MoP Foundation Eğitimi

MoP Foundation Eğitimi

MoP Nedir ?

The Management of Portfolios (MoP) , Türkçe anlamı ile Portföy Yönetimi , bir organizasyon yatırımının her zaman yapılan işlerinde veya değişikliklerde en uygun hale getirilmesini sağlayan prensiplerin , uygulamaların ve tekniklerin nasıl gerçekleştirilmesi gerektiğini gösterir.

Değişim portföyünü planlama ve uygulama sorumluluğuna sahip  üst düzey yöneticilere ve uygulayıcılara , portföy yönetimini tanıtma veya yeni bir enerji vermek adına  ilkeler , teknikler ve uygulamalardan oluşan bir metotlar kümesidir.

MOP Faydaları

-Değişim programlarında ve projelerinde en iyi yatırım geri dönüşümünü elde etmek

-Başarılı verim garantisi

-Verimlilik tasarrufu ve sektöre olan tüm verimlilik katkılarının faydalarını tüm yönleriyle ayrıntılandırır

-Yatırımı her yönüyle tanımlamak ve önceliklendirmek adına gerekli tüm teknikleri , ilkeleri ve uygulamaları içerir

Eğitimimizde MoP metodolojisini tüm yönleriyle teorik olarak ve gerçek tecrübelerle aktararak katılımcıların uygulayabilecek seviyeye gelmesi hedeflenmektedir.

Kurs Açıklaması

Bu MoP Hazırlık kursunda, katılımcılar portföy yönetiminin faaliyet gösterdiği prensiplerin, döngülerin, uygulamaların, tekniklerin, rollerin, sorumlulukların, belgelerin ve örgütsel bağlamın yeterli bilgi dağarcığı ve anlayışını kazanacaklardır. MoP, yatırımların doğru değişim girişimlerinde yapıldığını ve doğru şekilde uygulandığını sağlamaya yardımcı olur. Bu hedef şu şekilde elde edilir:

 • Kurumun stratejik hedefleri ve genel risk düzeyine katkıları bakımından programları ve projeleri önceliklendirerek.
 • Verimlik ve etkin teslimatı sağlamak için devamlı olarak programları ve projeleri yönetmek.
 • Yapılan yatırımdan en yüksek getiriyi sağlayarak kazancı maksimuma çıkararak.

MoP Hazırlık yeterliliği profesyoneller için şunları hedefler:

 • Yatırım karar alma, proje ve program teslimatı ve faydaları gerçekleştirilmesini kapsayan bir dizi resmi ve resmi olmayan yönetim rollerine dahil olmak.
 • İş değişikliği girişimleri seçimi ve teslimine dahil olmak.
 • Gelişmiş portföy yöneticileri olarak hareket etmek, değişim girişimlerinin büyük ve karmaşık portföylerini yönetmek.
 • Mali işler müdürü, kalite yöneticileri gibi üst düzey yöneticiler ile portföy ofislerinin üyelerinin stratejik hedefleri kullanması ve kuruluşun değişimler portföyüne yön vermesi.

Katılımcı Rolleri

 • Yönetim Kurullarının Üyeleri
 • Değişim Yöneticileri
 • Kıdemli Sorumlu Sahipler (SRO’lar)
 • Portföy, program, proje, iş değişimi ve faydalarının yöneticileri
 • İşletme planları yazıcıları
 • Proje değerlendirenler

Öğrenme Amaçları

MoP Hazırlık düzeyinde sertifikalı bireyler aşağıdakileri yapabileceklerdir:

 • Portföy yönetiminin kapsam ve hedeflerini ve onun nasıl program ve proje yönetiminden ayrıldığını tanımlayabilmek.
 • Portföy yönetimi uygulamanın yararlarını listeleyebilmek.
 • Faaliyet gösterdiği bağlamı açıklar.
 • Başarılı portföy yönetiminin dayalı olduğu temel ilkeleri listelemek.
 • MoP uygulamak için farklı yaklaşımlar listelemek.
 • İlerlemeyi korumak ve portföy yönetiminin başarısını değerlendirmek için gereken faktörleri listelemek.
 • Büyük portföy belgelerinin amaç ve temel içeriğini belirtmek.
 • Anahtar portföy yönetim rollerinin kapsamını tanımlamak.

Sınav

●      MoP Hazırlık sınavı bir kapalı kitap sınavıdır.

●      Bu sınav 50 çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır.

●      Sınavı geçmek için minimum %50’lik bir puan gereklidir.

●      Sınav 40 dakika sürer. Belirli engeller için ek süre verilebilir, örneğin sınav adayın ana dilinde mevcut değilse.

●      Kimlik gereklidir.

 

Program

Ders-Öncesi Okuma Gün 1 Gün 2
MoP Senaryosu Giriş Özet
Metodolojinin Tarihçesi Görevler ve Sorumluluklar
MoP Prensipleri:●      Üst Yönetim Taahhüdü

●      Yönetişim Hizalanması

●      Strateji Hizalanması

●      Portföy Ofisi

●      Enerjilenmiş Değişim Kültürü

MoP Teslim Döngüsü:●      Yönetim kontrolü

●      Faydaların yönetimi

●      Mali yönetim

●      Risk yönetimi

●      Paydaş katılımı

●      Örgütsel yönetim

●      Kaynak yönetimi

MoP tanım döngüsü MoP çerçevesi
Örnek Hazırlık sınavı

MoP eğitim içeriği Educore

Overview

The definitions of portfolio and portfolio management

The portfolio management model and the relationship between the principles, cycles, practices and relevant techniques.

The names of the portfolio definition practices.

The names of the portfolio delivery practices.

The differences between portfolios and portfolio management on the one hand, and projects/project management and programmes/programme management on the other.

The local circumstances that will affect how the MoP principles and practices will be adapted and how cost effective approaches can be adopted

The objectives and benefits of portfolio management

Implement, sustain and measure

The three broad approaches to implementing portfolio management.

The benefits of assessing the impact of portfolio management.

When each approach to implementation is most relevant, the advantages of planned approaches to implementation, and the first seven steps (and their benefits) in a staged implementation of portfolio management.

The factors to consider in sustaining progress.

Approaches to assessing portfolio management maturity and the impact of portfolio management including examples of performance metrics that can be employed.

Whether recommended approaches to implementing, sustaining, and measuring portfolio management have been undertaken appropriately in the context of a given scenario, with reasons

Strategic and organizational context

The 6 key functions/activities that portfolio management needs to coordinate with to achieve strategic objectives.

Coordinate with business as usual (BAU) to deliver strategic objectives.

Coordinate with strategic planning to deliver strategic objectives.

Coordinate with budgeting and resource allocation to deliver strategic objectives.

Coordinate with programme and project management to deliver strategic objectives.

Support effective corporate governance.

Portfolio management principles

The names of the five principles upon which effective portfolio management is based.

The keys to success in relation to principle 1: Senior management commitment and specifically, the ways in which:

1.Senior management engagement supports effective portfolio management.

2.Senior managers should support portfolio management.

The keys to success in relation to principle 2: Governance alignment, and issues to consider in an effective portfolio governance structure.

The keys to success in relation to principle 3: Strategy alignment, and specifically

The keys to success in relation to principle 4: Portfolio Office, and specifically

The keys to success in relation to principle 5: An energized change culture and specifically

Portfolio definition cycle

The portfolio definition cycle and its key output

The portfolio definition practices:

1. Understand

2. Categorize

3. Prioritize

4. Balance

5. Plan

The results of a well functioning portfolio definition cycle and the implications where this is not the case

What is involved and the keys to success in the understand practice

What is involved and the keys to success in the categorize practice

What is involved and the keys to success in the prioritize practice

What is involved and the keys to success in the balance practice

What is involved and the keys to success in the plan practice

Identify appropriate practices and techniques within the portfolio definition cycle when:

-Understanding the current portfolio.

-Splitting the portfolio into organizationally appropriate categories or segments.

-Using appropriate approaches to prioritize the portfolio.

-Considering what factors need to be taken into account in balancing the portfolio.

-Completing a portfolio strategy and delivery plan.

Portfolio delivery cycle

The portfolio delivery practices:

-Management control

-Benefits management

-Financial management

-Risk management

-Stakeholder engagement

-Organizational governance

-Resource management

The results of a well functioning portfolio delivery cycle and the implications where this is not the case

The techniques of:

-Management by exception

-One version of the truth

-Staged release of funding

-Clear line of sight reporting

-Champion-challenger model

What is involved, the main elements, and keys to success of the management control practice , benefits management practice , financial management practice , risk management practice , stakeholder engagement practice , stakeholder engagement practice , resource management practice.

The challenges and solutions to effective dependency management.

Identify appropriate practices and techniques within the portfolio delivery cycle encompassing:

-Management control

-Portfolio-level benefits management

-Portfolio-level financial management

-Portfolio-level risk management

-Portfolio-level stakeholder engagement

-Portfolio-level resource management

 Roles and documentation

 

The purposes of the main portfolio management roles identified in MoP

The purposes of the main portfolio management documentation

The responsibilities of the main portfolio roles identified in MoP

The recommended contents of the main portfolio management documentation

Identify appropriate application of the main portfolio management roles identified in MoP

Whether the following portfolio documentation is fit for purpose, with reasons:

-Portfolio Management Framework

-Portfolio Benefits Management Framework

-Portfolio Strategy

-Portfolio Delivery Plan

-Portfolio Benefits Realization Plan

-Portfolio Financial Plan

-Portfolio Resource Schedule

-Portfolio Stakeholder Engagement and Communication Plan

-Portfolio Dashboard Report

Whether, the specified roles have been involved appropriately, with reasons:

-Portfolio Direction Group/Investment Committee

-Portfolio Progress Group/Change Delivery Committee

-Business Change Director/Portfolio Director

-Portfolio Manager

-Portfolio Benefits Manager

MoP sınav ve sertifikası Educore

Exam Type (Paper & Web Based)  :   Foundation

Prerequisites :   Self study is acceptable but training through an Accredited Training Organization is recommended

Passing Mark :    50%    (25 out of 50)

Exam Time :    40′

Results :    Web based – Immediate preliminary results

Paper based – 2 days after the exam paper is received by PEOPLECERT

Exam Type (Paper & Web Based)  :   Pratitioner

Prerequisites :   Foundation Certificate Self study is acceptable but training through an Accredited Training Organization is recommended

Passing Mark :    50%    (40 out of 80)

Exam Time :   180′

Open book exam (MoP guide only)

Results :    Web based – Immediate preliminary results

Paper based – 2 days after the exam paper is received by PEOPLECERT

You may also like

Değer Mühendisliği Programı

DEĞER MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI Certified Value Engineer – CVE