P3O Foundation Eğitimi

P3O Foundation Eğitimi

 P3O Nedir ? 

Türkçe karşılığı Portföy, Program ve Proje Ofisleri (Portfolio, Programme and Project Offices) olan P3O modeli ,  etkin portföy, program ve proje yönetimini kolaylaştıran  ilkeler,süreçler ve tekniklerin birleşiminden oluşan evrensel olarak uygulanabilir bir kılavuzdur.

P3O modeli yapısı , araçları ve teknikleriyle bir organizasyonun doğru proje ve programlara sahip olduğunun emin olunmasına yardımcı olan metodolojidir.İş ve değişim önceliklerinin dengelendiğine , kaynakların ve olanakların doğru ve etkin bir şekilde kullanıldığına emin olmamızı sağlayan bu model tecrübeli eğitmenlerimiz tarafından eğitimimizde açıklanmaktadır.

Eğitimin amacı , eğitim sonunda katılımcıların P3O modelini iş hayatlarında uygulayabilecek seviyeye gelmesi ve sınavına girerek bu sertifikayı kazanmasıdır.

P3O Uygulaması Hangi Konularda Yardımcı Olur ?  

Bu sorunun yanıtını aşağıdaki soruları yanıtlayarak bulabiliriz.

-Tüm proje ve programlarınız gerçekten gerekli midir ?

-Hangileri stretejinize ulaşmanızı sağlar ve size ne tür yararlar sağlar ?

-Değişim portföyünüz işinizi ne ölçüde etkilemektedir ?

-Tüm bunlar size ne kadara mâl olmaktadır ?

-Bütçeniz tükenirse hangi proje ve programları beklemeye alabilirsiniz ve bunun işinize etkisi ne olur ?

-Doğru insanlarla ve yeteneklerle mi çalışıyorsunuz ? İhtiyacınız olduğunda bu kişilere ulaşabiliyor musunuz ? Bir işi kendiniz yapmaktansa ücret karşılığı yaptırmak ne zaman daha uygundur ?

-Yöneticieriniz program ve projelerini iyi bir şekilde ve tutarlı olarak iletebiliyorlar mı ?

Tüm bu sorulara ve daha fazlasına eğitimimizde cevap bulacak ve P3O modelinin uygulanmasını öğreneceksiniz.

P3O Eğitimi Açıklaması

P3O, organizasyonlardaki değişiklikler konusunda karar verme süreçlerinin tasarımına yönelik Axelos standardıdır. P3O organizasyonlarda portföy, program ve proje ofislerinin tasarımı için bir kılavuz sağlar.

P3O Hazırlık kursu interaktif, sınıf tabanlı bir öğrenme deneyimidir. Kurs hem hazırlık hem de uygulayıcı düzeyinde müfredatı kapsar. P3O Hazırlık seviyesi içeriği bir P3O modelinde bir ofisin bilinçli bir üyesi olarak sizlere etkili bir şekilde etkileşimde bulunmak için P3O rehberliğinin yeterli bilgi ve anlayışını sağlar. Bu model ilgili P3O Hazırlık sınavını başarıyla tamamlamanızı ve yeterliği elde etmenizi sağlar.

Bu kursta, başarılı olarak P3O Hazırlık sınavını için hazırlanacak ve kendi kuruluşunuzda bir P3O modelini nasıl uygulayacağınızı ve yeniden güçlendireceğinizi öğreneceksiniz.

P3O Eğitimi Faydaları

 • P3O Hazırlık yeterliliğini elde etmek isteyenler için hızlı-izleme programı
 • Pratik vaka çalışması ve senaryolar
 • Cazip slaytlar ve ders kitabı

P3O Eğitimi Hedef Kitle

P3O Hazırlık yeterliliği aşağıdaki profesyonelleri hedefler:

 • P3O’yu destekleyen terminoloji ve kavramlar anlama ihtiyacı olanlar
 • Portföy, program veya proje ofis ortamına katılmak isteyenler.
 • Portföy, program veya proje ofis ortamına yeni olanlar.
 • (Portföy) Yöneticileri
 • Program Müdürleri
 • Danışmanlar
 • Bir Portföy, Program, veya Proje Bürosu Kıdemli Üyeleri

P3O Eğitimi Öğrenme Amaçları

P3O Hazırlık düzeyinde sertifikalı bireyler aşağıdakileri yapabileceklerdir:

 • Üst düzey bir P3O modeli ve onun bileşen ofislerini tanımlamak.
 • Bir P3O modelindeki bileşen ofislerini listelemek.
 • Portföy, Program ve Proje Yönetimi arasında ayırabilmek.
 • Bir P3O’nun önemli işlevlerini ve hizmetlerini listelemek.
 • Bir P3O modelini kurmak için sebepleri listelemek.
 • P3O modelinin farklı türlerini karşılaştırmak.
 • Bir kuruluş için en uygun P3O modelinin seçimini etkileyen faktörleri listelemek.
 • Bir P3O uygulamak veya yeniden hızlandırmak için süreçleri tanımlamak.

Ön Koşullar:

Hiçbir resmi önkoşul bulunmamaktadır.

Sınav:

Sınavı bir kapalı kitap formatındadır.

●      Sınavın toplam süresi 60 dakikadır.

●      Sınav, soru başına tek seçeneğin olduğun çoktan seçmeli 75 sorudan oluşur. 70 canlı soru ve 5 deneme.

●      Sınavı geçmek için 70 üzerinden 35 puan (%50) almanız gerekmektedir.

P3O Eğitim Programı

Gün 1 Gün 2
1. P3O’ya Giriş 4. Bir P3O nasıl uygulanırveya yeniden hızlandırılır
2. Neden bir P3O’ya sahip olmalıyız? 5. Hazırlık Sınavına hazırlanma
3. Bir P3O modeli tasarlamak 6. Hazırlık Sınavı

P3O EĞİTİM DETAY PLANI 

P3O’ya Giriş

P3O’nun amacı nedir?

Tanımlar

P3O’lar nelerdir?

Portföy, program ve proje ömürleri

Yönetim ve P3O

Bir P3O Modeli Tasarlamak

Tasarımı etkileyen faktörler

Tasarımla ilgili hususlar

P3O hangi işlevleri ve hizmetleri sunmalıdır

Görev ve sorumluluklar

P3O modelinin boyutlandırılması ve hazırlanması

Neden bir P3O’ya sahip olmalıyız

Bir P3O nasıl değer katar

Bu değeri en üst düzeye çıkarma

P3O için yatırım alma

Ortak engelleri aşmak

Zaman dilimleri

Bir P3O Nasıl Uygulanır veya Yeniden Hızlandırılır

Kalıcı bir P3O için uygulama yaşam döngüsü

Belirle

Tanımla

Teslim Et

Kapat

Geçici bir program veya proje ofisi için uygulama yaşam döngüsü

Kurumsal bağlam

Tanımlama ve uygulama

Çalışma

Kapatma

Geri Dönüşüm

Bir P3O Nasıl Çalıştırılır

Araçları ve teknikler hakkında genel bilgiler

Standart araçlar ve teknikleri kullanmanın yararları

Kritik başarı faktörleri

P3O araçları

P3O teknikleri

P3O eğitim içeriği Educore

Overview

Key PPM definitions:

1.PPM

2.Portfolio, programme and project

3.Portfolio, programme and project 
management

4.Business as Usual

What a P3O is:

1. Definition of P3O

2. The potential elements of a P3O model and their definitions

Key concepts of a P3O:

-The objectives of and differences between 
portfolios, programmes and projects

-The objectives of and differences between 
portfolio, programme and project management and how they help to deliver change

The organizational context of P3O:

-The relationship between Business as Usual, 
change and PPM

-How the elements of a P3O model align to portfolio, programme and project lifecycles

How a P3O provides a decision-enabling/delivery- support model and how each P3O model element helps to deliver change.

The governance responsibilities of, and services offered by, a P3O and its links with other aspects of corporate governance

There are no level 3 topics for Overview

There are no level 4 topics for Overview

Why Have a P3O?

The ways that a P3O can help an organization deliver its strategy:

-The elements of Business change governance support and enablement

-The terms ‘doing the right programmes and projects’ and ‘doing programmes and projects right’

How a P3O can help an organization deliver its strategy and add value, including its role in supporting and enabling business change governance

The Best Management Practice principles for extracting value from programme and project management and how a P3O model can help deliver them

How to recognize stakeholders and the typical requirements of different stakeholders

The P3O Value Matrix and how it can be used to identify stakeholder needs

How to recognize the problem to be solved by establishing the P3Oand the analysis of recent issues and reviews

The use of P3M3 assessments to identify key P3O functions

The role of the outline Vision Statement and initial Blueprint in defining how the P3O will add value

The purpose, typical contents and approach to developing the P3O Business Case

Typical P3O capabilities and linked outcomes, benefit drivers, and the use of a Benefits Map to show relationships between outputs, capabilities, outcomes and benefits

Typical constraints and how they impact on implementation

Key Performance Indicators (KPIs):

-What they are

-Their purpose

-How they can be used to measure the 
success of a P3O

KPIs:

-Typical KPIs to measure the success of a 
P3O

-Minimum areas for setting improvement 
targets

Common barriers to P3O implementation and how to overcome them

The approach to maximising the value of a P3O

Types of funding models for temporary and permanent offices

Typical timescales for implementing a P3O

How a P3O can help deliver change and add value to an organization

How to get investment for the P3O

Appropriate approaches to planning the implementation of a P3O as a project or business change programme in order to:

-Maximise the P3O investment

-Overcome barriers to successful 
implementation

How to demonstrate the value of a P3O

Appropriate cost models for permanent and temporary P3Os

For a P3O investment:

-Appropriate stakeholders and their interests have been identified appropriately

-Key problems have been identified

-The P3O has a clear vision and appropriate information is included in the Vision Statement

The P3O implementation has been planned appropriately to maximise the investment and overcome barriers to implementation

The value of a P3O has been demonstrated appropriately

An appropriate cost model has been applied

Models and Tailoring

The three different functional areas in which the P3O
can provide services

The different types of offices which a P3O can consist
of, specifically permanent or temporary

The different strategic planning or portfolio support functions offered within a P3O

The different delivery support functions offered within a P3O

The different centre of excellence (COE) functions or services offered within a P3O

Typical factors that may affect the design of the P3O model

Where a P3O should report in order to add value to an organization

The types of P3O models and how they differ for centralized versus decentralized offices

The characteristics and underlying success factors
for a P3O model with an organization portfolio office

The characteristics and underlying success factors for a P3O model with hub portfolio offices

The characteristics and underlying success factors for a virtual P3O model

The characteristics and underlying success factors for a temporary P3O model

The reasons for and key considerations of distributed models

The need to integrate a P3O model with the wider organizational model, the role of the Head of P3O in doing so, and the use of embedded resources

Independent P3O assurance services and how they can be delivered

How P3O governance services align with the wider organization

The role of information assurance and the role the P3O will typically play in supporting it

Typical non-PPM functions which are sometimes undertaken by a P3O and why, and the impact this can have on a P3O

The key drivers and other factors which should be considered when sizing a P3O

The different emphasis of functions and services offered by the three different functional areas and levels of governance within a P3O

How the main P3O model types found within organizations support the delivery of change, including the functions and services offered by and the relationships between the offices in each model:

-Organization portfolio office

-Hub portfolio offices

-Virtual P3O model

How to size a P3O, including additional considerations for sizing a temporary programme or project office

P3O models, including:

-Underlying success factors

-Structures, reporting lines and responsibilities

-Relationships between the different functional 
areas

Functions and services which the P3O model should provide, based on its structure and the maturity of the organization, including governance, assurance and information assurance functions and how they should integrate with the wider organization

Sizing of a P3O for a permanent or temporary office

Whether the P3O structures selected are appropriate

Whether the P3O functions and services selected are appropriate based on its structure and the maturity of the organization, and whether it integrates appropriately with the wider organization

Whether the resourcing of a P3O model, based on information in a sizing model, is appropriate

Implement and Re-energize

The key activities in the implementation lifecycle for a permanent P3O and their sequence

The four sections of a typical P3O Blueprint

The need to use a defined process to implement the P3O, typically based on MSP principles

The key activities and outputs of the Identify process

The key activities and outputs of the Define process

The use and typical content of a P3O Blueprint

The key sources of threats to achieving the Blueprint

The key activities and outputs of the Deliver (Deliver Capability/Realize Benefits) and Close processes

The implementation lifecycle for a temporary programme or project office

How PPM maturity will impact on the design, planning and delivery of the P3O Model and the P3O Blueprint

The key areas of focus in the implementation lifecycle for a temporary programme or project office and how these will influence the temporary P3O lifecycle.

Activities to implement or re-energize a permanent P3O.

Activities to implement a temporary programme or project office

The implementation or re-energizing of a permanent P3O has been undertaken appropriately

The P3O key implementation outputs are fit for purpose

The activities to implement a temporary programme or project office have been undertaken appropriately

How to operate a P3O (including tools and techniques)

What tools and techniques are, how they can be used and where they can typically be found within an organization

Typical benefits of using standard tools and techniques

Typical critical success factors that will ensure the successful implementation of tools and techniques

Common P3O tools and their functions

Typical objectives, uses and benefits of P3O techniques

The factors involved in complexity modelling

Key questions for selecting and developing a tools requirements document for a PPM solution

The factors involved in choosing knowledge management tools and techniques

Critical success factors and benefits of using tools and techniques

Appropriate tools and key questions to ask when selecting enterprise PPM tools

Which techniques are appropriate to use including when and how to apply and interpret them

Critical success factors and benefits and whether they are likely to be achieved through the use of specified tools and techniques

Roles

The three types of P3O roles and whether a specified P3O role is a management, generic or functional role.

The skills and competencies needed for P3O staff

The purpose, including skills and attributes where stated, of each P3O management role

The purpose, including skills and attributes where stated, of each P3O generic role

The purpose, including skills and attributes where stated, of each P3O functional role

The key responsibilities of each P3O management role

The key responsibilities of each P3O generic role

The skills and competencies required to fulfill the roles that provide the different services offered by the functional areas within a P3O model

To which functional area or office in a P3O model each role might be allocated

P3O resources, team structure and responsibilities for P3O roles and the P3O office to which they should be appointed

Skills and competencies required for the P3O roles allocated to a given P3O office

Resources assigned to P3O roles in a P3O office are suitable and identify the strengths, weaknesses of these appointments as well as the opportunities for optimization of the roles

p30 sınav ve sertifikaları Educore

Exam Type (Paper & Web Based)  :   Foundation (2013 Edition)

Prerequisites :   Self study is acceptable but training through an Accredited Training Organization is recommended

Passing Mark :    50%    (35 out of 70)

Exam Time :    60′

Results :    Web based – Immediate preliminary results

Paper based – 2 days after the exam paper is received by PEOPLECERT

Exam Type (Paper & Web Based)  :   Pratitioner (2013 Edition)

Prerequisites :   Foundation Certificate Self study is acceptable but training through an Accredited Training Organization is recommended

Passing Mark :    50%    (40 out of 80)

Exam Time :    150′

Open-book (only the P3O Guide is allowed)

Results :    Web based – Immediate preliminary results

Paper based – 2 days after the exam paper is received by PEOPLECERT

Exam Type (Paper & Web Based)  :  Foundation (2008 Edition)

Prerequisites :   Self study is acceptable but training through an Accredited Training Organization is recommended

Passing Mark :    60%    (30 out of 50)

Exam Time :    40′

Results :    Web based – Immediate preliminary results

Paper based – 2 days after the exam paper is received by PEOPLECERT

Exam Type (Paper & Web Based)  :  Practitioner (2008 Edition)

Prerequisites :   Foundation Certificate Self study is acceptable but training through an Accredited Training Organization is recommended

Passing Mark :    50%    (35 out of 70)

Exam Time :    135‘

Open-book (only the P3O Guide is allowed)

Results :    Web based – Immediate preliminary results

Paper based – 2 days after the exam paper is received by PEOPLECERT

P3O çalışma dökümanları Educore

P3O Uygulamarı ile İş Faydaları

 

You may also like

Değer Mühendisliği Programı

DEĞER MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI Certified Value Engineer – CVE