Yazılım Testi Temel Prensipleri Eğitimi

Yazılım Testi Temel Prensipleri Eğitimi

Yazılım Testi Temel Prensipleri Eğitimi

Kurs Açıklaması

Test etme, genelde yazılım geliştiricileri, işletme analistleri ve proje yöneticilerine öğretilmeyen özel beceriler ve bilgi dağarcığı gerektiren yazılım gelişiminde kritik bir roldür. Bu genellikle bu önemli özellik için ayrılan yetersiz zaman ve kaynakla sonuçlar ve kalite bundan zarar görür-yazılımın kullanıcıları gibi. Eşit olarak önemli olan ise kaliteyi hızla ve etkin biçimde ölçme ihtiyacıdır çünkü kaynaklar ve zamanlamalardaki kısıtlamalar ortadan kalkmayan gerçeklerdir. Elimizdekilerle en iyiyi başarmak için elimizden geleni yapmalıyız ve yine de yüksek, kanıtlanmış kalitede yazılım üretmeliyiz.

Yazılım Testinin Temel Prensipleri bu zorlu göreve ufuk açıcı bir bakış açısı sağlar. Bu test işleminin, onun gelişim yaşam döngüsüne nasıl uyduğunu, test etkinliklerini nasıl uygun şekilde kaspamlaştırıldığını ve önceliklendirildiği ve ideal sonuçlar için hangi tekniklerin kullanıldığına dair eksiksiz bir resim sağlar. Bu yazılım testi eğitimi Evrensel Test Yöntemine derin bir dalış ile başlar, test aşamaları, test yaklaşımları, fonksiyonel olmayan test etme ve farklı platformlar için test etmeye yakından bir bakış ile devam eder. Eğer süre yeterse, kurs otomasyon testi ve davranış odaklı gelişime bir girişi kapsayan bazı bonus materyaller ile sona ermektedir.

Hedef Kitle

Mevcut test etme ve kalite programınızı geliştirecek yeni teknikler ve metodolojiler öğrenin.

Yazılım testi eğitim kursu aşağıdakiler için hızlı bir faydadır:

 • Her çeşit ve düzeyde test ediciler
 • Kendi testini gerçekleştiren ve test etme ile uğraşan diğer disiplinler
 • Kalite Güvence Profesyonelleri
 • Test Yönetimi
 • KD Müdürleri
 • KD Yöneticileri
 • Yazılım Mühendisleri
 • İşletme Analistleri
 • Proje Müdürleri
 • BT Uzmanları (Güvenlik, Kapasite Yönetimi, Ağ…)
 • İş Paydaşları
 • Dış Kaynak Personeli (Alıcılar ve Tedarikçiler)
 • Uygulama Geliştirme Yöneticileri

Öğrenme Amaçları

 • Yazılım kalitesinin çalışılabilir bir tanımını oluşturmak ve test etmenin kalite sürecine nasıl uyduğunu göstermek
 • Evrensel Test Yöntemini anlamak
 • Test edicilerinin test etme sorunlarına uygulayabileceği bir temel oluşturmak için bir beceriler, taktikler, uygulamalar ve araçlar kombinasyonunu kullanmak
 • Yazılım testinin altı yayın aşamasını ve bunların özelliklerini öğrenmek
 • Farklı test aşamalarının çeşitli gelişimsel metodolojilere nasıl karşılık geldiğini anlamak, örneğin
 • Waterfall ve Agile
 • Test etmeye yönelik çeşitli yaklaşımları anlamak ve hem pozitif hem de negatif test ihtiyacına hitap eden yaklaşımların seçimi tartışmak
 • İşlevsel testin ötesine geçmek ve fonksiyonel olmayan testin dokuz türünü, bunları tipik olarak kimin gerçekleştirdiğini, bunların kapsamının ne olduğu, hangi araçların yaygın olarak kullanıldığı ve en iyi uygulamaların neye uygulandığını öğrenmek
 • Yazılım test platformlarını keşfetmek ve ilgili testler hazırlarken anlamak üzere her bir platformun benzersiz karakteristiklerini ve önemli hususlarını tanımlamak
 • Otomasyon test yatırımınızı nasıl optimize edeceğinizi ve uzun süreli başarı için nasıl uygun şekilde planlayacağınızı öğrenmek.
 • Test edicilerin bunları tekrarlayan gelişim yöntemlerine uyarlamasına hazırlanabilmesi için Davranış Odaklı Geliştirme (BDD) ve Test Odaklı Geliştirme (TDD) anlamak

Kurs Planı:

Giriş ve Genel Bakış

Ne Test Edilir ve Nasıl Test Edilir — Evrensel Test Yöntemi

 • Test Alanı Modelleme
 • Test Kapsamını Belirleme
 • Test Kahinlerini Belirleme
 • Test Prosedürlerini Belirleme
 • Test Sistemini Yapılandırma
 • Test Sistemini Çalıştırma
 • Test Sistemini Gözlemleme
 • Test Sonuçlarını Değerlendirme
 • Test Sonuçlarını Rapor Etme

Test Yapma Ortak Aşamaları

 • Testleri tipik olarak kim gerçekleştirir
 • Testlerin kapsamı
 • Testleri gerçekleştirmek için kullanılan yaygın araçlar
 • Yararlı teknikler ve uygulamalar
 • Aşama hangisini iyi şekilde irdeler
 • Aşama hangisi genellikle kaçırır
 • Ünite Testi
 • Entegrasyon Testi
 • Sistem Testi
 • Regresyon Testi
 • Kabul Testi
 • Alfa/Beta Testi
 • Yazılım Testi V-Modeli
 • Agile Projesindeki Test Aşamaları

Testi için Yaklaşımlar

 • Test Yaklaşımı Sürekliliği
 • Programlanmış Test
 • Araştırmacı Test
 • Senaryolar, Denetim Listeleri, Ayrıcalıklar
 • Test Etkileşimini Yapılandırma

Fonksiyonel Olmayan Testler

 • Performans
 • Kullanılabilirlik
 • Erişilebilirlik
 • Güvenlik
 • Taşınabilirlik
 • Yerelleştirme

Platform Uzmanlığı

 • Mobil
 • Web
 • Paket Uygulamaları (COTS)
 • SOA
 • Veri Ambarı ve İşletme Zekası
 • Telefon ve Ses

Test Otomasyonu — Bonus Bölüm

 • Otomasyon Türlerinin Tanımı ve Genel Bakışı
 • Web Otomasyonu
 • Otomasyonun Zorlukları
 • Otomasyon Çabalarını Optimize Etme
 • Araç Seçim Süreci

Davranış Odaklı Geliştirme (BDD) ve Test Odaklı Geliştirme (TDD) — Bonus Bölüm

 • BDD & TDD tanımlı
 • Özellikler Dosyaları
 • Farklı Diller için Araçlar

Test Projelerini Yönetme

 • Test için planlama (Evresel Test Yöntemi Adımları 1-4)
 • Gereksinimlerin İzlenebilirliği
 • Test Kaynakları
 • Test Riskleri ve Sorunları
 • Giriş ve Çıkış Ölçütlerini Test Etme
 • Test İlerlemesini Ölçme

 

You may also like

Değer Mühendisliği Programı

DEĞER MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI Certified Value Engineer – CVE