Sertifikalı Süreç Tasarım Mühendisi Eğitimi – CPDE®

Sertifikalı Süreç Tasarım Mühendisi Eğitimi – CPDE®

Sertifikalı Süreç Tasarım Mühendisi Eğitimi – CPDE®

ITIL®, ISO / IEC 20000, COBIT, CMMI, DevOps, Bilgi Merkezli Destek gibi kaliteli BT hizmet yönetimi (ITSM) elde etmek için en iyi uygulamaları tanımlayan birçok çerçeve ve standartlar vardır. Her biri süreçleri ve kontrolleri tanımlarken Yapmak), hiçbiri süreçleri tasarlama, yeniden tasarlama ve geliştirme için net, adım adım yöntemler ve teknikler (nasıl yapılacağı) sağlamaz.

Bu beş (5) günlük sertifika kursu, kaliteyi, kalıcı ITSM süreçlerini tasarlamak, yeniden tasarlamak ve geliştirmek için öğretir.  Bu oldukça yüksek etkileşimli kurs, ITSM süreçlerini analiz etmek, tasarlamak, ölçmek ve entegre etmek için elverişli fırsatlar sunar.  Bu derste edinilen bilgiler, her ITSM çerçevesi, standart ve olgunluk modeli için geçerlidir.

Öğrenme hedefleri:

 • Bu seviyede sertifikalandırılmış kişiler aşağıdaki belirtilen konularda bilgilerini göstereceklerdir:
 • Mevcut çerçeveleri ve standartları kullanmak
  • IT hizmet yönetimi
  • Proses olgunluğu
  • Kalite Yönetimi
 • Müşteri gereksinimlerini belirleme
 • Mevcut Proseslerin olgunluğunun değerlendirilmesi
 • Prosesleri tasarlamak (veya yeniden tasarlamak için) kanıtlanmış yöntemleri kullanma
 • Prosesleri uygulamak ve geliştirmek için en iyi uygulamaların kullanılması
 • Proses iyileştirmelerinin faydalarını ölçme ve pazarlama
 • Örgütsel değişime karşı direncinin üstesinden gelmek
 • Verimliliği ve etkinliği artırmak için teknolojiyi kullanma

Bu Kursun Sağladığı Faydalar:

Elde edilen bilgiler arsında  aşağıda belirtilenler de vardır:

 • Birden fazla çerçeve ve standardın entegrasyonu
 • Süreçleri müşteri ihtiyaçlarıyla buluşturmak ve hizalamak
 • İş hedeflerini desteklemek için ‘yeterli’ prosesin oluşturulması
 • Yöntemleri metodik, maliyet-etkin bir biçimde tasarlamak ve geliştirmek
  • En iyi uygulamaların kullanılması
  • Dahili kaynakları kullanma
  • Danışmanlık kaynaklarını maksimuma çıkarmak
 • Örgütsel değişime karşı direncinin üstesinden gelmek
 • Proses iyileştirmelerinin faydalarını ölçme ve pazarlama
 • YG’yi hesaplama ve gösterme
 • İşlem verimliliğini ve etkililiğini artırmak için teknolojiyi kullanma

Bu dersin sonunda, etkin ve ölçülebilir bir süreç iyileştirme programına güvenle- bir CPDE’nin olması gerektiği gibi- liderlik edebileceksiniz.

Önkoşullar:

IT hizmet yönetiminde temel düzeydeki sertifikalardan, aşağıdakilerden belirtilenlerden bir (1) tanesine sahip  olunması önerilir (ancak gerekli değildir):

 • ITIL Foundation
 • ISO/IEC 20000 Foundation
 • COBIT Foundation

Ders Materyali:

Bu dersin bir parçası olarak şunları alacaksınız:

 • Sınıf öncesi okuma ve inceleme materyallerine erişim
  • ITSM Süreç Tasarımı ve Geliştirme – Temel Bilgiler
  • CPDE Başvuru Kartı
  • CPDE Ders İçeriği
 • Öğrenci el kitabı (sınıf sonrasındaki mükemmel referans el kitabı)
 • ITSM Süreç Tasarım Kılavuzu (ISBN: 978-1-60427-049-5) – 80 dolarlık bir değer
 • Değerli örnek belgeler ve şablonlar
 • Benzersiz vaka çalışmasına dayalı alıştırmalara katılım
 • Çalışma araçları, örnek sınav ve sınav hazırlama kılavuzu ve ipuçları
 • Sınıf içi muayene veya web incelemesi (sanal sınıf)

Sınav:

 • Sınav Formatı:
  • Kapalı kitap
  • Web Tabanlı / Kağıt Tabanlı
  • Katılımcılar müsvedde kağıt getirebilir
 • Sorular: İki kısım:
  • 10 çoktan seçmeli soru (her biri 2 işaret)
  • 16 Senaryo temelli çoktan seçmeli soru (her biri 5 işaret)
 • Geçme puanı: 65%
 • Sınav Süresi:
  • 90 dakika
  • Yerli olmayan İngilizce konuşanlar için 15 dakika ek süre.
 • Gözetmenlik Canlı / Web kamerası

Bu eğitimin konuları aşağıda gösterilmiştir:

Giriş

IT’nin Değişen Rolü

IT Hizmet Yönetimi

Çerçeveler

Standartlar

Müşteri Gereksinimlerinin Tanımlanması ve Analizi

Kalite Yönetim İlkeleri

Prosesleri Belirleme ve Belgeleme

Proses Tasarımı ve İyileştirme Adımları

Proses Olgunluğunun Değerlendirilmesi

Proses Tasarımı ve Geliştirme Araçları ve Teknikleri

İş Örneği Üretmek

YG’yi hesaplama

RACI Matrisi Oluşturma

Anlamlı Metrik Üretmek

Örgütsel Değişimi Yönetme

Hazırlık

Motivasyon

Eğitim ve öğretim

Hizmet Yönetimi Teknolojileri

Teknolojileri Değerlendirme ve Seçme

IT Hizmet Yönetimi Sertifika Şemaları

Örnek Proses Tanım Belgesi

Süreç olgunlaşma Formları

Ders Müfredatı

Eğitim Malzemeleri

Örnek Sınav

Örnek Sınav Cevap Anahtarı ve Açıklaması

You may also like

Değer Mühendisliği Programı

DEĞER MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI Certified Value Engineer – CVE