Resilia Foundation – Siber Güvenlikte Esneklik Eğitimi

Resilia Foundation – Siber Güvenlikte Esneklik Eğitimi

Resilia Foundation – Siber Güvenlikte Esneklik Eğitimi

RESILIA FOUNDATION – SİBER GÜVENLİKTE ESNEKLİK EĞİTİMİ AXELOS RESILIA™: Siber Direnç veya Siber Esneklik olarak Türkçe’ye çevirebilecceğimiz yeni bir iyi pratikler eğitimidir. Siber saldırılar karşısında daha esnek, daha dirençli ve daha çabuk toparlayıp karşı koyabilen kurumlar olmak bugün hem kamu hem de özel sektörde giderek önemli hale gelmektedir. Bu amaçla; çalışanlar, süreçler ve teknoloji gibi üç boyutu bulunan (fakat genellikle ve yanlışlıkla üründe odaklanan) pratikleri iyi anlamak için bu yeni framework geliştirilmiştir.

RESILIA Foundation eğitimi temel amaçların ve terimlerin tanıtılmasıyla başlar. Özellikle güvenlik ve esneklik-direnç kavramlarının farkını vurgular. Risk yönetimi odaklı bir eğitimdir.  Siber esneklik süreçlerini detaylandırarak devam eder, kontrollerin neler olduğu açıklanır, bu kontroller ITSM ve ITIL ile uyum içinde tanımlanır. Siber direniş ile ilgili süreçleri tanımladıktan sonra, siber esneklik için gerekli rol ve sorumlulukları detaylandırır. Kursun detay içeriği İÇERİK tabında görülebilir.

Hedef Kitle: RESILIATM Hazırlık katılımcıları BT ve Risk işlevleri boyunca tüm takımları içerir, aşağıdakiler dahil:

 • IT Hizmet Yönetimi
  • Operasyonlar ve Olay Yönetimi
  • BT Değişim & Yayın yönetimi
  • BT Tedarikçi & Satıcı yönetimi
 • İş Analizi ve Tasarımı
  • İş analistleri
  • BT Mimarları
 • Geliştirme
 • BT Proje & Program Yönetimi
 • Risk ve Uygunluk
  • Bilgi Güvenlik yönetimi
  • İş Devamlılık yöneticileri


Öğrenme Amaçları:
RESILIATM Hazırlıkta sertifika almış bireyler aşağıdakilerine yönelik bilgi göstermiş olacaklardır:

 • Amaç, faydalar ve siber esnekliğin temel terimleri.
 • Riskler ve fırsatlar için gerekli olan temel aktiviteler ve risk yönetimi.
 • Bir yönetim sisteminin amacı ve en iyi uygulamalar ve standartların nasıl katkıda bulunabileceği.
 • Siber esneklik stratejisi, ilişkili denetim amaçları ve onların ITSM faaliyetleri ile etkileşimi.
 • Siber esneklik tasarımı, ilişkili kontrol amaçları ve onların ITSM faaliyetleri ile etkileşimi.
 • Siber esneklik geçişi, ilişkili kontrol amaçları ve onların ITSM faaliyetleri ile etkileşimi.
 • Siber esneklik işlemi, ilişkili kontrol amaçları ve onların ITSM faaliyetleri ile etkileşimi.
 • Cyber esneklik sürekli iyileştirilmesi, ilişkili denetim amaçları ve onların etkileşim ITSM faaliyetleri ile.
 • Görevler ve çift kontrollerin ayrışmasının amacı ve faydaları.

Eğitimin Faydaları: Bu kursun katılımcıları kendilerine riskleri tanımalarına ve zorlu bir ortamda etkin biçimde çalışmalarına olanak sağlayan önleyici, bulucu ve düzeltici kontrollerin yöntemleri ve kullanımı hakkında bilgi öğrenir. Bu kurs siber saldırıları uygun şekilde beklemek, karşılık vermek ve/veya onlardan kurtulmada karar almak konusunda yardımcı olabilecek için ortak yönetim standartları ve en iyi uygulama çerçeveleri konusunda anlayış sağlar. Bu kursu tamamlayan katılımcılar etkin biçimde siber esnekliği yönetmek ve ona uyum sağlamak için kuruluşta dahi konumlandırılabilir.

Ön Koşullar: Bu kurs için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.

  Modül 1: Kurs Tanımı

 • Kurs Öğrenme Amaçları
 • Kurs Gündemi
 • Faaliyetler
 • Modül Sonu Soruları
 • Kurs Kitabı Yapısı
 • RESILIA Sertifikasyonu
 • Özet

Modül 2: Cyber Esnekliğe Giriş

 • Siber Esneklik nedir?
 • Modül Öğrenme Amaçları
 • Modül Konuları
 • Siber Esneklik Tanımlama
 • Siber Esneklikte Dengeleme
 • Siber Esneklik Özellikleri
 • Özet
 • Modül Sonu Sınavı

Modül 3: Risk yönetimi

 • Risk Yönetimini Anlama: Tartışma
 • Modül Öğrenme Amaçları
 • Modül Konuları
 • Risk Yönetimini Tanımlama
 • Risklere ve Fırsatlara Gönderim Yapma
 • Özet
 • Modül Sonu Sınavı

Modül 4: Siber Esnekliği Yönetme

 • Neden ve Hangi Yönetim Sistemleri?
 • Modül Öğrenme Amaçları
 • Modül Konuları
 • Yönetim Sistemi
 • Ortak Yönetim Standartları ve Çerçeveler
 • Özet
 • Modül Sonu Sınavı

Modül 5: Siber Esneklik Stratejisi

 • Strateji nedir?
 • Modül Öğrenme Amaçları
 • Modül Konuları
 • Siber Esneklik Stratejisi ve Faaliyetleri
 • Siber Esneklik Stratejisinde Güvenlik Kontrolleri
 • ITSM Süreçleri ve Siber Esneklik Arasındaki Etkileşim
 • Özet
 • Modül Sonu Sınavı

Modül 6: Siber Esneklik Tasarımı

 • Neden Siber Esneklik Tasarımı?
 • Modül Öğrenme Amaçları
 • Modül Konuları
 • Siber Esneklik Tasarımı Faaliyetleri
 • Siber Esneklik Tasarımında Güvenlik Kontrolleri
 • Siber Esneklik Süreçleriyle ITSM Süreçlerini Hizalama
 • Özet
 • Modül Sonu Sınavı

Modül 7: Siber Esneklik Geçişi

 • Neden Siber Esneklik Geçişi?
 • Modül Öğrenme Amacı
 • Modül Konuları
 • Siber Esneklik Geçişi Temelleri
 • Siber Esneklik Geçişi: Kontroller
 • ITSM Süreçleri ve Siber Esneklik Arasındaki Etkileşim
 • Özet
 • Modül Sonu Sınavı

Modül 8: Siber Esneklik Çalışması

 • Siber Esneklik Çalışmasının Amacı
 • Modül Öğrenme Amaçları
 • Modül Konuları
 • Siber Esneklik Çalışmasında Güvenlik Kontrolleri
 • BT Süreçleri ve Siber Esneklik Arasındaki Etkileşim
 • ITSM Fonksiyonlar ve Siber Esneklik Arasındaki Etkileşim
 • Özet
 • Modül Sonu Sınavı

Modül 9: Siber Esneklik Sürekli İyileştirme

 • Sürekli veya Devamlı İyileştirme
 • Modül Öğrenme Amaçları
 • Modül Konuları
 • Olgunluk Modelleri
 • Sürekli İyileştirme Kontrolleri
 • Yedi Adım İyileştirme Süreci
 • ITIL CSI Yaklaşımı
 • Özet
 • Modül Sonu Sınavı

Modül 10: Siber Esneklik Rolleri ve Sorumlulukları

 • Modül Öğrenme Amaçları
 • Modül Konuları
 • Görevleri Ayırma
 • Çift Kontroller
 • Özet
 • Modül Sonu Sınavı

Modül 11: Sınav Hazırlama Kılavuzu

 • Modül Öğrenme Amaçları
 • Yeterlik Öğrenme Hedefleri
 • Müfredatın Öğrenme Düzeyi
 • Sertifikasyon
 • Sınav Talimatları
 • Sınava Alma için İpuçları

RESILIA™, AXELOS Limited Şirketinin bir markasıdır.

Resilia Sınavı

 • Müfredat kapsamı: RESILIA™ anlamak ve tanımak: Siber Esneklik En İyi Uygulama
 • Bloom düzeyi: 1-2
 • Biçim: Çoklu Seçenek
 • Soru sayısı: 50
 • Süre: 100 dakika
 • Sınav Formatı: kapalı-kitap sınavı.

RESILIA ve Diğer Frameworkler RESILIA Sık Sorulan Sorular RESILIA Broşürü RESILIA Sunumu(ppt)

 

You may also like

Değer Mühendisliği Programı

DEĞER MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI Certified Value Engineer – CVE