaylaştırır
 • Bir destekleyici kültür oluşturur
 • Ölçülebilir değeri başarır
 • Risk yönetimi olgunluk modelleri

M_o_R yaklaşımı:

 • Belgeler arasındaki ilişki
 • Risk yönetimi politikası
 • Risk yönetimi süreç kılavuzu
 • Risk yönetimi stratejisi
 • Risk kaydı
 • Sorun kaydı
 • Risk müdahale planı
 • Risk iyileştirme planı
 • Risk iletişimler planı

M_o_R Operasyonu

 • Ortak işlem engelleri
 • Tanımlama – bağlamları
 • Tanımlama – riskleri
 • Değerlendirme – tahmin
 • Değerlendirme – değerlendir
 • Plan
 • Uygula
 • Süreç boyunca iletişim

M_o_R Bakış Açıları

 • Stratejik bakış açısı
 • Program bakış açısı
 • Proje bakış açısı
 • Operasyonel bakış açısı

Risk Uzmanlık Alanlarında Yönetim

 • İş devamlılık yönetimi
 • Olay ve acil durum yönetimi
 • Sağlık ve Güvenlik yönetimi
 • Mali risk yönetimi
 • Çevresel risk yönetimi
 • İtibarsal risk yönetimi
 • Sözleşme risk yönetimi

MoR sınav ve sertifikası Educore

M_o_R Sınavı Hakkında

M_o_R Hazırlık sınavı şunlardan oluşur:

 • 75 çoktan seçmeli soru
 • 5 deneme sorusu ve puanlara dahil olmayan
 • %50’yi geçmek için 35 puan gereklidir (mevcut 70 içerisinden)
 • 60 dakika süre
 • Kapalı-Kitap

MoR çalışma dökümanları Educore

MoR Uygulamaları

Kurumsal Yönetim ve Management of Risk

ISO31000 ve MoR Uygulamala Notları

You may also like

Değer Mühendisliği Programı

DEĞER MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI Certified Value Engineer – CVE