Prince2 Foundation 2017 Proje Yönetimi Eğitimi

Prince2 Foundation 2017 Proje Yönetimi Eğitimi

PRINCE2 FOUNDATION 2017 EĞİTİMİ ve PRINCE2 SINAVI

PRINCE2 ( Projects IN Controlled Environment) kontrollü ortamlarda projeler anlamına gelen , patenti İngiliz Hükümeti ‘ ne ait olan süreç tabanlı bir proje yönetim yaklaşımıdır. Tüm dünyada bir çok uygulayıcıya sahiptir.Uyarlama(tailoring) prensibi sayesinde , proje boyutundan bağımsız olarak her büyüklükteki projeye göre ölçeklenebilir ve uyarlanabilir olan PRINCE2 dünyada en çok uygulanan metottur.

PRINCE2 Eğitiminin amacı İngiltere tarafından standart olarak kabul edilen bu metodolojinin katılımcılara tüm detayları ile aktarılması ve profesyonel hayatlarında uygulayabilecek bilgiye sahip olmalarını sağlamaktır.
Başarılı bir proje yönetiminde takip edilmesi gereken süreçler PRINCE2 tarafından 7 başlıkta toplanmıştır.

Bu 7 süreç ;

– Proje Hazırlığı (SU – Starting Up a Project)
– Projeyi Yönlendirme (DP – Directing a Project)
– Projeyi Başlatma (IP – Initiating a Project)
– Aşama Sınırlarının Yönetilmesi (MSB – Managing Stage Boundaries)
– Aşama Kontrülü (CS – Controlling a Stage)
– Ürün Tesliminin Yönetilmesi (MP – Managing Product Delivery)
– Proje Kapanışı (CP – Closing a Project)

başlıklarından oluşmaktadır.

Başarılı bir proje yönetiminin olmazsa olmazı olan konular PRINCE2 tarafından temalar olarak belirlenmiştir.

Bu 7 tema;

– İş durumu (Business Case)
– Organizasyon (Organization)
– Kalite (Quality)
– Plan (Plan)
– Risk (Risk)
– Değişim (Change)
– İlerleme (Progress)

başlıklarından oluşmaktadır .

Son olarak bir projenin PRINCE2 projesi olarak adlandırılması için PRINCE 2 tarafından belirlenmiş 7 prensibin mutlaka uygulanmış olması gerekmektedir.
Bu 7 prensip ;

– İş Gerekçesinin Sürekli Kontrolü (Continued Business Justification)
– Tecrübeden Öğrenme (Learn from Experience)
– Tanımlanmış Roller ve Sroumluluklar (Defined Roles and Responsibilites)
– Aşamalarla Yönetme (Manage by Stages)
– Özel Durumlarla Yönetme (Manage by Exception)
– Ürünlere Odaklanma (Focus on Products)
– Proje Ortamına Uyum Sağlamak için Uyarlama (Tailor To Suit The Project Environment)

başlıklarından oluşmaktadır .

PRINCE2 yaklaşımının temel parçaları olan süreçler, temalar, prensipler ve tüm PRINCE2 metot elemanları başarılı ve deneyimli eğitmenlerimiz tarafından öğretilmektedir , teorik bilginin yanı sıra gerçek projelerle edinilmiş tecrübeler de aktarılmaktadır.

Hedef Kitle:

 • PRINCE2 benimsemeyi düşünenler
 • Proje yöneticileri
 • Proje takım yöneticileri ve liderler
 • Proje koordinatörleri
 • Proje destek personeli
 • Proje memurları
 • Müteahhitler ve danışmanlar

Öğrenme Amaçları:

Bu kursun sonunda, şunları anlayacaksınız:

 • PRINCE2 proje yönetimi yönteminin prensipleri
 • Projelerin nasıl başlatıldığı, kontrol edildiği ve kapatıldığı
 • Kalitenin nasıl yönetildiği
 • Riskin nasıl yönetildiği
 • Projelerin, bütçe dahilinde ve belirtilen işletme durumunda, nasıl zamanında teslim edildiği
 • Farklı proje ortamlarına PRINCE2’nin nasıl uyarlandığı

Bu Eğitimi Almanın Faydaları:

Bu kursun sonunda, aşağıdaki faydaları elde edeceksiniz:

 • PRINCE2 dahilinde sunulduğu şekilde, yapılandırılmış Proje Yönetiminin çalışma seviyesinde anlaşılması ve gerekli bilginin elde edilmesi
 • Günlük bazda projeler üzerinde çalışma için ilgili bilgiyi elde etmek ve bir projeyi yönetmek
 • Axelos PRINCE2 Hazırlık sınavını geçmek için gerekli bilgiye sahip olmak

PRINCE2_Certified_Partner_Logo

ATO_PRINCE2 Yetki Belgemiz

EDUCORE AKREDİTE PRINCE2 EĞİTİM-SINAV ve ETKİNLİKLERİ

Aşağıda duyurulan eğitimler kesin sınıf oturumlarıdır.

PRINCE2 Foundation 2017 Eğitim İçeriği

Modül 1: Genel Bakış

 • 1 Hazırlık Kavramlarını Özetleme
 • 1.1 Dört Entegre Ögeleri
 • 1.2 Yedi İlke
 • 1.3 Yedi Tema
 • 1.4 Yedi Süreç
 • 1.5 Proje ortamına adaptasyon
 • 2 Teknik
 • 2.1 Ürün Bazlı Planlama
 • 3 Teknikler
 • 3.1 Kalite Gözden Geçirme
 • 4 Yönetim Ürünleri
 • 4.1 Temel, kayıtlar ve raporlar
 • 5 Uygulama vs. Adaptasyon
 • 5.1 Fark
 • 6 Projeler ve Programlar
 • 6.1 Açıklama
 • 7 Genel Bakış
 • 7.1 OTE Soruları
 • 8 Yönetim Özeti

Modül 2: Kuruluş

 • 1 Proje Yönetimi
 • 1.1 Dört Düzey
 • 1.2 Proje Yönetim Ekibinin Üç Katmanı
 • 2 İletişim Yönetim Stratejisi
 • 2.1 Bileşim.
 • 2.2 Sorumlu Roller ve Süreçler
 • 3 Organizasyon Teması
 • 3.1 Süreçlerde Tema Kullanımı
 • 3.2 Tema ile İlgili Sorumluluklar
 • 3.3 Temayı Uyarma
 • 4 Sınav Gereksinimleri
 • 5 Yönetim Özeti

Modül 3: İşletme Durumu

 • 1 Projenin Canlılığını Ölçme
 • 2 İş Durumu ve Fayda Gözden Geçirme Planının Derleme
 • 3 İş Durumuna Gelişim Yolu
 • 4 Süreçlerde tema kullanımı
 • 5 Tema ile İlgili Sorumluluklar
 • 6 Temayı Adapte Etme
 • 7 Temel Gereksinimler
 • 8 Yönetim Özeti

Modül 4: Risk

 • 1 Risk
 • 1.1 Süreçlerde Tema Kullanımı
 • 2 Yönetim Ürünleri
 • 2.1 Risk Yönetimi Stratejisi ve Risk Kaydı
 • 3 Risk Tipleri
 • 3.1 Doğal, İkincil ve Artık Riskler
 • 4 Risk Analizi
 • 4.1 Tema ile İlgili Sorumluluklar
 • 4.2 Bir Tema Nasıl Adapte Edilir
 • 5 Sınav Gereksinimleri
 • 6 Yönetim Özeti

Modül 5: Planlar

 • 1 Yönetilen Belgeler
 • 1.1 Bileşim.
 • 1.2 Yönetim Belge Planının Bileşimi
 • 1.3 Yönetim Belge Proje Yönetimi Ürünü Kompozisyonu
 • 1.4 Yönetim Belge Yönetimi Ürünü Açıklamasının Kompozisyonu
 • 2 Planlar, Tema ve Süreçler
 • 2.1 Süreçlerde Planlar Temasını Kullanma
 • 3 PRINCE2 Planı Üretme
 • 3.1 Adımlar – Planı Tasarla
 • 3.2 Adımlar – Ürünleri tanımla ve analiz et
 • 3.3 Adımlar – Faaliyetleri ve bağımlılıkları tanımla
 • 3.4 Adımlar – Tahminleri hazırla
 • 3.5 Adımlar – Programı hazırla
 • 3.6 Adımlar – Riskleri analiz et
 • 3.7 Adımlar – Planı belgele
 • 4 Ürün bazlı planlama
 • 4.1 Uygulama
 • 4.2 Proje Ürün Açıklaması
 • 4.3 Ürün Dağılım Yapısı
 • 4.4 Ürün Açıklamaları
 • 4.5 Ürün Akış Diyagramı
 • 5 Planlar Teması
 • 5.1 Tema ile İlgili Sorumluluklar
 • 5.2 Tema ile İlgili Sorumluluklar Tema (Devamı)
 • 5.3 Temayı Uyarma
 • 6 Sınav Gereksinimleri
 • 7 Yönetim Özeti

Modül 6: Kalite

 • 1 Yönetim Ürünleri
 • 1.1 Bileşim.
 • 2 Kalite Teması
 • 2.1 Kaliteye PRINCE2 Yaklaşımı
 • 2.2 Süreçlerde Tema Kullanımı
 • 2.3 Tema ile İlgili Sorumluluklar
 • 2.4 Temayı Uyarlama
 • 3 Sınav Gereksinimleri
 • 4 Yönetim Özeti

Modül 7: Değişiklik

 • 1 Değişiklik
 • 1.1 Süreçlerde Değişim Temasını Kullanma
 • 2 Yönetim Ürünleri
 • 2.1 Bileşim.
 • 2.2 Yapılandırma Yönetim Fonksiyonu
 • 2.3 Yapılandırma Öge Kayıtları
 • 2.4 Sorun Kayıt ve Sorun Raporu
 • 2.5 Ürün Durum Hesabı
 • 3 Temanın Değiştirilmesi
 • 3.1 Tema ile İlgili Sorumluluklar
 • 3.2 Bir Tema Nasıl Adapte Edilir
 • 4 Sınav Gereksinimleri
 • 5 Yönetim Özeti

Modül 8: İlerleme

 • 1 İlerleme
 • 1.1 Süreçlerde Tema Kullanımı
 • 2 Özel durumlar ve Toleranslar
 • 2.1 Alana Göre Tolerans Düzeyleri
 • 3 Yönetim Ürünleri
 • 3.1 Bileşim.
 • 3.2. İş Paketi
 • 3.3 Dersler Kaydı
 • 3.4 Kontrol Noktası Raporu
 • 3.5 Vurgulama Raporu
 • 3.6 Son Aşama Raporu
 • 3.7 Son Proje Raporu
 • 3.8 Hariç Tutma Raporu
 • 3.9 Dersler Raporu
 • 4 İlerleme Teması
 • 4.1 Temayı Uyarma
 • 4.2 Sınav Gereksinimi
 • 4.3 Modül Özeti

Modül 9: Bir Projeyi Başlatma

 • 1 Bir Proje Başlatmada Her Bir Etkinlik için Sorumluluklar
 • 1.1 İcra ve Proje Yöneticisi Atama
 • 1.2 Önceki Dersleri Yakalama
 • 1.3 Proje Yönetimi Takımı Atama ve Tasarım
 • 1.4 Anahat Şirket Durumu Hazırlama
 • 1.5 Proje Yaklaşımını Seçin ve Proje Özetini Toplayın
 • 1.6 Başlatma Aşamasını Planlayın
 • 2 Yönetim Ürünleri
 • 2.1 Proje Emri
 • 2.2 Proje Özeti
 • 3 Bir Proje Süreci Başlatma
 • 3.1 Temaları Uygulamak
 • 4 Sınav Gereksinimleri
 • 5 Yönetim Özeti

Modül 10: Bir Projeyi Yönetme

 • 1 Bir Proje Yönetmede Her Bir Etkinlik için Sorumluluklar
 • 1.1 Başlatma Yetkilendirme
 • 1.2 Proje Yetkilendirme
 • 1.3 Bir Aşama veya Özel Durum Planı Yetkilendirme
 • 1.4 Geçici Yön Verme
 • 1.5 Proje Kapatma Yetkilendirme
 • 2 Bir Proje Sürecini Yönetme
 • 2.1 Temaları Uygulamak
 • 3 Sınav Gereksinimleri
 • 4 Yönetim Özeti

Modül 11: Bir Proje Başlatma

 • 1 Bir Proje Başlatmada Her Bir Etkinlik için Sorumluluklar
 • 1.1 Risk Yönetim Stratejisini Hazırlama
 • 1.2 Yapılandırma Yönetimi Stratejisini Hazırlama
 • 1.3 Kalite Yönetim Stratejisi Hazırlama
 • 1.4 İletişim Yönetimi Stratejisini Hazırlama
 • 1.5 Proje Denetimlerini Ayarlama
 • 1.6 Proje Planı Oluşturma
 • 1.7 İşletme Durumunu Yenileme
 • 1.8 Proje Başlama Belgelerini Toplama
 • 2 Yönetim ürünleri
 • 2.1 Proje Başlatma Belgeleri
 • 2.2 Faydalar Gözden Geçirme Planı
 • 3 Bir Proje Sürecini Başlatma
 • 3.1 Temaları Uygulamak
 • 4 Sınav Gereksinimleri
 • 5 Yönetim Özeti

Modül 12: Proje Aşamalarını Kontrol Etme

 • 1 Bir Aşama Kontrolünde Her Bir Etkinlik için Sorumluluklar
 • 1.1 İş Paketini Yetkilendirmek
 • 1.2 İş Paketi Durumunu Gözden Geçirme
 • 1.3 Tamamlanan Çalışma Paketlerini Almak
 • 1.4 Aşama Durumunu Gözden Geçirme
 • 1.5 Vurguları Raporlama
 • 1.6 Sorunları ve Riskleri Yakalama ve İnceleme
 • 1.7 Sorunları ve Riskleri Yükseltmek
 • 1. 8 Düzeltici Tedbirlerin Alınması
 • 122 Aşamalı bir Süreci Kontrol Etme
 • 2.1 Temaları Uygulamak
 • 3 Sınav Gereksinimleri
 • 4 Yönetim Özeti

Modül 13: Ürün Teslimi Yönetme

 • 1 Ürün Teslimini Yönetmede Her bir Etkinlik için Sorumluluklar
 • 1.1 İş Paketini Kabul Etmek
 • 1.2 Bir İş Paketini Yürütmek
 • 1.3 Bir İş Paketini Teslim Etmek
 • 2 Ürün Teslim İşlemini Yönetme
 • 2.1 Temaları Uygulamak
 • 3 Sınav Gereksinimleri
 • 4 Yönetim Özeti

Modül 14: Proje Aşama Sınırlarını Yönetme

 • 1 Bir Aşama Sınırını Yönetmede Etkinlik Başına Sorumluluklar
 • 1.1 Sonraki Aşmayı Planlamak
 • 1.2 Proje Planını Güncelleştirme
 • 1.3 Bir Özel Durum Planı Oluşturmak
 • 1.4 İşletme Durumunu Güncelleme
 • 1.5 Son Aşama Raporu
 • 2 Bir Aşama Sınırı Sürecini Yönetme
 • 2.1 Temaları Uygulamak
 • 3 Sınav Gereksinimleri
 • 4 Yönetim Özeti

Modül 15: Bir Projeyi Kapatma

 • 1 Bir Proje Kapatmada Etkinlik Başına Sorumluluklar
 • 1.1 Planlı Kapatmayı Hazırlama
 • 1.2 Erken Kapatmayı Hazırlama
 • 1.3 Ürünlerin Teslim Etmek
 • 1.4 Projeyi Değerlendirmek
 • 1.5 Proje Kapatılmasını Tavsiye Etme
 • 2 Bir Proje Sürecini Kapatma
 • 2.1 Temaları Uygulamak
 • 3 Sınav Gereksinimleri
 • 4 Yönetim Özeti

Modül 16: Sınav Hazırlama Kılavuzu

 • 1 Uygulayıcı Sınavları
 • 1.1 Hedefler
 • 1.2 OTE İlkeleri
 • 1.3 Yapı
 • 1.4 Müfredat alanı
 • 1.5 Soru Türleri
 • 1.6 Yeniden Kayıt sınavı

PRINCE2 sınav ve sertifika Educore

 

PRINCE2 Foundation Sınavı:

 • Sınav Formatı: kapalı-kitap formatında.
 • Sorular: 75 çoktan seçmeli sorul (puanlara dahil olmayan 5 deneme sorusu)
 • Geçme Puanı: %50 (70 üzerinden 35)
 • Sınav Süresi: 60 dakika
 • Disiplin sağlama: Canlı/Webcam

PRINCE2 Çalışma Dökümanı Educore

PRINCE2 ile Finansal Kontolü Geliştirme Çalışmaları

PRINCE2 Best Practice metotları

PRINCE2 Sunuş Belgesi Çalışmaları

PRINCE2 Sunuş Belgesi ve Finans Konrolü Çalışmaları

Kazandıran PRINCE2 Metotları ve Örnekleri

PRINCE2 Sunuş Belgesi Çalışmaları 2

PRINCE2 İş Faydaları

Uluslararası PRINCE2 Standartları

Küçük Ölçekli PRINCE2 Projeleri

PRINCE2 Metodolijisi Dökümanı

Program ve Proje Hesaplama Çalışmaları

PRINCE2 SixSigma Çalışma Dökümanı

PRINCE2 ve MSP Metotlarının Birlikte Kullanılması

 

You may also like

Değer Mühendisliği Programı

DEĞER MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI Certified Value Engineer – CVE