Süreç Madenciliği ve Süreç Zekası Eğitimi

Süreç Madenciliği ve Süreç Zekası Eğitimi

SÜREÇ MADENCİLİĞİ & SÜREÇ ZEKASI EĞİTİMİ

süreç madenciliği

Süreç Madenciliği Temel Kavramlar

Process Mining (Süreç Madenciliği):

Günümüz veri tabanlarında erişilebilir olan olay loglarından bilgiyi ortaya çıkarma yöntemleri, araçları, keşif metotlarıdır. Buna ek olarak gerçek süreçleri izler ve geliştirir.

Process Intelligence (Süreç Zekası):

İş süreç madenciliği üzerinde odaklanmış iş zekası dalıdır.

Data Mining (Veri Madenciliği):

Genellikle geniş veri grupları olmak üzere; veri gruplarındaki beklenmeyen ilişkileri için analiz etmek, ortaya çıkarmak ve bu yeni görüşü kanıtlayacak şekilde veri gruplarını özetlemektir.

Process Discovery (Süreç Keşfi):

Süreç madenciliğinin üç çeşidinden birisidir. Olay logundan süreç modelinin öğrendiğini kabul eder.

Örneğin; olayların toplanmasından sonra alfa algoritması ile analiz edilmesinin sonucunda, olaylar içerisindeki desenler tespit edilir ve süreçleri gösteren bir Petri ağı oluşturur.

Süreç Madenciliği ve Veri Madenciliği

Süreç madenciliği, veri madenciliğinin farklı bir türü değildir. Süreç madencilği; veri madenciliği ve geleneksel BPM arasındaki “kayıp linktir”. Veri madenciliği teknikleri süreç merkezli değildir. Veri madenciliğinin karar ağaçları ve ilişki kuralları gibi temel özelliklerine karşın; süreç madenciliği eş zamanlı sunduğu veri analiz teknikleri ile eşsizdir. Süreç madenciliğinde tamamen yeni temsiller ve algoritmalar gereklidir.

Süreç Madenciliği Çerçevesi

Süreç madenciliği; veri madenciliği, süreç modelleme ve analizi arasına önemli bir köprü kurar.

İş zekası (business intelligence) başlığı altında bir çok raporlama ve tablo araç kavramları tanıtılır.

İş Aktivite Kontrolü (Business Activity Monitoring) iş süreçlerine eş zamanlı kontrolü sağlayan teknolojiden bahseder.

Karmaşık Olay İnceleme (Complex Event Processing) ise büyük miktardaki olayları kontrol edecek, yönetecek ve gerçek zamanda optimize edecek teknolojiden bahseder.

Kurumsal Performans Yönetimi (Corporate Performance Management) bir süreç ya da organizasyonun performansını ölçmeyi sağlar.

Sürekli Süreç Geliştirme(Continuous Process Improvement), Süreç Geliştirme (Business Process Improvement), Toplam Kalite Yönetimi (Total Quality Management) ve 6 Sigma gibi ilgili diğer yönetimsel yaklaşımlar da vardır.

Bu yaklaşımların ortak özelliği süreçleri “mikroskobun altına koymak” ve herhangi bir geliştirmenin mümkün olup olmadığına bakmaktır.

Süreç madenciliği yukarıda bahsettiğimiz CPM, BPI, TQM, 6 Sigma gibi konular için teknoloji sağlar.

 

SÜREÇ MADENCİLİĞİ EĞİTİM İÇERİĞİ

 1. İş Zekası, Süreç Zekası ve Süreç Madenciliği İlişkisi
 2. BPM Disiplininde Süreç Madenciliğinin Yeri
 3. BPM Yaşam Döngüsünde SM
 4. Süreç Madenciliğinin Faydaları
 5. Süreç Madenciliğinin Hedefi
 6. Süreç Madenciliği Aşamaları
 7. Süreç Madenciliği Aşamaları 1 : Keşif
 8. Süreç Keşif ile Gerçek Sürecin Tespiti
 9. Manuel Süreç Analizi ve Tasarımı Neden Verimsizdir
 10. Süreç Madenciliği Aşamaları 2 : Uyum Kontrol
 11. Süreç Madenciliği Aşamaları 3 : Geliştirme
 12. Süreç Madenciliğinde Perspektifler
 13. Akış Kontrolu Perspektifï
 14. Organizasyon Perspektifi
 15. Olay Perspektifi
 16. Zaman Perspektifi
 17. Süreç Madenciliği Aktiviteleri
 18. Süreç Madenciliğinde Olay Veri Kalitesi
 19. Süreç Madenciliğinde Veri Kalitesi
 20. Veri Kalitesi Olgunluk Seviyeleri: ***** Seviyesi
 21. Veri Kalitesi Olgunluk Seviyeleri: **** Seviyesi
 22. Veri Kalitesi Olgunluk Seviyeleri: *** Seviyesi
 23. Veri Kalitesi Olgunluk Seviyeleri: ** Seviyesi
 24. Veri Kalitesi Olgunluk Seviyeleri: * Seviyesi
 25. Süreç Madenciliğinde Logları Sorularla Toplama
 26. Süreç Madenciliğinde Olay Verilerinin Bulunması, Ayarlanması ve Temizlenmesi
 27. Süreç Madenciliği Standardı: XES

 

SÜREÇ MADENCİLİĞİ EĞİTİMİ UYGULAMA OTURUMU İÇERİĞİ

 1. Süreç Madenciliği Yazılımlarının İncelenmesi
 2. Örnek iki farklı süreç madenciliği yazılımı ile sınıf içi uygulama için kurulumların yapılması
 3. Örnek bir senaryo ve hazır veri seti üzerinde çalışma ve veri belirleme
 4. Veri kaynağı hazırlama ve yazılımlara yükleme
 5. Verileri yazılımda etiketleme ve uygun alanlarla eşleştirme
 6. Otomatik süreç analizine hazır hale getirme
 7. Otomatik süreç akışı oluşturma
 8. Süreç AS-IS ve Süreç TO-BE otomatik karşılaştırması
 9. Süreç akışının animasyonla canlandırılması ve gerçek akışın analizi
 10. Oluşan otomatik süreç akışlarının incelenmesi ve görsel analizi
 11.  Süreç istatistiklerinin incelenmesi
 12. Caselerin incelenmesi
 13. Süreç performansının incelenmesi
 14. Süreç varyantlarının incelenmesi
 15. Süreç KPIlarının incelenmesi
 16. Süreç çalışanlarının yüklerinin ve performanslarının incelenmesi
 17. Süreç çalışanlarının sosyal ağ analizi
 18. Süreç çalışanlarının yük ve kaynak dağılım analizi
 19. Süreç darboğazlarının keşfedilmesi
 20. Süreç verimsizliklerinin keşfedilmesi
 21. Süreç israf noktalarının otomatik analizi
 22. Süreçte uygunsuz aktivitelerin tespit edilmesi
 23. Süreç iyileştirmelerinin analizi

 

SÜREÇ MÜHENDİSLİĞİ YAZILIMLARI ve UYGULAMADA TANITILIP KULLANILACAK ÜRÜN SETİ

 1. Fluxicon Disco
 2. My-invenio
 3. Signavio
 4. Process Gold
 5. LogPickr
 6. Minit
 7. Worksoft
 8. Prom6
 9. Celonis
 10. ARIS Process Performance Manager (Software AG)
 11. Comprehend (Open Connect)
 12. Discovery Analyst (StereoLOGIC)
 13. Flow (Fourspark)
 14. Futura Reect (Futura Process Intelligence)
 15. Interstage Automated Process Discovery (Fujitsu)
 16. OKT Process Mining suite (Exeura)
 17. Process Discovery Focus (Iontas/Verint)
 18. ProcessAnalyzer (QPR)
 19. Rbminer/Dbminer (UPC)
 20. Reectjone (Pallas Athena)

You may also like

ITIL4 İleri Seviye Eğitimleri

ITIL4 MP SERTİFİKA PROGRAMI ITIL Managing Professional (ITIL