CPE – CERTIFIED PROCESS ENGINEER – Süreç Mühendisliği Eğitimi

CPE – CERTIFIED PROCESS ENGINEER – Süreç Mühendisliği Eğitimi

SÜREÇ MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ

Türkiye’de ilk defa geliştirilen ve yeni bir program olan Süreç Mühendisliği eğitimi kapsamlı müfredatıyla alanında en donanımlı eğitimdir. Sertifikalı bir program olan Süreç Mühendisliği programı süreç yönetimi alanında uzmanlaşmak isteyen ve uçtan uca süreç yönetimi prensipleri ve uygulamalarını öğrenmek isteyen kişiler için tasarlanmış bir programdır.

Süreç Mühendisliği eğitimi, alanında ilk ve en kapsamlı eğitimdir. Süreç yönetimi disiplininin uçtan uca tüm boyutlarını içeren bu eğitim adaylara bütünlüklü bir bilgi alanına ulaşım sunmak için tasarlanmıştır. Stratejiden iyileştirmeye kadar tüm basamaklarda doğru planlanmış ve geliştirilmiş süreçlerin kurumlara nasıl değer katacağının anlatıldığı eğitimde aşağıdaki başlıklarda en iyi pratikler anlatılmaktadır.
Bu eğitimi başarıyla tamamlayan adaylar, tüm BPM disiplinine ait teknikleri görmüş olacaktır. Ayrıca bir BPM Ofisi (BPMO) nasıl kurulur, mükemmellik merkezi (CoE) neler yapar ve BPM insiyatifleri gerçek hayatta nasıl kurumsal organizasyonda uyarlanır konularında da bilgi sahibi olacaklardır. BPM tekniklerinin kurumda uygulanabilmesi için gerekli Kurumsal Değişim Yönetimi pratikleri sayesinde, analizi ve tasarımı yapmakla kalmayıp kurumda süreçlerin implementasyonu teknikleri de tamamlayıcı olarak öğretilmektedir. Uyarlanan süreçlerin performanslarının ölçümü ve sürekli iyileştirme pratikleri ile süreçlerin sürekliliği ve verimliliğinin nasıl sağlanacağı da öğretilmektedir.

Dersler İngilizce malzemeler kullanılarak hazırlanmıştır. Ders ve seminer anlatımları Türkçedir. Sınavlar Türkçe ve İngilizce olarak sunulmaktadır.

Program kapsamında yer alan dersler şunlardır:

BPM Süreçlerine Genel Bakış

Süreç Modelleme

Süreç Analizi

Süreç tasarımı

Süreç Performansı Yönetimi

Süreç Dönüşümü

Süreç Yönetimi Organizasyonu

Kurumsal Süreç Yönetimi

İş Süreçleri Yönetim Teknolojileri

BPM Workshop (Süreç Mühendisliği Uygulamaları)

1 – Süreç Mühendisliği’ne Giriş

1.1 BPM Giriş
1.2 BPM Temel Prensipleri
1.3 BPM Organizasyonu
1.4 Bölümlerin Özeti
1.5 BPM’in yararları
1.6 BPM Genel Bakış

2 – İş Süreçleri Yönetimi

2.0 Giriş
2.1 İş Süreçleri Yönetimi Nedir?
2.2 BPM Temel Kavramları

3 – Süreç Modelleme

3.0 Giriş
3.1 İş Süreçleri Modelleme Teknikleri
3.2 Süreç Modellemenin Amacı
3.3 Genellikle Kullanılan Süreç Modelleme İfadeleri
3.4 Süreç Modellemesinde Uzmanlaşmış Yaklaşımlar
3.5 Süreç Modelleme Seviyeleri
3.6 Aşağıdan yukarıya ve yukarıdan aşağıya Modelleme Yaklaşımları
3.7 Süreç Bilgisini Yakalama ve Katılımcıları Modelleme
3.8 Çerçeve ve Referans Modelleri
3.9 Modelleme Teknikleri ve Araçları
3.10 Süreç Onaylama ve Simülasyon 

4.0 Süreç Analizi

4.0 Giriş
4.1 Süreç Analizi Nedir?
4.2 Neden İşlem Analizi Yapılmalı?
4.3 Süreç Analizi Ne Zaman Gerçekleştirilir?
4.4 Süreç Analizi Rolleri
4.5 Analiz İşleminin Hazırlanması
4.6 Bilgi Toplama
4.7 Analizi Belgelemek
4.8 Dikkat Edilecek Hususlar
4.9 Sonuç

5.0 Süreç Tasarımı

5.0 Giriş
5.1 Süreç Tasarımı Nedir?
5.2 Süreç Tasarımının Temelleri
5.3 Süreç Keşfi – Olması Gereken Durum ve Mevcut Durum (ASIS vs TOBE)
5.4 Stratejik İş Değişimi
5.5 Süreç Analizi – İşi anlama
5.6 Süreç ve İş Akışı Tasarımı – Yapılacak Tasarımı Oluşturma
5.7 Yönetimin Değişimi
5.8 IT Altyapı Analizi ve Tasarımı
5.9 Simülasyon  Modellemesi
5.10 Sonuçlar

6 – Süreç Performansı Yönetimi

6.0 Giriş
6.1 Süreç Performansı Yönetimi Nedir?
6.2 İşlem Performansı Nedir?
6.3 Süreç Performansı Ölçümü size ne gösterebilir?
6.4 Ölçüm Yönetimi
6.5 Performansı Ölçmenin Öğrenilmesi
6.6 Bir Performans  Ölçüm Kapasitesi Oluşturma
6.7 Performans Ölçümünün Önemi ve Faydaları
6.8 Anahtar İşlem Performans Tanımları
6.9 İzleme ve Kontrol İşlemleri
6.10 İş Sürecinin ve Kurumsal Performansın Koordine edilmesi
6.11 Ölçülmesi Gereken Değerler
6.12 Sürecin Sesi
6.13 Geleceğin Simülasyonu
6.14 Süreç Sahipleri ve Yöneticilerini Destekleme Kararı
6.15 Süreç Performansı Yönetimi Olgunluk Çerçevesi
6.16 Başarı için dikkate alınacak hususlar

7.0 Süreç Dönüşümü

7.0 Giriş
7.1 Dönüşüm: Geliştirmenin Ötesinde
7.2 İdarenin sorumluluğu
7.3 Değişimin  Yönetimi: Dönüşümün Ardından  Personel Almak
7.4 Süreç Dönüşümüne Hazırlanmak
7.5 İşi Dönüştürmek: Optimizasyona Ulaşmak
7.6 Optimizasyonu Sürdürme 

8.0 Süreç Organizasyonu

8.0 Organizasyon
8.1 Süreç Temelli Organizasyon
8.2 Hiyerarşik Yapılardan Süreç Odaklı Organizasyonlara
8.3 Süreç Yönetiminde Rolleri
8.4 Yönetici yapılar
8.5 Tartışmanın özeti

9.0 Kurumsal Süreç Yönetimi

9.0 Giriş
9.1 Kurumsal Süreç Yönetimine Geçiş
9.2 Mevcut Durum: Süreç Olgunluğunun Değerlendirilmesi
9.3 Süreç Etkinliği
9.4 Süreç Yönetişimi
9.5 İş Süreçleri Yönetimi Yol Haritası
9.6 Süreç Yönetimi Mükemmeliyet Merkezi
9.7 Süreç Yönetimii Destekleyen BPM Entegrasyonu

10 – BPM Teknolojisi

10.0 Giriş
10.1 BPM Teknolojilerinin Evrimi
10.2 BPM Teknolojisi: İş değişikliğini sağlama
10.3 BPM Teknolojilerinin Yetenekleri
10.4 BPM Teknolojileri Sizin İçin Çalışır
10.5 BPMS Yönetişimi
10.6 Hizmet Sağlamada Esneklik sağlamak için yakında piyasaya sürülecek
10.7 Geleceğin BPM Vizyonu
10.8 Özet: Proses Otomasyonunun Avantaj ve Riskleri 

BPM Çalıştayı

BPM Araçları ve Bu Araçları Kullanımı

BPM Sınıfı Uygulamalı Egzersizler

Kimler Katılmalı?
Hangi Profile Yönelik Bir Eğitimdir?

  • Kurumların süreç yönetimi çalışmalarında yer alanlar
  • Süreç yönetimi alanında uzmanlaşmak isteyenler
  • Süreç yönetimi bilgisini uluslararası standartlara çıkarmak isteyenler
  • Süreç yönetimi alanında çalışma yürütmeyi planlayanlar
  • Süreç yöneticiliği rollerinde görev alanlar/görev almayı planlayanlar
  • Süreç tasarım ve iyileştirme çalışmaları yürütenler
  • Süreç otomasyonu çalışmalarında yer alanlar

 

You may also like

Değer Mühendisliği Programı

DEĞER MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI Certified Value Engineer – CVE