Süreç Analizi ve Tasarımı Eğitimi

Süreç Analizi ve Tasarımı Eğitimi

Süreç Analizi ve Tasarımı Eğitimi

İş süreçlerinin analizi, tasarımı ve geliştirilmesi eğitimi, işletmenizin süreçleri modellenirken en etkili ve güncel iş analizi tekniklerini uygulamak, mevcut durumu kapsamlı bir şekilde analiz etmek ve ardından gelecekteki durumu tasarlamak için gerekli bilgi ve becerileri öğrenmek için bir fırsat sağlar. Bu tekniklerin uygulanması amacıyla, mevcut durumun ve gelecekteki yönetişim tasarımının modellemesi ve analizinden başlayarak işletme süreçlerinin nasıl yönetileceğini ve iyileştirileceği bu eğitimde uygulamalı olarak öğretilmektedir.

Kimler Katılmalı:

 • Süreç yöneticileri
 • İş Süreci Sahipleri ve Yöneticileri
 • İş ve Sistem Analistleri, Stratejik Planlayıcılar
 • Proses İyileştirme Uzmanları, TKY ve Altı Sigma Ekibi Üyeleri
 • Danışmanlar ve Analistler
 • Yeni beceri ve proseslerin tanıtılmasıyla uğraşan azmanlar
 • Gereksinim Tanımlama Uzmanları
 • İş Prosesi ve Kalite Geliştirme Şampiyonları
 • Üst Düzey Yöneticiler, Yöneticiler
 • Operasyon Profesyonelleri

Öğrenme Hedefleri:

 • İş süreci iyileştirme girişimleri için temel hedefleri öğrenin
 • Müşterinizin ihtiyaçlarını karşılama yeteneğini geliştirin
 • Takip edilmesi kolay, sistematik bir 10 adımlı iş geliştirme sürecini takip ederek iş proseslerini iyileştirmek için fırsatları belirleme
 • İş önceliklerini belirlemek için karar verme araçları kullanın
 • Öncelikli proses listeleri oluşturun
 • Kapsam sürünmesini hafifletirken kapsamı belirleme ve belgeleme
 • Proses modelleri oluşturmak ve analiz etmek için gerçek toplama sürecinde ortaya çıkan bilgileri uygulama
 • İşlem süresini ve döngü süresini tahmin etmek için bilgi ve beceriler kazanma
 • İş süreci maliyetlerini nasıl tahmin edeceğinizi öğrenme.
 • Çözümlere atlamadan önce iş sürecinin mevcut durumunu açıklığa kavuşturma ve doğrulama yöntemlerini keşfetme
 • İş süreci performansını iyileştirmedeki temel adımları izlemek için gerekli yeterlilik seviyesini elde etme
 • İş süreci performans kontrollerini, metrikleri ve hedefleri değerlendirin ve seçin
 • İş süreci performans kontrollerini, metrikleri ve hedefleri değerlendirin ve seçime
 • Kapsam tanımı belgesinden başarı ölümlerini hassaslaştırma
 • Geliştirilmiş iş sürecini nasıl test edeceğinizi belirleme
 • Kuruluşun, iş sürecinde meydana gelecek değişiklikler için ne kadar hazır olduğunu değerlendirme
 • Değişikliğin müşterilere etkisini belirleyin ve bir uygulama planı oluşturma
 • Sürekli iyileştirme ilkelerini uygulamak için temel analiz yöntemlerini kullanma
 • İş prosesleri üzerinde sürekli iyileştirme taktikleri yapmayı ve bir iş sürecini nasıl uygulayacağınızı belirtme

Eğitim Ajandası

1. Gün 2. Gün
1. İş Proseslerinde İyileştirmeye Genel Bakış 1. İyileştirme Yöntemlerini Uygulama
2. Süreç Listesi Geliştirme 2. Denetimler ve Ölçütler Oluşturma
3. Kapsamı Tanımlama 3. Süreç Testleri
4. Süreç Modelleme 4. Değişim Hazırlığı Değerlendirme
5. Zaman ve Maliyet Tahmini 5. Sürekli İyileştirme Yapma
6. Süreç Modelininin Geçerliliğini Onaylama

Ders İçerikleri

Süreç Listesi Oluşturma

Her işyerinde iş prosesleri bulunur; ancak tüm iş prosesleri belgelenmez. Bu bölüm, bir proses listesi geliştirmeye odaklanmaktadır. İş proseslerini tanımladıktan sonra, karar verme araçları, iş için neyin önemli olduğunu düşünmek için uygulanmaktadır. Bu araçlar, işletme gereksinimlerine dayalı kararlar vermek için önceliklendirme ve ağırlıklandırma ölçütlerini kullanmayı içerir. Son olarak, kilit paydaşlardan nasıl destek alacağınızı ve satın alacağınızı keşfedeceksiniz.

Kapsamı Tanımlama

İş sürecinin kapsamını belirlemek, projenin sınırlarını tanımlamak için kritik önem taşır. Bu bölümde, iyileştirilmesi gereken iş sürecinin sınırlarının belirlenmesi ve belgelenmesi öğreneceksiniz. Kapsam sürünme problemlerinin üstesinden gelmek için yapılan tartışmalar ve değerlendirmeler, iş süreci hakkında da gözden geçirilir. Son olarak, ayrıntılı iş analizi yapmadan önce hangi onayların gerekli olduğunu belirleyeceksiniz.

Süreç Modelleme

Süreç modelleme, analiz edilen iş proseslerinin anlaşılmasını sağlar. Bu bölümde, proses modellerinin temellerini, standart grafik şekillerini ve iş proseslerini çizmek için kullanılan çeşitli seviyeleri öğreneceksiniz. Mevcut durumun anlaşılmasını sağlamak için bu bölümde hem görsel modeller hem de metin uygulanmaktadır ve bu aşamada kime katılacaklarını gözden geçirmek de mümkündür.

Zaman ve Maliyet Tahmini

Mevcut durumun zaman ve maliyetinin tahmini, proses ve döngü süresinin yanı sıra, bir yatırım getirisi sağlamak için mevcut maliyetleri analiz etmeyi içerir. Bu bölümde, mevcut durum için zaman ve maliyet tahminlerinin nasıl belirleneceğine ilişkin inceleme yanı sıra potansiyel iş süreci iyileştirmesi için analiz edilecek spesifik maliyet türleri de verilmektedir.

İşlem Modelininin Geçerliliğini Onaylama

İstenilen gelecekteki yönetişim için potansiyel iyileştirmeleri belirlemeden önce mevcut durum analizini incelemek ve onaylamak kritik önem taşır. Bu bölüm, proje paydaşları ile doğrulama adımlarını gerçekleştirmek için doğru sıraya odaklanmaktadır. Onaylama tamamlandıktan sonra iyileştirme hedefleri belirlenebilir.

İyileştirme Yöntemlerini Uygula

Şu andaki durum onaylandığına göre, kurs odağı gelecekteki yönetişime doğru kaymaya başlıyor. Bu bölüm aşırı görsel bir model kullanarak gelecekteki durum değişikliklerini önermek için birden fazla tekniğin uygulanmasını içerir. Etkili analiz çalışmalarının uygulanmasını sağlamak için altı iyileştirme yöntemi uygulamak için bir proses takip edilmektedir. Neyin iyileştirileceğini analiz etmeyi tamamladıktan sonra, önerilen gelecekteki yönetişim için proses modelini çizeceksiniz.

Kontrolleri ve Ölçülerin Oluşturulması

İş sürecine denetimler eklemek, doğruluğunu ve güvenilirliğini sağlar ve hataları azaltabilir. Bölümün ilk bölümünde, gelecekteki yönetişim için gerekli kontrolleri belirleyeceksiniz. Ölçütlerin oluşturulması, iş sürecinin etkinliğini, verimliliğini ve uyumluluğunu sağlamaya yardımcı olur. Bu bölümün ikinci kısmı, hangi metriklerin değerlendirilmesine yardımcı olacağını ayırmanıza ve Geliştirilmiş iş sürecinin  planladığınız gibi çalışıp çalışmayacağını fark etmenize yardımcı olacaktır.

Süreç Testleri

Yeni veya geliştirilmiş iş proseslerini test etmek, darboğazları tanımlamanın yanı sıra hataları, kusurları ve / veya hataları belirlemenize yardımcı olur. Test ayrıca, sürecin belirtilen hedefleri karşıladığına ve iş sürecinin sorunsuz bir şekilde uygulanmasını sağlamasına yardımcı olur.

Bu bölüm, önerilen gelecekteki durumu test etmek için nelerin dahil edileceğini belirlemenize yardımcı olacaktır.

Değişim Hazırlığı Değerlendirme

Analiz süreci boyunca işin neyi başarmak istediğini düşünmek önemlidir. Değişiklik hazırlığının değerlendirilmesi, işyeri üzerindeki ve işçiler üzerindeki değişim etkilerini en aza indirgemenin yanı sıra dikkat dağıtan şeylerden kaçınmak için stratejiler yaratmaya yardımcı olur.

Bu bölümde değişim etkileri, değişen dirençler ve iş sürecinde tanımlanan değişiklikler için bir uygulama planının nasıl hazırlanacağı incelenmektedir.

Sürekli İyileştirme

Sürekli gelişme, ürünleri, hizmetleri veya prosesleri geliştirmek için sürmekte olan bir çabadır. Bu bölüm bir iş sürecinin nasıl izleneceği ve iş prosesleri zamanla art arda iyileşmesi için gerekli düzenlemeleri yapmaya odaklanmaktadır.

İş proseslerini iyileştirmek için farklı kök sebep analizi teknikleri nasıl kullanılacağını öğreneceksiniz ve sürekli iyileştirme planının nasıl bir araya getirileceğini öğreneceksiniz. Son olarak, iş süreci pilot edildikten sonra performans sorunlarını belirlemek ve sıralamak için verileri izleyeceksiniz.

Uygulamalı Egzersizler

BPM Workshop çalışmaları ile yukarıda anlatılan tüm konularda birer örnek çalışma yapılacaktır.

Kimler Katılmalı

 • Süreç yöneticileri
 • İş Süreci Sahipleri ve Yöneticileri
 • İş ve Sistem Analistleri, Stratejik Planlayıcılar
 • Proses İyileştirme Uzmanları, TKY ve Altı Sigma Ekibi Üyeleri
 • Danışmanlar ve Analistler
 • Yeni beceri ve proseslerin tanıtılmasıyla uğraşan azmanlar
 • Gereksinim Tanımlama Uzmanları
 • İş Prosesi ve Kalite Geliştirme Şampiyonları
 • Üst Düzey Yöneticiler, Yöneticiler
 • Operasyon Profesyonelleri

 

You may also like

Değer Mühendisliği Programı

DEĞER MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI Certified Value Engineer – CVE