PRINCE2® Practitioner Eğitimi

PRINCE2® Practitioner Eğitimi

PRINCE2 PRACTITIONER EĞİTİMİ

PRINCE2 her tür projeler için yönetim adına kolayca uyarlanabilen ve ölçeklenebilen bir yöntem sağlar. Bu yöntem Proje Yönetimi için de facto standarttır ve dünya çapında uygulanır. PRINCE2 (Kontrollü ortamlarda projeler) bir organizasyonun projeleri boyunca kullanımı için ortak süreçler, yönetim ürünleri, roller ve dil sağlar.

PRINCE2 Uygulayıcı kursu, katılımcıların PRINCE2 Hazırlık kursunda kazandığı bilgiler üzerine inşa edilir ve projelerde PRINCE2 Proje Yönetimi metodolojisinin etkin kullanımı için PRINCE2 uygulama ve uyarlamaya odaklanır.

Hedef Kitle:

PRINCE2 benimsemeyi düşünenler:

 • Proje Müdürleri
 • Proje Takım Yöneticileri ve Liderler
 • Proje Koordinatörü
 • Proje Destek Personeli
 • Proje Memurları
 • Müteahhitler ve Danışmanlar

Öğrenme Amaçları:

Bu kursun sonunda, şunları anlayacaksınız:

 • PRINCE2 proje yönetimi yöntemini anlamak veya uygulamak
 • PRINCE2 kullanma ve uygulamanın imalarını anlamak
 • PRINCE2 prensiplerini projelere uygulamak
 • Kalite, riskler ve yararları yönetmek
 • Projeleri zamanında, bütçe içinde ve belirtilen işletme durumunda teslim etmek
 • Farklı proje ortamlarına PRINCE2’yi uyarlamak

Bu Eğitimi Almanın Faydaları:

Bu kursun sonunda, aşağıdaki faydaları elde edeceksiniz:

 • Hem özel hem de kamu sektörlerinde proje yönetimi uygulamada becerilerinize hakim olun
 • PRINCE2 yöntemini kullanarak projelerin nasıl yönetileceği konusunda pratik bilgiler kazanmak
 • PRINCE2 Uygulayıcı sertifikasyona ulaşmak için gerekli bilgiye sahip olmak

Ön Koşullar:

PRINCE2 Uygulayıcı sınavı almak için, aşağıdaki yeterliliklerden birine sahip olmanız gerekir:

 • PRINCE2 Foundation Eğitimi ve Sertifikası
 • Proje Yönetim Profesyoneli (PMP)
 • Proje Yönetiminde Sertifikalı Ortak (CAPM)
 • IPMA Düzeyi A® (Sertifikalı Proje Yöneticisi)
 • IPMA Düzeyi B® (Sertifikalı Kıdemli Proje Yöneticisi)
 • IPMA Düzeyi C® (Sertifikalı Proje Yöneticisi)
 • IPMA Düzeyi D® (Sertifikalı Proje Yönetim Ortağı)

PRINCE2 Kayıtlı Uygulayıcı

PRINCE2 Uygulayıcı sınavını geçen adaylar bir ‘PRINCE2 Kayıtlı Uygulayıcı’ olarak tanınırlar. Adaylar 5 yıllık süreyle kayıtlı kalacaktır. Kayıtlı durumunu korumak için, “Uygulayıcılar” bir kendi başlangıç/önceki uygulayıcı sertifikasının 3-5 yılı içerisinde bir PRINCE2 Yeniden-Kayıt sınavını tamamlamış ve geçmiş olmalıdır.

Sınav:

 • Sınav objektif bir test biçimine dayalıdır.
 • Soru sayısı: 8 soru – soru başına 10 soru ögesi, her bir bir puan değerinde
 • Geçme Puanı: Geçmek için 44 puan veya daha dazla (80’den) – %55
 • Sınav Süresi: 2,5 saat (150 dakika – hiçbir ek zaman okuma süresi yok)
 • Açık kitap sınavı (sadece PRINCE2 el kitabı)
 • Disiplin sağlama: Canlı / Webcam

Kurs Planı

Modül 1: Genel Bakış

 • Kurs Gündemi
 • Hazırlık Kavramlarını Özetleme
 • Dört Entegre Ögeler
 • Yedi İlke
 • Yedi Tema
 • Yedi Süreç
 • Proje ortamına adaptasyon
 • Teknik
 • Ürün Bazlı Planlama
 • Teknikler
 • Kalite Gözden Geçirme
 • Yönetim Ürünleri
 • Temel, kayıtlar ve raporlar
 • Uygulama vs. Adaptasyon
 • Fark
 • Projeler ve Programlar
 • Açıklama
 • Genel Bakış
 • QTE Soruları
 • Modül Özeti

 

Modül 2: Kuruluş

 • Proje Yönetimi
 • Dört Düzey
 • Proje Yönetim Ekibinin Üç Katmanı
 • İletişim Yönetim Stratejisi
 • Bileşim
 • Sorumlu Rolleri ve Süreçler
 • Organizasyon Teması
 • Süreçlerde Tema Kullanımı
 • Tema ile İlgili Sorumluluklar
 • Temayı Adapte Etme
 • Sınav Gereksinimleri
 • Modül Özeti

 

Modül 3: İşletme Durumu

 • Projenin Canlılığını Ölçme
 • İş Durumu ve Fayda Gözden Geçirme Planının Derleme
 • İş Durumuna Gelişim Yolu
 • Süreçlerde tema kullanımı
 • Tema ile İlgili Sorumluluklar
 • Temayı Adapte Etme
 • Sınav Gerekliliği
 • Modül Özeti

 

Modül 4: Risk

 • Risk
 • Süreçlerde Tema Kullanımı
 • Yönetim Ürünleri
 • Risk Yönetimi Stratejisi ve Risk Kaydı
 • Riskin Tipi
 • Doğal, İkincil ve Artık Riskler
 • Risk Teması
 • Tema ile İlgili Sorumluluklar
 • Bir Tema Nasıl Adapte Edilir
 • Sınav Gereksinimleri
 • Modül Özeti

 

Modül 5: Planlar

 • Yönetim Belgeleri
 • Bileşim
 • Yönetim Belge Planının Bileşimi
 • Yönetim Belge Proje Yönetimi Ürünü Kompozisyonu
 • Yönetim Belge Ürünü Açıklaması Kompozisyonu
 • Planlar, Tema ve Süreçler
 • Süreçlerde Planlar Temasını Kullanma
 • PRINCE2 Planı Üretme
 • Adımlar – Planı Tasarla
 • Adımlar – Ürünleri tanımla ve analiz et
 • Adımlar – Faaliyetleri ve bağımlılıkları tanımla
 • Adımlar – Tahminleri hazırla
 • Adımlar – Programı hazırla
 • Adımlar – Riskleri analiz et
 • Adımlar – Planı belgele
 • Ürün bazlı planlama
 • Uygulama
 • Proje Ürün Açıklaması
 • Ürün Dağılım Yapısı
 • Ürün Açıklamaları
 • Ürün Akış Diyagramı
 • Planlar Teması
 • Tema ile İlgili Sorumluluklar
 • Tema ile İlgili Sorumluluklar Tema (Devamı)
 • Temayı Adapte Etme
 • Sınav Gereksinimleri
 • Modül Özeti

 

Modül 6: Kalite

 • Yönetim Ürünleri
 • Bileşim
 • Kaliteli Teması
 • Kaliteye PRINCE2 Yaklaşımı
 • Süreçlerde Tema Kullanımı
 • Tema ile İlgili Sorumluluklar
 • Temayı Adapte Etme
 • Sınav Gereksinimleri
 • Modül Özeti

 

Modül 7: Değişiklik

 • Değişiklik
 • Süreçlerde Değişim Temasını Kullanma
 • Yönetim Ürünleri
 • Bileşim
 • Yapılandırma Yönetim Stratejisi
 • Yapılandırma Öge Kayıtları
 • Sorun Kayıt ve Sorun Raporu
 • Ürün Durum Hesabı
 • Temayı Değiştirme
 • Tema ile İlgili Sorumluluklar
 • Bir Tema Nasıl Adapte Edilir
 • Sınav Gereksinimleri
 • Modül Özeti

 

Modül 8: İlerleme

 • İlerleme
 • Süreçlerde Tema Kullanımı
 • Özel durumlar ve Toleranslar
 • Alana Göre Tolerans Düzeyleri
 • Yönetim Ürünleri
 • Bileşim
 • İş Paketi
 • Dersler Kaydı
 • Denetim Noktası Raporu
 • Vurgu Raporu
 • Son Aşama Raporu
 • Son Proje Raporu
 • İstisna Raporu
 • Dersler Raporu
 • İlerleme Teması
 • Temayı Adapte Etme
 • Sınav Gerekliliği
 • Modül Özeti

 

Modül 9: Bir Projeyi Başlatma

 • Bir Proje Başlatmada Her Bir Etkinlik için Sorumluluklar
 • İcra ve Proje Yöneticisi Atama
 • Önceki Dersleri Yakalama
 • Proje Yönetimi Takımı Atama ve Tasarım
 • Anahat Şirket Durumu Hazırlama
 • Proje Yaklaşımını Seçin ve Proje Özetini Toplayın
 • Başlatma Aşamasını Planlayın
 • Yönetim Ürünleri
 • Proje Görevi
 • Proje Özeti
 • Bir Proje Süreci Başlatma
 • Temaları Uygulama
 • Sınav Gereksinimleri
 • Modül Özeti

 

Modül 10: Bir Projeyi Yönetme

 • Bir Proje Yönetmede Her Bir Etkinlik için Sorumluluklar
 • Başlatma Yetkilendirme
 • Proje Yetkilendirme
 • Bir Aşama veya Özel Durum Planı Yetkilendirme
 • Geçici Yön Verme
 • Proje Kapatma Yetkilendirme
 • Bir Proje Sürecini Yönetme
 • Temaları Uygulama
 • Sınav Gereksinimleri
 • Modül Özeti

 

Modül 11: Bir Proje Başlatma

 • Bir Proje Başlatmada Her Bir Etkinlik için Sorumluluklar
 • Risk Yönetim Stratejisini Hazırlamak.
 • Yapılandırma Yönetimi Stratejisini Hazırlamak
 • Kalite Yönetimi Stratejisini Hazırlamak
 • İletişim Yönetimi Stratejisini Hazırlamak
 • Proje Denetimlerini Ayarlama
 • Proje Planı Oluşturma
 • İşletme Durumunu Yenileme
 • Proje Başlatma Belgelerini Toplamak
 • Yönetim ürünleri
 • Proje Başlama Belgeleri
 • Faydalar Gözden Geçirme Planı
 • Bir Proje Sürecini Başlatma
 • Temaları Uygulama
 • Sınav Gereksinimleri
 • Modül Özeti

 

Modül 12: Bir Aşama Kontrol Etme

 • Bir Aşamayı Kontrol Etmede Her Bir Etkinlik için Sorumluluklar
 • İş Paketini Yetkilendirmek
 • İş Paketi Durumunu Gözden Geçirme
 • Tamamlanmış İş Paketleri Almak
 • Aşama Durumunu Gözden Geçirme
 • Vurguları Raporlama
 • Sorunları ve Riskleri Yakalama ve İnceleme
 • Sorunları ve Riskleri Yükseltme
 • Düzeltici Tedbirlerin Alınması
 • Aşamalı bir Süreci Kontrol Etme
 • Temaları Uygulama
 • Sınav Gereksinimleri
 • Modül Özeti

 

Modül 13: Ürün Teslimi Yönetme

 • Ürün Teslimini Yönetmede Her bir Etkinlik için Sorumluluklar
 • Bir İş Paketini Kabul Etme
 • İş Paketini Yürütme
 • İş Paketini Teslim Etme
 • Ürün Teslim Sürecini Yönetme
 • Temaları Uygulama
 • Sınav Gereksinimleri
 • Modül Özeti

 

Modül 14: Bir Aşama Sınırını Yönetme

 • Bir Aşama Sınırını Yönetmede Etkinlik Başına Sorumluluklar
 • Sonraki Aşamayı Planlama
 • Proje Planını Güncelleme
 • Bir İstisna Planı Üretme
 • İşletme Durumunu Güncelleme
 • Son Aşama Raporu
 • Bir Aşama Sınırı Sürecini Yönetme
 • Temaları Uygulama
 • Sınav Gereksinimleri
 • Modül Özeti

 

Modül 15: Bir Proje Kapatma

 • Bir Proje Kapatmada Etkinlik Başına Sorumluluklar
 • Planlanan Kapanışı Hazırla
 • Erken Kapanma Hazırla
 • Ürünleri Teslim Etmek
 • Projeyi Değerlendirmek
 • Proje Kapatmayı Önerme
 • Bir Proje Sürecini Kapatma
 • Temaları Uygulama
 • Sınav Gereksinimleri
 • Modül Özeti

 

Modül 16: Sınav Hazırlama Kılavuzu

 • Uygulayıcı Sınavları
 • Amaçlar
 • OTE Prensipleri
 • Yapı
 • Müfredat alanı
 • Soru Tipleri
 • Yeniden kayıt sınavı

You may also like

Değer Mühendisliği Programı

DEĞER MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI Certified Value Engineer – CVE