Süreç Kontrol ile Verimlilik ve Karlılık Eğitimi

Süreç Kontrol ile Verimlilik ve Karlılık Eğitimi

Süreç Kontrol ve Altı Sigmaya Genel Bakış

Altı Sigma üretimde kusurları azaltmak için ilk olarak Motorala Inc.’ de başladı, daha sonra aynı amaç için diğer iş süreçlerinde uygulandı. “Sigma” terimi genellikle “iyilik” ve kalite seviyelerini ölçmekte kullanılır,  “Altı Sigma” bir milyon fırsatlar başına 3.4 kusurlara eşittir (DPMO). Bir Altı Sigma kusuru müşteri tanımları dışında kalan bir şey olarak tanımlanır. Altı Sigma fırsatı bu nedenle kusur için toplam şans miktarıdır.

Altı Sigma aşağıdaki noktalara odaklanan bir iş geliştirme metodolojisidir:

Müşteri gereksinimlerini anlar ve yönetir;

 • Verimlilik artışı sağlar.
 • Karlılığı arrtırmak için israfları azaltır.
 • Bu gereksinimleri elde etmek için anahtar iş süreçlerini sıraya koyar.
 • Süreçlerin minimize varyasyonu için şiddetli veri analizi kullanır.
 • Hızlı ve sürdürülebilir iş süreçlerini iyileştirmek için teşvik eder.

Artan iyileştirmeyi aramak ve özelliklerin altına düşen mevcut süreçler için Metodolojinin kalbinde olan DMAIC (tanımlama, ölçme, analiz, iyileştirme ve kontrol) modelidir.  Altı Sigma DMADV süreci /tanımlama, ölçme, analiz, tasarım ve doğrulama) altı sigma kalite seviyelerinde yeni süreç veya ürün geliştirmek için kullanılan bir iyileştirme sistemidir. Bu aynı zamanda  güncel süreç gereksinimlerinden daha fazla artan iyileştirme ise kullanılabilir. Her altı sigma süreçleri altı sigma yeşil kuşak ve altı sigma siyah kuşak tarafından yerine getirilir ve altı sigma master siyah kuşak tarafından denetlenir.

Tanımlama
Uyuşmazlık, Geribildirim&Denetimlerden projeler oluşturur.

Ölçme

Ölçümleri toplar.

Analiz
Online Süreç Analizi (OLAP).

Geliştime/Tasarım
Düzeltme, Tasarım, Eğitim & Belgeleme

Kontrol/Doğrulama
Canlı Gösterge Tablosunu İzleme.

Bu nedenle Altı Sİgma metodolojisi bir ön tanımlama problemi ile başlar, daha sonra etkili problem çözmek için, elde edilen bilgiyi gerekli olan bilgi şekline dönüştürmek için istatistik ve kalite araçlarını kullanır. İstatistiksel araçlar ve teknik bilgi etkili bir gelişim için her zaman problem çözme metodolojisi ile birleşik çalışmalıdır.

Yönetim sistemi ne zaman bunu kullanırsa, Altı Sigma iş stratejilerini yürütmek için yüksek performans sunar. Süreç ölçümleri ve yapısal metodoloji iyileştirme fırsatlarını uyfular bu da organizasyonun stratejisi ile direk olarak bağlantılıdır.

Altı Sigma Yukarıdan aşağıya organizasyonlara yardımcı olur:

 • Kritik iyileştirme çalışmaları ile is stratejilerini hizalar;
 • Yüksek tesirli projeleri etkili bir şekilde yönetmek için takımları harekete geçirir;
 • Geliştirilmiş iş sonuçlarını hızlandırır;
 • Bu tür gelişmeleri korumak için sağlanan çaba yönetilir.

Altı Sigmanın büyük problemlerinden biri pek çok organizasyon metodolojisinin hiçbir anlayışa sahip olmamasıdır, bu yüzden ilgili kavramlar düzensizce iletilir, organizasyona zarar verir. Ancak Altı Sigma uygulamanın başlıca yararları:

 • Organizasyonel maliyetleri düşürür;
 • Ürün ve servislerin kalite ve verimliliklerinde önemli artış sağlar;
 • Müşterileri unutmaz ve müşterilerde artış sağlar;
 • Değer katmayan aktiviteleri ortadan kaldırır;
 • Organizasyonel kültürde faydalı değişimler sağlar.

Uygulandığı şirketin organizasyonel kültürünü değiştirmeyi içerir, çalışanlar ve ekip arasında genellikle uygulanırken başlangıç direnci olur. Bu yön uygulama yapılırken göz ardı edilmemelidir, bunu yaparken olduğu gibi başarısızlık büyük risk olabilir.

Altı Sigma geldikten sonra Organizasyonel kültürün sorunları önemli hale geldi. Bunun kanıtı programı uygulayan şirketlerin büyük geleneksel kaliteye sahip olmasıdır, mesela bu şirketler zaten önceden diğer kalite programlarına adapte olmuşlardır. Proof of this is the fact that companies that have implemented the program are the ones with the greatest tradition of quality, i.e. they have already adopted other quality programs in the past.

Altı Sigmayı uygulayan şirketlerin hedefleri kaliteyi arttırmak, üretimde yer alan süreçlerin sürekli iyileştirilmesi, yapılandırılmış bir şekilde iş için önemli olan bütün yönleri dikkate almaktır. Bu metodoloji aynı zamanda artan karlılığı ön planda tutar, bunun gibi birçok çaba ile müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak için tüm operasyonların etkinliğini ve verimliliğini artırmaya ve kalite maliyetlerini düşürmeye odaklanmıştır.

Altı Sigmayı uygulamasındaki başlıca zorluklar:

 • Üst yönetimin katılımı ve taahhüdü;
 • Proje yönetim becerileri;
 • Proje önceliklendirme ve seçim;
 • Dokümantasyon incelemeleri;
 • Müşteri odağı;
 • Personelin diğer aktiviteler arasında sınırlı sayıda eğitim alması ve çalışmalarını yürütmesi;
 • Yürütülen operasyonların karmaşıklığı;
 • Altı Sigmanın iç eğitimi diğer bir çok kalite programlarından çok daha karmaşıktır.
 • Kalite araçlarının kullanımının üstesinden gelir.

DMAIC/DMADV Süreci

Müşteriler ve gereksinimlerin tanımı  (CTQs).

Geliştirme problemler ifade, amaçlar ve hedefler.

Şampiyonu, süreç sahibi ve ekibi tanımlar. Kaynakları tanımlar.

Anahtar organizasyonel desteği değerlendirme.

Proje planı ve kilometre taşlarını geliştirir.

Üst seviye Süreç Haritası geliştirir.

Kusur, Fırsat, Birim ve Ölçüm Tanımlanır.

Uygun Alanların Ayrıntılı Süreç Haritası.

Veri Toplama Planı Geliştirir.

Ölçüm Sistemini Onaylar.

Veri Toplar.

Y=f(x) ilişkisini geliştirmeye başlar.

Süreç yeteneklerini ve Sigma ana çizgisini saptar.

Performans Hedeflerini belirler.

Değer katan/katmayan süreç adımlarını tespit eder.

Varyasyon Kaynaklarını Tespit Eder.

Kök Neden(ler)i Belirler.

Önemli birkaç x’in Y=f(x)  ilişkisini belirler.

Deneyimlerin tasarımlarını gerçekleştirir.

Potansiyel Çözümleri Geliştirir.

Potansiyel Sistemde Çalışma Toleranslarını Tanımlamak.

Potansiyel Çözümlerin başarısızlık modunu değerlendirir.

Pilot Çalışmalarla Potansiyel İyileştirmeyi Onaylar.

Potansiyel Çözümleri Düzeltmek/Yeniden Değerlendirmek.

İzleme ve Kontrol Sistemlerini tanımlar ve doğrular.

Standartları ve Prosedürleri İyileşitirir.

İstatiksel Süreç Kontolünü Uygular.

Süreç Yeteneğini Belirler.

Transfer Planını iyileştirir, Süreç Sahibini Transfer eder.

Özellikleri, maliyet kurtarma/kurtulma, kar artışını doğrular.

Projeleri kapatır, Dokümanları netleştirir.

 

You may also like

Değer Mühendisliği Programı

DEĞER MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI Certified Value Engineer – CVE